علوم پایه

دانلود پروژه مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans فهرست مطالب عنوان·································· صفحه مقدمه ····································· 1 نماتدها ··································· 3 نماتدهای انگل گیاهی ······················· 8 فرآیند بیماری زایی نماتدها ··············· 13 راههای مبارزه با نماتد مولد غده ریشه ····· 19 مبارزه بیولوژیک با نماتدها················ 28 باکتری . . .
دانلود جغرافياي سياسي ـ امنيتي كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر ايران   فهرست مطالب عنوان: جغرافياي سياسي ـ امنيتي كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر ايران مقدمه؛ فصل اول؛ كليات تحقيق 1-1        طرح مسئله 1-2        هدف تحقيق 1-3        اهميت تحقيق 1-4        فرضيه  تحقيق 1-5        قلمرو تحقيق  1-6        روش . . .
دانلود پروژه تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی     فصل اول : مقدمه   1-1- منشاء آبهای زیر سطحی – نظرهای اولیه....................   6 1-2- وجود آبهای زیرزمینی در نقاط مختلف کره زمین...........   8 1-3- هیدرولوژی و ژئوهیدرولوژی جدید............................   10 1-4- لزوم شناختن و بهره برداری بهینه . . .
دانلود پايان نامه مقطع كارشناسي زمين شناسي   فهرست مطالب: -تعريف علم زمين شناسي -         تاريخچه دانش زمين شناسي در ايران -         جايگاه زمين شناسي ايران -         رخدادهاي زمين ساختي در ايران زمين (تكامل ژئوديناميكي در ايران) -         نئوتتيس -         زون البرز -         البرز -         تاريخچه چينه اي البرز 1-           سازند . . .
دانلود پایان نامه پزشکی -ترس     جانوران بدون وجود ترس قادر به حفظ امنیت خود نیستند. اضطراب یک علامت هشدار دهنده است، خبر از خطری قریب الوقوع می دهد و موجود را برای مقابله با تهدید آماده می کند. ترس نیز که . . .
دانلود بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein   فصل اول : مقدمه و معرفي .................... 1 مقدمه ...................................... 2 سلامت دهان و دندان و سلامت عمومي ............. 3 بيماريهاي پريودنتال ........................ 4 ماركرهاي التهابي – CRP - .................. 7 پروتئين فيبرينوژن پلاسما .................... 10 مكانيسم‌ . . .
دانلود پروژه حسابداری-پايان نامه كارشناسي ارشد- بروس اوراق بهادار   فهرست مطالب    عنوان                                       صفحه چکيده ........................................ 1 فصل اول_ كليات تحقيق : مقدمه......................................... 2 بيان موضوع.................................... 3 هدف و دلايل انتخاب............................. 4 اهميت موضوع .................................. 5 فرضيه تحقيق .................................. 6 قلمرو تحقيق .................................. 8 متغيرهاي تحقيق ............................... 9 جمع آوري اطلاعات . . .