همه محصولات فروشگاه

 1. تجزیه‌وتحلیل کمی مقاومت سازمانی و مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار بررسی کشور اوگاندا
 2. تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت
 3. تجزیه و تحلیل نمونه موردی از چارچوب مدیریت اطلاعات طول عمر محصول برای شرکت های کوچک و متوسط
 4. تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد انگیزه منابع انسانی در بخش دولتی
 5. تجزیه و تحلیل ریسک و روش ارزیابی در محل کار بر مبنای مرور، طبقه بندی و بررسی تطبیقی تحقیقات علمی دور
 6. تجزیه و تحلیل برنامه های کاربردی ارزش طول عمر مشتری (CLV) بر اساس تقسیم بندی سود برای بخش بانکداری
 7. تجزیه تحلیل تغییرات ارزی پول ایالات متحده از زمان بحران مالی
 8. تجربه¬های احساسی و تصویری در استفاده¬ی لذت¬محور از IT یک دیدگاه مصرف hedonic
 9. تجربه ی انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارمندان هتل
 10. تجانس تصویرفردی در رفتار مصرف کننده
 11. تجاری سازی با توجه به تحقیق دولتی، کارآفرینی و شرکت های بر مبنای فناوری جدید مدل یکپارچه
 12. تجارب قبلی نشان تجاری با باز تعریف مدریت نشان تجاری
 13. تبعیض و نابرابری در بازار کار
 14. تایید حلال بودن مباحث و چالش های بازاریابی بین المللی
 15. تامین مالی مراقبت های طولانی مدت برای افراد مسن ناتوان
 16. تاثير مولفه هاي مختلف پشتيباني سازماني
 17. تاثیرعوامل انسانی بر مدیریت بحران در سازمانها
 18. تأثیرحاکمیت شرکتی برساختارسرمایه
 19. تأثیرات مربوط به برند و موقعیت در کشش تقاضا
 20. تأثیرات سرمایه گذاری سازمانی در سرمایه اجتماعی در زمینه تعهد و عملکرد کارکنان خدمات ☆
 21. تاثیرات دو حالت از ارتباط بین نسلی بر روی ارزش ویژه نام تجاری
 22. تاثیرات جهانی¬شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران
 23. تاثیرات تضاد نقش ، تعادل زندگی کاری و استرس شغلی برروی قصد ترک شغل مشاهداتی از پاکستان
 24. تاثیرات تبلیغات بر پاسخ های هیجانی مشتریان، ارزش های کسب شده و مقاصد رفتاری
 25. تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری
 26. تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیرة تأمین و عملکرد عملیاتی
 27. تاثیرات استفاده از BSC بر عملکرد یادداشتی بر تجربه BSC در هلند
 28. تاثیرات ، هویت و تصویر محبوبیت برند
 29. تأثیر ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذار در مورد کسب اطلاعات و رفتار تجاری شواهدی در مورد تبادلات سلف چین
 30. تاثیر و ویژگی مدیرت تغییر در سازمان دولتی- رهبری تحول گرا وساختارسازمانی بروکراتیک
 31. تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر روی تعهد سازمانی
 32. تاثیر مرحله چرخه عمر سازمانی بر استفاده از هزینه یابی مبتبی بر فعالیت
 33. تاثیر مدیریت منابع انسانی بر رقابتی بودن شرکت های حمل و نقل
 34. تاثیر مدیریت سیستم های اطلاعاتی (MIS) در اداره مدرسه در متون چه چیزهایی بیان شده است
 35. تاثیر مدیریت دانش صنعتی در عملکرد نوآوری
 36. تاثیر گرایش بازار داخلی و خارجی بر عملکرد در سازمان های دولتی محلی
 37. تاثیر کمک تصمیمی بر ریسک گریزی در تصمیمات سرمایه گذاری ثابت
 38. تاثیر فساد اداری بر بهره وری منابع انسانی
 39. تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی تولیدات ابداعی شرکت
 40. تأثیر عوامل شناختی و اجتماعی بر سودمندی سیستم و نتایج عملکرد
 41. تاثیر عوامل سازمانی بر بکارگیری کسب و کار الکترونیکی تجزیه و تحلیل اندازه شرکت
 42. تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی
 43. تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش
 44. تاثیر شوک نوسانات بر ارتباط پویا بین نرخ تبادل، نرخ سود
