کامیپیوتر

مقاله ترجمه شده :يكپارچه سازي داده ها مبتني بر آنتولوژي در Epnet  توليد و توزيع مواد غذايي در طول امپراطوري روم چکیده فارسی : تكنولوژي هاي معنايي به سرعت تحقيقات تاريخي را تغيير مي دهد. در طول دهه هاي اخير ، مقادير . . .
یکپارچه‌سازی امنیت در فاز تحلیل SDLC چکیده فارسی : پشته SDLC  بک معماری لایه‌ای برنامه‌های کاربردی یا توسعه نرم‌افزار است. اثر هرلایه  به درون همه لایه‌های بالاتر از خودش منعکس‌می‌شود به عبارت‌دیگر لایه‌های پایینی در لایه‌های بالایی اجرا می‌شوند. بنابراین  اگر در . . .
مقاله ترجمه شده :یک نظر سنجی برزیلی برروی  UMLو شیوه های مدل محور برای توسعه نرم افزار تعبیه شده چکیــده  اين مقاله یافته های آماري از يك نظر سنجی در باره بكارگيري مدل UML و روش هاي مدل محور براي طراحي نرم . . .
مقاله ترجمه شده :یک منطق فازی مبتنی بر روش بررسی تاثیر روند چکیدهتمامی الگوریتم های بررسی تاثیر روند (TIA) در مقاله ، به تجزیه و تحلیلی بر اساس برآوردهای مستقیم میپردازند  که توسط متخصصین بمنظور احتمال وقوع یک رخداد بی سابقه . . .
مقاله ترجمه شده :یک مشخصه آماری تفاضلی مجاورت پیکسل جدید برای تشخیص چهره و عابرپیاده چکیده فارسی : به سبب کاربرد موفقیت آمیز الگوی باینری محلی (LBP)، در این مقاله، ما مشخصه آماری تفاضلی مجاورت پیکسل جدیدی برای تشخیص چهره و عابر . . .
مقاله ترجمه شده :یک مدل تشخیص آنومالی توزیع شده ی کارا برای شبکه های حسگر بی سیم چکیده شبکه های حسگر بی سیم (WSN) مهمترین پلات فرم برای جمع آوری اطلاعات محیطی و نظارت بر پدیده ها هستند. آنومالی های ناشی از . . .
یک مدل پیش بینی برای تلفیق شبکه‌های حسگر بیسیم و رایانش ابری چکیده فارسی : رایانش ابری به عنوان یک راه حل امیدبخش برای مدیریت و پردازش داده بزرگ توسط فراهم کردن یک مرکز داده و الگوریتم های موثر برای مدیریت و سازمان . . .
مقاله ترجمه شده :یک مدل اصلاح شده صف بندی تخلیه و کاربرد آن در مکانیزم صرفه جویی در برق دریافتی منقطع در شبکه های فر گشتی بلند مدت نا معتبر چکیده فارسی : در این مقاله، دریافت منقطع، مکانیسم صرفه جویی برق . . .
مقاله ترجمه شده :یک محیط محاسبه ابری محاسبه ای با عملکرد بالا برای شبیه سازی های ماشینی چکیده فارسی :  ماشینی کردن یک فرایند وسیع تولیدی مورد کاربرد در صنایی مثل خوردو، هوا و فضا،کاشتهای پزشکی و نفت و گاز می باشد.تحلیل . . .
مقاله ترجمه شده :یک کمک تکاملی دانش بنیان به برنامه ریزی پروژه توسعه نرم افزار چکیده  برنامه ریزی پروژه های توسعه نرم افزار ،یک کار مرکزی، غیر بدیهی و پر هزینه برای شرکت های نرم افزار است . این کار معاف از . . .