کشاورزی و منابع طبیعی

دانلود پروژه كارشناسي ارشد علوم گياهي     چكيده: در پژوهش حاضر تاثيرات تنش شوري ناشي از كلرور سديم 50 ميلي مولار و تنش اسمزي ناشي از محلول پلي اتيلن گليكول 6000 هم فشار با آن با غلظت 64 گرم بر ليتر با و . . .
دانلود پروژه تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان   1-1مقدمه كشاورزي وزراعت در ايران بدون توجه به تأمين آب مورد نيازگياهان ميسرنيست. بنابراين بايستي برنامه ريزي صحيح براي آن بخصوص درشرايط خشكسالي صورت گيرد. . . .
دانلود پروژه تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در شهرستان ميانه مطالعه موردي روستاهاي ( آچاچي و ممان )   فهرست مطالب   1-1 2-1 3-1 4-1 5-1 6-1 7-1 8-1   1-2 1-2 2-2 3-2 1-3-2 4-2 5-2 6-2 1-6-2 2-6-2 3-6-2 7-2 1-7-2 8-2 9-2 1-9-2 2-9-2 3-9-2 4-9-2 5-9-2 6-9-2 7-9-2 8-9-2 10-9-2 10-2 1-10-2 1-1-10-2 2-10-2 3-10-2 1-3-10-2 11-2 12-2   فصل اول:  چهارچوب تحقيق مقدمه ................................................................................................................................................. .............................. طرح مساله و اهداف موضوع مورد مطالعه ................................................................................................. . . .
پهنه بندي مناطق مساعد كشت گندم ديم با توجه به فاكتورهاي اقليمي وعوامل زميني به كمك روش هاي  زمين   صفحه                                                                                                 فصل اول چكيده ............................................. 1 1-1-  مقدمه........................................ 2 1-2- تعريف حدود موضوع............................. 3 1-3- بيان مساله پزوهش............................. 3 1-4- سوالات پزوهش.................................. 4 1- 5- اهداف . . .
دانلود پروژه کشت خاکهای هیدروپونیک   فهرست: مقدمه تکثیر گیاهان به روش آبکشت -            کاشت بذر -            کاشت در جعبه تکثیر -            کاشت بذر در بستر خنثی -            کاشت بذر در محیط مایع -            تکثیر غیربذری -            عناصر غذایی -            ترکیب عناصر در گیاهان -            عناصر پرمصرف -            عناصر کم مصرف -            عناصر غیرضروری -            . . .
پروژه شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده  عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي - ارشد مدیریت بازرگانی   فهرست مطالب     فصل اول      کليات تحقيق   1-1 مقدمه                                   2 1-2 مسأله تحقيق                             2 1-3 تشريح و بيان موضوع                          3 1-4 ضرورت انجام تحقيق                       6 1-5 فرضيه هاي تحقيق                             6 1-6 . . .
دانلود پروژه سياه‌خروس قفقازي ( پایان نامه محیط زیست )   فهرست مطالب فصل اول: كليات 1-1 مقدمه 2 1-2- پيشينه مطالعاتي 2 1-2-1- پيشينه مطالعاتي در قفقاز 2 1-2-2- پيشينه مطالعاتي در ايران 3 1-3- پراكنش 4 1-3-1- پراكنش جهاني 4 1-3-2- پراكنش در تركيه 5 1-3-3- پراكنش در جمهوري . . .
دانلود پروژه رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد زيست محيط سازگار در سگ   مقدمه: برگشت ادرار از مثانه بداخل حالب و سيستم ادراري فوقاني تحت عنوان وزيكواوريتر رفلاكس(versico ureter reflex) يا vur در اطفال بميزان 5/18- 5/0 درصد با . . .
 دانلود پروژه حوزه آبخيز رودخانه بيرجند   1ـ1 طرح مسأله حوزه آبخيز رودخانه بيرجند در استان خراسان جنوبي قرار گرفته است. اين رودخانه از ارتفاعات شرق بيرجند سرچشمه گرفته و بعد از عبور از شهر بيرجند به سمت غرب جريان مي‌يابند و بعد . . .
دانلود پروژه تكنولوژي استفاده از ازن در گندزدايي آب فاضلاب   فصل اول: تكنولوژي استفاده از ازن در گندزايي فاضلاب مقدمه :  گندزدايي  به عنوان مهمترين مرحله  از  مكانيسم غير فعال سازي  يا  انهدام  ميكروبهاي  بيماريزا ( پاتوژنها) محسوب ميشود كه به منظور جلوگيري از . . .