 45. تأثیر سیستم مارپیچی سه بخشی و محل بر کارآفرینی منطقه ای
 46. تاثیر سیاست دولت و کیفیت زیست محیطی بر وفاداری بازدیدکننده از جشنواره های موسیقی تایوان
 47. تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مال
 48. تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی تعدیل نقش عدالت رویه ای
 49. تاثیر سقف شیشه ای بر توسعه شغلی زنان در سازمان های بخش خصوصی( مطالعه موردی سریلانکا)
 50. تاثیر سرمایه ی فکری بر مسئولیت مشترک اجتماعی برای بخش بانکداری اسلامی در شورای همکاری خلیج فارس(GCC)
 51. تاثیر سرمایه گذاری در بازاریابی رابطه مند در قدردانی مشتری
 52. تاثیر دانش مالک در مورد فناوری اطلاعات (IT) بر همراستایی استراتژیک و پذیرش IT در شرکتهای کوچک آمریک
 53. تاثیر حداکثر درآمد محتوای اطلاعاتی جریان مالی
 54. تاثیر توسعه فن آوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی بر بهروه وری نیروی کار(مترحم کامرانی
 55. تاثیر تنوع بر مدیریت منابع انسانی و عملکرد سازمانی
 56. تاثیر تمرکز بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار کجروانه در محل کار در صنعت مهمانپذیری
 57. تاثیر تلاش های سازمانی بر نگرانی های مشتری در یک بافت آنلاین
 58. تأثیر تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی روی قصد جابجایی کارکنان
 59. تاثیر تصویب IFRS بر کیفیت گزارشگری های مالی تلفیقی
 60. تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی در رسانه اجتماعی بر مقاصد خرید مصرف کنندگان روش توسعه یافته¬¬ا
 61. تاثیر تبلیغات آنلاین بر فروش خودروهای پروتون در میان اتباع خارجی
 62. تاثیر پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)در عملکرد عملیاتی یک سازمان
 63. تاثیر برندسازی داخلی بر تعهد کیفیت کارکنان
 64. تأثیر بازاریابی سبز در ارتباطات شفاهی (wom)
 65. تاثیر آموزش عالی بر فضای سرمایه گذاری
 66. تأثیر ارزش ویژه نام تجاری بر پاسخ مصرف کننده
 67. تاثیر ارتقاء فروش و و نام تجاری محصول بر عملکرد شرکت مطالعه موردی AIICO بیمه PLC نیجریه
 68. تاثیر ارتباطات سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی یافته های پژوهش
 69. تاثیر ارتباطات بازاریابی بر موقعیت مالی شرکت – موردی از صنعت خودرو
 70. تاثیر ادغام مشتری بر مدیریت پورتفولیوی پروژه و موفقیت آن- توسعه ی یک چارچوب مفهومی
 71. پیوند زمینه یادگیری زدائی با عملکرد شرکت از طریق سرمایه انسانی
 72. پیشرفت های نظری در مدیریت بازاریابی صنعتی
 73. پیشرفت مدیریت عملیات انبار با توجه به توانایی های منابع انسانی
 74. پیشرفت در مدیریت ریسک مالی و عدم قطعیت سیاست اقتصادی بررسی اجمالی
 75. پیش بینی قیمت مسکن، هجمه پیش بینی کننده ها و بحران اخیر
 76. پیش بینی فروش در صنعت پوشاک عامل کلیدی موفقیت درمدیریت زنجیره تامین پوشاک
 77. پیش بینی درآمد حاصل از کشاورزی با استفاده از شبکه های عصبی واحد محصولات
 78. پیش بینی استراتژیک با استفاده از يك روش دلفي تعديل شده با مشاركت كاربران نهايي
 79. پیچیدگی ذاتی ناتوانی ، گردشگری قابل دسترسی و تمایلات برای کسب اطلاعات در مورد اقامت
 80. پیامدهای تغییرات در تامین بودجه دانشگاه های دولتی در اعمال ابزارهای مدیریت مالی
 81. پیاده سازی حاکمیت مطلوب در بخش های عمومی تجزیه و تحلیل اکتشافی از شفاف سازی صورت حساب های مالی دولتی
 82. پنج اصل شیوۀ تبادل دانش در مدیریت زیست محیطی
 83. پشتیبانی تصمیم گیری بازاریابی مستقیم از طریق مدل سازی پیش بینی پاسخ مشتری
 84. پژوهش تجربی هوش تجاری بر 50 شرکت برتر فنلاندی
 85. پروژه مدیریت کردن دارایی یک روش یکپارچه برای برنامه ریزی منبع و برنامه ریزی برای حداقل کردن هزینه ها
