مقالات و پایان نامه

مقالهد ترجمه شده :یافتن اطلاعات در حسابرسیمنابع ارزش افزوده و زمینه های کاربردی و اجرائی چکیده فارسی: هدف از این پروسه،استخراج و کشف اطلاعاتی پیرامون ثبت رویداد است که توسط سیستم ERP شرکت حفظ شده است. هدف این مقاله،ایجاد شرایطی است که . . .
رابطه خودکنترلی و سبک­های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش­آموزان دبیرستانی شهرستان آباده   فهرست مطالب   عنوان                                                                                             صفحه  چکیده ...................................................................................................... 1  فصل نخست: کلیات پژوهش     1-1- مقدمه ................................................................................... 3   1-2- بیان مساله .............................................................................. 5   1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش .......................................................... 10   1-4- . . .
رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان آباده فهرست مطالب عنوان                                                                                            صفحه چكيده.......................................................................................................................... 1 فصل اول: كليات پژوهش مقدمه........................................................................................................................... 3 بیان مسئله..................................................................................................................... 4 اهميت و ضرورت پژوهش............................................................................................ 7 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهشي................................................................ 9 تعاريف مفهومي متغيرهاي پژوهشي................................................................................ 9 تعاريف عملياتي............................................................................................................ 10 فصل دوم- . . .
رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی­های جمعیت­شناختی  با بهره­وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش و پرورش استان فارس  فهرست مطالب چکیده ..................................................................................................................................................................... 1 فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- بيان مسأله. 4 2-1- اهمیت و ضرورت پژوهش.... 7 3-1- اهداف­ پژوهش.... 8 1-3-1- اهداف اصلی.. 8 2-3-1- اهداف­ فرعی.. 9 4-1- . . .
رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند اقلید فهرست مطالب   عنوان صفحه چکیده...................................................................................................................................  1 فصل نخست: کلیات پژوهش     1-1- مقدمه............................................................................................................. 3   1-2- بیان مسأله ..................................................................................................... 3   1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش........................................................................... 7   1-4- اهداف پژوهش.............................................................................................. 9   1-5- تعریف مفهومی متغیرها.................................................................................. 9   1-5-1- تعریف مفهومی . . .
رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری   فهرست مطالب  عنوان                                                                                         صفحه   فصل نخست: کلیات  پژوهش مقدمه.......................................................................................................................... 2 بيان مسئله ................................................................................................................... 3 اهميت پژوهش............................................................................................................ 8 اهداف تحقیق............................................................................................................... 9 اهداف کاربردی ........................................................................................................... 9   فصل دوم: گستره نظری و پیشینه تحقیقاتی مقدمه......................................................................................................................... 11 مبانی . . .
رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر مقطع راهنمایی شهرستان بندرعباس                                                                  فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                       صفحه  چکیده :.................................................................................................................................................1                                                         فصل اول: موضوع پژوهش 1-1مقدمه :..............................................................................................................................................3 1-2 بیان مسأله :....................................................................................................................................4 1-3 اهمیت و ضرورت انجام . . .
رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان فهرست مطالب عنوان                                                                                                 صفحه چکیده...........................................................................................................................     1 فصل اول:کلیـات..........................................................................................................     2             1-مقدمه ......................................................................................................     3             2-بیان مساله ...............................................................................................     5             3-ضرورت و انجام پژوهش .......................................................................     7             4-اهداف پژوهش .......................................................................................     8             5-فرضیه های پژوهش ................................................................................     9             6-متغییرهای . . .
رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر  «فهرست مطالب» فصل اول: کلیّات پژوهش----------------------------------------- 1 1-1-مقدمه --------------------------------------------------------- 2 1-2-        بیان مسئله---------------------------------------------------- 3 1-3-        اهمیّت و ضرورت پژوهش---------------------------------------- 5 1-4-         اهداف پژوهش------------------------------------------------ 6 1-5-        سوالات پژوهش------------------------------------------------ . . .
رابطه بین  مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر گچساران     فهرست  مطالب عنوان                                                                                                             صفحه چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1   فصل نخست: مقدمه و کلیات 1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….3 1-2-بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………………………………..5 1-3-اهمیت وضرورت مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….8 1-4-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….10 1-4-1-اهداف علمی……………………………………………………………………………………………………………………………………….10 1-4-2-اهداف کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………..10 1-5-تعاریف واصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………………..11 1-5-1- تعاریف مفهومی…………………………………………………………………………………………………………………………………11 1-5-2- تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………………………12 فصل دوم: پیشینه پژوهش 2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………14 2-2- مفاهیم نظری رضایت زناشویی……………………………………………………………………………………………………………..15 2-3- . . .