حسابداری

مقدمه مقاله :تخمین عمقی با استفاده از جمع آوری مدل ها چکیده امروزه گرفتن عکس ها، مشاهده آنها و به اشتراک گذاری آن ها کار ساده ای است، اما فاقد اطلاعاتی عمیق و مهم هستند، چون تصاویر معمولاً نماهای صحنه سه بعدی . . .
مقاله ترجمه شده :هزینه های مربوط به نقص و ترک در ساختمان مسکونی چکیده صنعت ساختمان سازی مسکونی عامل مهمی در اقتصاد استرالیایی ها است؛ این صنعت بخش بسیار وسیعی از نیروی کار ملی را به کار می گیرد و با این . . .
مقاله ترجمه شده :هزینه کرد بر اساس فعالیت در خدمات چکیده : این مقاله ساختار الگوشناسی مقالات را برای کاربرد روش ABC در خدمات دنبال کرده و به مباحثه های موجود بین جوامع علمی کمک می نماید. روش اتخاذ شده عبارت از . . .
مقاله ترجمه شده :هزینه سرمایه و شفافیت درآمد چکیده فارسی: ما شواهدی را ارائه می دهیم که شرکت های با درآمد شفاف تر از هزینه سرمایه کمتری بهره مند هستند. ما اندازه گیری شفافیت درآمد را مبنا قرار می دهیم به حدی . . .
مقاله ترجمه شده :هدف- هدف این تحقیق بررسی نقش و اهمیت گزارش سالانه به عنوان منبع اطلاعاتی در مور چکیده هدف- هدف این تحقیق بررسی نقش و اهمیت گزارش سالانه به عنوان منبع اطلاعاتی در مورد نهادهای بخش عمومی می باشد. روش/ رویکرد- . . .
مقاله ترجمه شده :هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار حالا به رابطه بین مفهوم سود تحقق یافته با سود و زیان ارزیابی در داراییهای مالی توجه می کنیم.قبل از ادامه بحث بهتر است سود تحقق یافته و سود اقتصادی . . .
وضعیت موجود استانداردهای گزارش دهی مالی و استانداردهای بین المللی در مورد حسابرسی پژوهشی در مورد متخصصان حسابداری در قونیه چکیده پس از هماهنگ سازی وهمگرایی تلاش ها ودستاوردهای مربوط به استانداردهای حسابداری،چارچوب های ملی وبین المللی در سراسر جهان،باتوجه به اتفاق . . .
 مقاله ترجمه شده :وضعیت موجود استانداردهای گزارش دهی مالی و استانداردهای بین المللی در مورد حسابرسی پژوهشی در مورد متخصصان حسابداری در قونیه چکیده پس از هماهنگ سازی وهمگرایی تلاش ها ودستاوردهای مربوط به استانداردهای حسابداری،چارچوب های ملی وبین المللی در سراسر . . .
مقاله ی ترجمه شده :نوآوران و یا بازدارنده ها؟ مقاومت استادان حسابداری در برابر فن آوری های جدید آموزشی در آموزش عالی چکیده فارسی: در حالی که تکنولوژی فرصت های جدید و مزایایی را برای استادان در شیوه تدریس آنها فراهم می . . .
 مقاله ی ترجمه شده :نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر،پذیرش دوره های چکیده فارسی هدف از مطالعه بررسی تاثیر نگرش دانشجویان نسبت به پذیرش دوره های AIS و روش های آموزشی استفاده شده در دوره های AIS است. نتایج مطالعه نشان می . . .