 86. پروژه ای برای بهبود مدیریت دانش و نتایج کلیدی شغلی از طریق مدل برتر EFQM
 87. پايايي سيستم، اجرا و تراست در اتوماسيون سازگار پذير
 88. پایداری کسب و کار از طریق یکپارچه سازی موفق
 89. پایداری سازمان های غیر دولتی یا (NGO) های اعتباری در بازار مالی روستایی
 90. پارادایم سیستم ها در نظریه سازمان اصلاح اسناد و پیشنهاداتی برای آینده
 91. بیوانفورماتیک و حمایت از مالکیت فکری
 92. بین المللی سازی کسب و کارهای کوچک و سرمایه انسانی بررسی مدل رابطه ساختاری
 93. بیمه کیفیت در برنامه های لیسانس و ارشد مدیریت دولتی مطالعۀ تطبیقی
 94. بهينه سازي ژنتيك با استفاده از مدل توزيع فازي
 95. بهترین کاربستهای BPR برای حوزه ی مراقبت های بهداشتی
 96. بهبود موفقیت بازاریابی نقش تبادل دانش ضمنی بین فروش و بازاریابی
 97. بهبود مدیریت اسناد جهت ترویج شفافیت و جلوگیری از فساد
 98. بهبود خروجی های کارمند؛ تأثیرات وابسته¬ی (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری
 99. بهبود تصمیم گیری بودجه بندی سرمایه شواهد مربوط به کشور کانادا
 100. بهبود بازده کارکنان، تأثیرات وابسته هوش عاطفی
 101. بهبود اجرای مدیریت زنجیره تأمین در سازمان ها
 102. به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزی
 103. به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار
 104. به سمت هدف استراتژیک دیدگاههای مدیران اقامت هتل در مورد تامین خدمات برای افراد معلول
 105. بنیان های بازاریابی رسانه های اجتماعی
 106. بکارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت
 107. بکارگیری خط و مش سازمانی در تجزیه و تحلیل عملکرد سازمان ها
 108. برون سپاری منابع انسانی اثرات بازار و عملکردهای اجرایی توابع HR اداری
 109. برون سپاری تحقیق و توسعه و اثربخشی سرمایه گذاری های ملموس
 110. برنامه‌کاربردی مدل حمل‌ونقل برای برنامه‌ریزی شهر با سطح‌پایین کربن با نگاهی به شهر شینگ در چین
 111. برنامه های وفاداری مشتریان آیا این برنامه ها برای مشتریان منصفانه است
 112. بررسي ساختار فكري مديريت زنجيره تأمین با استفاده از تحليل استنادات و تحليل شبكه¬هاي اجتماعي
 113. بررسي تاثير مديريت ارتباط با مشتري الکترونيکی ( (e-CRMبر روی وفاداري مشتريان
 114. بررسی هزینه صرع با استفاده از یک نرم افزار مدیریت الکترونیکی در آلمان
 115. بررسی های مربوط به حسابداری مدیریت کیفی مبانی پایه ، خطرات و پتانسیل ها
 116. بررسی های سوات با استفاده از QFD فازی اصلاح شده.مورد مطالعه برای تدوین استراتژی در کارخانه کارخانه ت
 117. بررسی ویژگیهای برندهای باارزش منطقه ای
 118. بررسی نواوری سازمانی و ظرفیت مدیریت دانش نقش مرکزی فعالیت های منابع انسانی استراتژیک(SHRP)
 119. بررسی نقش منابع شرکتی و متغیرهای
 120. بررسی نقش سیستم‌های مدیریت رابطه با مشتری (CRM) در ایجاد دانش مشتری
 121. بررسی نقش روانشناسی مثبت درارزیابی عملکرد
 122. بررسی نقش تبلیغات و مشوق های فروش در ایجاد تساوی نام تجاری
 123. بررسی مقایسه ای زمینه های علمی مدیریت منابع انسانی در لیتوانی ولتونی
 124. بررسی مشکلات بازاریابی صنایع در مقیاس های کوچک
 125. بررسی مبادله رهبر عضو به عنوان میانجی رابطه
 126. بررسی کردن شایستگی های مدیریت برنامه برای انواع برنامه های مختلف
 127. بررسی کردن روش های متفاوت برای فراهم ساختن مسائل و مشکلات طرح بندی
 128. بررسی قابلیت تکنولوژی های زبان در سازمان های دولتی با استفاده از یک مدل ساختار تجاری و فناوری اطلاعا
 129. بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مصرف کننده نسبت به خرید
 130. بررسی عوامل موثر برعشق به نشان تجاری
