هنر

دانلود پروژه غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی   فهرست فصل اول مقدمه و روش تحقیق 1 1-1-کلیات 2 1-2- فرضیه ها 2 1-3- روش کار 2 1-4- سابقه و ضرورت انجام تحقیق 3 1-5-روش و ابزار گردآوری اطلاعات . . .
دانلود پروژه تأثير متقابل  ادبيات داستاني مدرن  و  تئاتر نو   فهرست مطالب                      مقدمه                                                                    بخش نظري : (   تأثير متقابل  ادبيات داستاني مدرن  و تئاتر نو ) موضوع............................................................................................................................................... شماره صفحه فصل اول :  ادبيات مدرن ؛  تعريف  و  ويژگيها..............................................................................................7                مقدمه            ................................................................................................................8      1-1- سبک گريزي..................................................................................................  14 1-2- . . .
دانلود پروژه مقایسه سلامت روان شاعران با سایر افراد غیر شاعر      سلامت روان به دلیل وجود پیشگیری از اختلالات و نیز ایجاد کردن زمینه برای شناخت و ایجاد معیارهای سلامت روان در افراد جامعه مورد توجه و قابل بررسی است. از . . .
دانلود پروژه مغان و نقش مذهبي و اجتماعي آنان در ايران باستان   فهرست مطالب فصل اول : مقدمه فصل دوم : مغان در اوستا و كتيبه‌هاي فارسي باستان 2-1 واژه مگه و مغه نظر نيبرگ راجع به مگه در اوستا 2-2 رابطه . . .
دانلود تأملی در افكار و ايده ها و اشعار سه شاعر (نسيم شمال ،لاهوتي و ميرزادة عشقي )   بررسي اوضاع سياسي و اجتماعي عصر مشروطه و تاثير آن بر ادبيات   اوضاع سياسي، اجتماعي ايران قبل از مشروطه    از سال 1157  كه كريمخان . . .
دانلود پایان نامه ارشد ادبیات - موسيقي شعر در غزليّات سنايي                                       فهرست مطالب   فصل اوّ ل : کلّيّات تحقيق. . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
دانلود پروژه قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران   فهرست مطالب عنوان                                      صفحه مقدمه ......................................... فصل اول : مروري بر قالي ايران ................. فصل دوم : تاريخچه موزه فرش ايران .............. فصل سوم: تعريف ونقش خط درقالي ايران ........... فصل چهارم : طراحي و اجراي فرم انواع . . .
دانلود پروژه گذري و نظري بر سقا‌خانه‌    فهرست مطالب عنوان                                           صفحه   مقدمه......................................... 1 فصل اول : نماد و نگرشي نمادين 1-1   نماد و نگرش نمادين به هستي ................ 6 1-2   نماد و نقش آن در زندگي ................... 10 فصل دوم : سقاخانه 2-1وجود افتراق فضاهاي . . .
دانلود پروژه معماری اسلامی   فهرست مطالب هنر و معماری اسلامی                                                                                                         صفحه 4 _ خواستگاه ها و ویژگی ها                                                                                             صفحه 4 _ سیر تاریخی                                                                                                                   صفحه 5 _ معماری                                                                                                                          صفحه7 _مساجد                                                                                                                             صفحه8 _ محراب / صحن                                                                                                                 صفحه9 _ مناره                                                                                                                              صفحه11 _ گنبد                                                                                                                            صفحه12 _ ایوان  / طاق  محرابی / منبر و مقصوره                                                                            . . .
دانلود پروژه ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی   فهرست مطالب       عنوان                                                                                                                                               صفحه   فصل اول 1ـ1 مدرنیسم و مسائل تازه............... 2 1ـ2 پست‌مدرنیسم................................. 16 فصل دوم 2ـ1 واقعیت و تأثیر آن بر آثار دیوید هاکنی   24 2ـ2 عملکرد خط و ارتباط آن با . . .