 131. بررسی سبک مدیریتی مدیران پروژه برزیلی
 132. بررسی رویکردی کاربردی به وفاداری نگرشی به نام تجاری
 133. بررسی رابطه ی بین اجرای سیستم های اطلاعات مدیریت با کارآفرینی سازمانی
 134. بررسی رابطه میان ویژگی¬های هیأت مدیره با عملکرد سرمایه فکری در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
 135. بررسی رابطه تعادل بین متغیرهای اقتصاد کلان و شاخص بازار سهام مالزی با استفاده از روش آزمون هاي مقادي
 136. بررسی رابطه بین شیوه های منابع انسانی و ترک کار کارمندان در شرکت های دارای چند
 137. بررسی رابطه بین شیوه های منابع انسانی و ترک کار کارمندان
 138. بررسی رابطه بین سوابق مالی شرکت و آسیب پذیری های امنیتی
 139. بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با عزت نفس مدیران
 140. بررسی تجربی بهترین نوع پاداش از دیدگاه
 141. بررسی تاثیر مدیریت کیفیت فراگیر بر عملکرد کیفی و اجراسازی خلاقانه
 142. بررسی تاثیر عوامل توصیه گر دررفتار خرید برنامه ریزی نشده مصرف کنندگان آنلاین
 143. بررسی تأثیر عدم قطعیت در عناصر استراتژی بازاریابی در کسب و کار پدید آمده از بازار صادرات
 144. بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی
 145. بررسی پاسخ مصرف کننده قومی به بسط های متقاطع برند
 146. بررسی ائتلاف های برند بین المللی
 147. بررسی استراتژی های ورود به بازار مبتنی
 148. بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی - ذهنی سازندگی منابع انسانی
 149. بررسی اثرات تعهد شغلی، محیط کارو یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی
 150. بررسی اثرات آگهی ‌های تخفیف بر تصمیمات مصرف‌کنندگان برای خرید ؛
 151. بررسی اتحاد برندهای بین المللی ترتیب برند و نژاد پرستی مصرف کننده
 152. برداشت یک عامل بسیار مهم در مدیریت تغییرات تحولی – درسهایی از بخش سرویس های تأدیبی آفریقای جنوبی
 153. بحران مالی چگونه رفتار بی ثباتی و انتقال در میان بازارهای سهام اروپا
 154. بحث در مورد فن آوریهای برنامه ریزی شهری کم کربن و استراتژیهای شهرهای کوهستانی هوبئی غربی براساس اکول
 155. بانکداری آنلاین در فرانسه مدل تجاری نو یا پدیده تقلیدی
 156. بازنگری تاثیر بازاریابی اینترنتی ادغام شده بر عملکرد برخط شرکت
 157. بازمهندسی تاثیر فرآیند کسب و کار بر پیاده سازی
 158. بازده های بالا سرمایه گذاری عمومی در آموزش عالی
 159. بازده و خطرات ناشی از سبد سرمایه گذاری در بازارهای مالی
 160. بازبینی پیشرفته های اخیر در تحقیقات OR MS
 161. بازاریابی وابسته یا رابطه ای تاثیر مشارکت مصرف کننده بر روی سودآوری های مشاهده شده در خدمات
 162. بازاریابی رابطه ای و وفاداری مشتری
 163. بازاریابی پایداری توسعه مفهوم آمیخته بازاریابی برای جذب ارزش برای فرد و جامعه به طور کل
 164. بازاریابی ، روابط عمومی و تاثیر وب 2 بر تغییر روابط آنها
 165. بازارگرایی و برندگرایی- از جایگزین ها تا هم افزایی
 166. بازار نفت جهانی و بازده سهام ایالت متحده آمریکا
 167. باز خرید سهام به عنوان ابزارو یا طرح مدیریت سود
 168. آيا تبليغات، اثري قصد خريد برندِ(نشان تجاري) فروشگاهي دارد؟ يك چهارچوب مفهومی
 169. آيا تبليغات، اثري قصد خريد برندِ(نشان تجاري) فروشگاهي دارد
 170. آینده یک سرمایه فکری براساس دیدگاه و روش منابع و ماهیت های بنگاه اقتصادی
 171. آینده روابط اشتغال از نقطه نظر مدیریت منابع انسانی(مترحم کامرانی
 172. آیا هنجارهای ارتباطی در روابط بین مصرف کننده- برند اهمیت دارند؟
 173. آیا ویژگی های مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بر عملکرد شرکت های مرتبط دولتی تأثیر دارند؟
 174. آیا متغیرهای اقتصادی آمریکا قاردند، بازار سهام چین
 175. آیا مالکیت صندوق های سرمایه گذار ی مشترک بر کیفیت گزارشگری مالی
 176. آیا کارآفرینی استراتژیک تکراری بیهوده است؟
 177. آیا فعالیت های منابع انسانی با سوءرفتار کارکنان ارتباط دارد؟
 178. آیا فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی برابری مشتریان
 179. آیا صنعت توریسم ترکیه آمادگی برای تقاضای مشتریان معلول جسمی دارد؟ دیدگاه مدیران هتل و آژانس های گردش
 180. آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود میبخشد؟
 181. آیا سرمایه گذاری از بین رفته است رفتار مالی در مقابل تئوری پرتفوی
 182. آیا تصویر ذهنی کشور مبدا بر ارزش ویژه نام تجاری موثر است
 183. آیا بازاریابی هنجارهای اجتماعی موثر است؟ یک مطالعه موردی بر روی برق مصرفی خانگی
 184. آنالیزهای انتقادی از سیستم اطلاعاتی مدیریت موسسات مالی کوچک منتخب هند
 185. آموزش صنعتی یک ارزیابی بر اثربخشی فناوری اطلاعات در میان دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده مطالعات اس
 186. آموزش بازاریابی الکترونیکی در حال تحول
 187. آمادگی برای مدیریت
 188. آزادسازی محدودیت ها حل مشکلات تامین مالی صادرات در مواقع سخت
 189. ايجاد يك نشان تجاري تجربي مشتري محور
 190. ايجاد يك سيستم تبليغاتي تلفن همراه براي خدماتي كه براساس مكان به مشتري ارائه ميشوند
 191. ایفای نقش مصرف کننده و شناسایی و تعیین برند بر اساس شواهد یک بررسی و آزمایش میدانی طولی
 192. ایجاد ارتباط بین برنامه ریزی بازنشستگی در خدمات مدنی و توسعه کار
 193. اهمیت مدیریت دانش و سازمانهای یادگیرنده در پویایی دانش سازمانها
 194. اهمیت فرهنگ جهت طرح پیام‌های تبلیغاتی و جهت قصد خرید
 195. اهمیت ساختار سازمانی در پذیرش نوآوری ها
 196. اهمیت استراتژیک سرمایه فکری در بخش
 197. اهرم مالی، رشد شرکت و توان مالی شرکت های لیست شده کشورسریلانکا
 198. انگیزه وابستگی (انگيزه پيوندجويى) و علاقه در حرفه¬های کارآفرینی
 199. انگیزه رفتار خدمات به مشتریان کارکنان آژانس های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی نقش مبادله رهبر- عضو
 200. انگیزه رفتار خدمات به مشتریان آژانس‌های مسافرتی و رفتار شهروندی سازمانی نقش مبادله رهبر-عضو و گرایش
 201. انسجام و از هم گسیختگی در آموزش معماری و برنامه ریزی شهری و منطقه ای
 202. اندازه¬گیری ارتباط بین مدیریت منابع انسانی (HRM) و عملکرد سازمانی
 203. اندازه گیری میزان انتظارات کارکنان در یک تحقیق استراتژیک مدیریت منابع انسانی رضایت شغلی
 204. انتقال دانش شخصی و سازمانی
 205. انتخاب و چارچوب آموزش براي مديران در پروژه هاي تبديل نوآوري تجارت الكترونيك توصيه هاي مديريتي
 206. انتخاب قیمت گذاری تحت مدل نرخ کوتاه مدت Merton
 207. انتخاب تامین کننده نظم و مشکل تخصیص با استفاده از برنامه ریزی خطی چند هدف فازی دو مرحله ای
 208. امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی
 209. امنیت اطلاعات رویداد محور مدیریت توازن استراتژیک بین پیشگیری و پاسخ
 210. الگوی تصمیم¬گیری چند معیاری برای سیستم پیشرفته repair-to-order و disassembly-to-order system
 211. الگوی تصمیم گیری چند معیاره برای اولویت دادن به فعالیت های پروژه
 212. افسونگری زندگی دوم دنیاهای اجتماعی مجازی و نحوه استفاده از آنها
 213. افزودن لبه استراتژيك به كارپژوهي ها، عاملهاي انساني اصول مديريت عدم قطعيت به صورت اساسهايي براي طراح
 214. افزایش عملکرد عاطفی و خدمات به مشتریان از طریق شیوه های منابع انسانی یک دیدگاه سیستمی
 215. اعتماد شناختی و عاطفی بین صادرکنندگان استرالیایی و خریداران
 216. اطلاعات نامتقارن، ناهمگنی در درک ریسک و بیمه
 217. اطلاعات منابع انسانی در گزارش مدیریتی بالا شرکت های اسپانیایی
 218. اصلاحات بخش دولتی و حسابداری مطالعه مستمر تکاملی در آژانس دولتی در استرالیا
 219. اشتراک اطلاعات و اعتماد به سازمان ها
 220. استفاده موفقیت آمیز CRM اجتماعی در شرکت
 221. استفاده ازMCDM مبهم برای ارزیابی شاخص و اولویت سود
 222. استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک و بهبود برنامه برنامه ملی آموزش دیابت
 223. استفاده از نتایج تحقیق ملی برای برنامه ریزی استراتژیک
 224. استفاده از مهارت های هوش هیجانی براي رهبری و تصمیم گیری در سازمان های غیر انتفاعی
 225. استفاده از منطق فازی در توسعه مجموعه محصولات
 226. استفاده از مدلهاي لوجيت اتو رگرسيو براي پيش بيني احتمال فزونی براي مديريت خطر مالي
 227. استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM یک دیدگاه چند مرحله ای
 228. استفاده از فرآيند تحليل شبكه فازي (anp) در كارت امتيازي متوازن
 229. استفاده از زنجیره ارزشها برای توسعه استراتژِی برون سپاری
 230. استفاده از تکنولوژی رسانه های اجتماعی و عملکرد رابطه مشتریبررسی براساس قابلیت های CRM
 231. استفاده از تجزیه و تحلیل SWOT و SEM برای اولویت بندی استراتژی های در بازار مبادلات ارز در ایران
 232. استفاده از الگوریتم ژنتیک برای استخراج الگوها از پایگاه های داده نهایی
 233. استفاده از ابزارهای مدیریت استراتژیک در شرایط حکومت خود مختار محلی در اسلواکی
 234. استعداد کارآفرینی و توسعه اقتصادی در چین
 235. استراتژی، تنظیم سیاسی و کنترل مدیریت در بخش عمومی دیدگاه های انتقادی و سازمانی(مترحم کامرانی)
 236. استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد مقایسه نوآوری های AppleMicrosoft
 237. استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد- ابداع موارد مقایسه ای Apple و Microsoft
 238. استراتژی های بازاریابی بین المللی در گروه های صنعتیبینش هایی از نیمکره جنوبی
 239. استراتژی تولید، استراتژی رقابتی و کارایی و عملکرد شرکت یک مطالعه تجربی در محیط اقتصادی در حال توسعه
 240. استراتژی برندینگ مکانی نهادینه، اعتماد بین شرکتی، و عملکرد برندینگ مکانی
 241. از مدیریت استعداد تا بهینه سازی استعداد
 242. از آن چه ممکن است فکرش را کنید مطالب بیش تری در مورد بازاریابی وجود دارد! مقاله ای نو و اختراعی از پ
 243. ارزيابي تبليغات در يك مدل تصميم گيري سلسله مراتبي
 244. ارزيابي بلوغ مديريت ريسك شركت‌هاي ساختماني در بحث تحويل پروژ‌ه زيربنايي در كشور نيجريه
 245. ارزیابی های جدید از عدم قطعیت
 246. ارزیابی و بازیابی ترکیب بازاریابی اجتماعی
 247. ارزیابی کیفیت خدمات هواپیمایی بوسیله MCDM فازی
 248. ارزیابی کارایی فنی به وسیله دروندادها و بروندادهای چندگانه با استفاده از تحلیل رگرسیون
 249. ارزیابی عوامل زنجیره تامین و طبقه بندی مدیریت موجودی در سطح تامین کنندگان سبزیجات تازه
 250. ارزیابی عملکرد بانکداری بر مبنای کارت امتیازی متوازن با رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی
 251. ارزیابی ظرفیت سازگاری از طریق شبکه های اداره جزئیات طرح مدیریت خطر سیل در اتریش
 252. ارزیابی روش تدریس و یادگیری در مطالعات اسلامی
 253. ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی یکپارچه سازی BSC و AHP
 254. ارزیابی چند بعدی عملکرد سازمانی
 255. ارزیابی تاثیر مدیریت ارتباط با مشری(CRM) برابعاد عملکرد سازکانی مطالعه موردی در صنعت هتل مالزی
 256. ارزیابی آموزش هواپیما های نظامی از طریق فرایند تصمیم گیری
 257. ارزیابی امکان سنجی در برون سپاری کیفیت تست و بازرسی
 258. ارزیابی امکان سنجی در برون سپاری از کیفیت طراحی یک سیستم مبتنی بر دانش به صورت استراتژیک برنامه ریزی
 259. ارزشیابی پایداری پروژه های ساختمانی در برنامه ریزی شهری
 260. ارزشهای اشتراکی درباره ی فرایند برنامه ریزی راهبردی پژوهشی درباره ی دانشگاههای ترکیه - Copy
 261. ارزشهای اشتراکی درباره ی فرایند برنامه ریزی راهبردی پژوهشی درباره ی دانشگاههای ترکیه
 262. ارزش گذاری براساس بودجه بندی آیا این دارای یک جایگاه در فرایند بودجه Anchorage School District هست؟
 263. ارزش برند های دارای برچسب خصوصی برای مصرف کنندگان ایالات متحده
 264. ارتقاء موفقیت بازاریابی نقش تبادل دانش ضمنی بین خرید
 265. ارتباطات درون سازماني و رهبري رويكرد تعاملي
 266. ارتباطات بیشترهمیشه بهترنیست؟ فعل و انفعال بین ارتباطات موثر وتعارض بین فردی درتاثیر بررضایت
 267. ارتباط بین مشارکت کارمند، مدیریت مشارکتی و عملکرد زنجیره یافته هایی از یک کشور در حال توسعه
 268. ارتباط بین عملکردهای مدیریت منابع انسانی و تعهد سازمانی یک مطالعه میدانی
 269. ارتباط بین رهبری تحولی و رضایت شغلی کارکنان در میان اعضای هیأت علمی دانشگاه
 270. ارتباط بین جایگیری شغلی و التزام شغلی
 271. ادغام ساخت پذیری و مدیریت ریسک پروژه
 272. ادغام اطلاعاتِ ویژگی مبتنی بر مدل در سیستم های مدیریت چرخه محصول
 273. ادراک کارکنان سطح سازمانی در حالت آمادگی فوری
 274. ادراک تمایل اتخاذ بازاریابی با تلفن همراه توسط شرکت های کوچک و متوسط آفریقای جنوبی یک چارچوب چند دید
 275. ادراک از ریسک خدمات و استراتژی های مدیریت ریسک در گردشگری مشارکتی معاملات بین تجار
 276. احیای مجدد ادغام عمودی انتخاب استراتژیک و تاثیرات آن بر عملکرد شرکت
 277. احساس گناه پس از خریدبررسی انگیزه و حسرت پس از خرید
 278. اجرای استراتژیک به عنوان بخشی از مدیریت استراتژیک
 279. اثرات میانجی فرهنگ سازمانی بر روابط ميان رفتار رهبری و تعهد سازمانی و ميان تعهد سازمانی و رضايت شغلی
 280. اثرات مشترک پاسخ های مدیریت و بررسی های
 281. اثرات مستقیم و غیر مستقیم تطابق تصویر از خود بر روی وفاداری به مارک تجاری
 282. اثرات شاخص‌های کلیدی مالی بر مدیریت
 283. اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوري هزينه مبادله مشتري به چه كسي وفادار است؟
 284. اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوري هزينه مبادله
 285. اثرات تعدیل کننده ریسک درک شده ، دانش عینی و اطمینان در رابطه با رضایت وفاداری
 286. اثرات تعدیل کننده ریسک درک شده دانش عینی و اطمینان در رابطه با رضایت وفاداری
 287. اثر نمرات مورد انتظار و واقعی دانشجویان بر مقاصد تحصیلی آنها
 288. اثر مربوط به فرهنگ سازمانی و ناسازگاری آن با جهت گیری بازار
 289. اثر مدیریت استعداد بر اعتماد سازمانی
 290. اثر متقابل گستردگی خط خدمات قائم بر برندهای اصلی
 291. اثر مالکیت مدیریتی در رابطه بین عملکرد سرمایه
 292. اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری
 293. اثر عدالت درون سازمانی ادراکی بر رفتار شهروندی سازمانی در پروژه های ساختمانی
 294. اثر شیوه های مدیریت منابع انسانی بر روی انگیزه و یادگیری کارکنان
 295. اثر تناسب کشور مبدأ بر ارزیابی کالا توسط مشتری در اتحادهای استراتژیک برند برون مرزی
 296. اثر تعهد مدیریت به بازاریابی داخلی بر نگرش کاری کارکنان
 297. اثر برنامه پاداشی در القای رفتارهای مطلوب مشتری
 298. اثر بخشی مدیریت استرس برسلامت روان زنان مطلقه
 299. اثر اهرم مالي و اندازه بازار روي بازده سهام در بورس
 300. اثر استرس شغلی بر رضایت کارکنان
 301. اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری به برند
 302. اتخاذ سیاست ایمنی سیستم های اطلاعات یک تحقیق تجربی در مورد اثرات اجتماعی کردن، تاثیر گذاری و شناخت
 303. اتحاد استراتژیک و استراتژی‌های مدیریت دانش مطالعه موردی
 304. MODM براساس ارزیابی کردن مدلی برای کیفیت خدمات در اسباب های اینترنتی
 305. Halal Food Marketing A Case Study on Consumer Behavior of
 306. AHP فازی و نگرش کارت امتیاز متوازن برای ارزیابی عملکرد بخش IT در صنعت ساخت تایوان
 307. AHP فازی به منظور تعیین اوزان نسبی معیارهای ارزیاب
 308. اثر مدیریت استعداد بر اعتماد سازمانی
 309. يكپارچه سازي داده ها مبتني بر آنتولوژي در Epnet توليد و توزيع مواد غذايي در طول امپراطوري روم
 310. یکپارچه‌سازی امنیت در فاز تحلیل SDLC
 311. یک نظر سنجی برزیلی برروی UMLو شیوه های مدل محور برای توسعه نرم افزار تعبیه شده
 312. یک منطق فازی مبتنی بر روش بررسی تاثیر روند
 313. یک مشخصه آماری تفاضلی مجاورت پیکسل جدید برای تشخیص چهره و عابرپیاده
 314. یک مدل تشخیص آنومالی توزیع شده ی کارا برای شبکه های حسگر بی سیم
 315. یک مدل پیش بینی برای تلفیق شبکه‌های حسگر بیسیم و رایانش ابری
 316. یک مدل اصلاح شده صف بندی تخلیه و کاربرد آن در مکانیزم صرفه جویی در برق دریافتی منقطع در شبکه های فر
 317. یک محیط محاسبه ابری محاسبه ای با عملکرد بالا برای شبیه سازی های ماشینی
 318. یک کمک تکاملی دانش بنیان به برنامه ریزی پروژه توسعه نرم افزار
 319. یک طرح محلی کردن ایمن مبتنی بر Signcryption در شبکه های سنسوری بی سیم
 320. یک طرح ردیابی پاسخگویی برای شبکه های سنسوری
 321. یک شبکه ی حسگر بی سیم ژئوفن برای بررسی حرکت لغزشی یخچال
 322. یک سیستم خبره مبتنی بر قاعده بر اساس
 323. یک روش انتخاب ویژگی مبتنی بر GA با یک برنامه برای به رسمیت شناختن کاراکتر دست نوشته (دست خط)
 324. یک روش استخراج گراف برای تشخیص نرم افزارهای مخرب ناشناخته
 325. یک تشخیص چهره کارامد بر اساس روش بهبود یافته ویولا و جونز
 326. یک پیاده سازی موثر و مقرون به صرفه مبتنی بر FPGA از الگوریتم تشخیص چهره ویولا-جونز
 327. یک پایگاه داده ساختمان اداری چند حسگری برای اعتبار سنجی تجربی و توسعه الگوریتم کنترل پیشرفته
 328. یک برنامه تایید پخش موثر در شبکه های حسگر بیسیم
 329. یک دیدگاه منبع برای امنیت شبکه حسگر بی سیم
 330. هوش مصنوعی در بهینه سازی طراحی مسیر حرکت عامل متحرک
 331. هوش مصنوعی برای برآورد انرژی مادون قرمز در یک لنگرگاه
 332. هوش مصنوعی
 333. هوش کسب و کار به روش محاسبه ابری
 334. هماهنگی توزیعی سیستم های مرتبه کسری شبکه ای
 335. هدف گیری مجدد تصویر به صورت مبتنی بر محتوا و براساس ارزیابی آثار بصری
 336. واقعه نگاری پیام بدبینانه، خوش بینانه، سببی و بهینه
 337. نهان نگاری متحرک و نهان کاوی
 338. نوبت یک مرکز نگهداری با آرایش MMCM در مدل کیفی اقتصادی تولید با خرابی های تصادفی و تعمیر ماشین آلات
 339. نوام سیستم مانیتورینگ و تجزیه و تحلیل رسانه های خبری
 340. نمايش محتوا و ساختار پايگاه داده با استفاده از روش NOK
 341. نگرشی به سیستم مدیریت ایمنی ترافیک براساس رایانش ابری
 342. نقدی بر تکنیک های استخراج داده به منظور تحلیل شبکه های اجتماعی
 343. نقد و بررسی سیستم تشخیص نفوذ با استفاده از شبکه های عصبی و تکنیک یادگیری ماشین
 344. نظر دانشجویان درباره هوش مصنوعی براساس سیستم آموزشی فاصله
 345. نشانه های انسداد برای لایه بندی صحنه تصویر
 346. نسبت اصلاح شده عدم پذیرش برای بهینه سازی تکاملی سازه های تحت بار متعدد
 347. نرم افزارهای کامپیوتری ابری برای شبکه برق هوشمند بررسی
 348. میزان سازی روال‌های بنیادی جبر خطی برای بسترهای پیوندی CPU+GPU
 349. مهندسی سیستم های مبتنی بر مدل (MBSE) برای استفاده سیستمی
 350. مهندسی ترافیک در شبکه های نوری نسل آینده
 351. موضوعات امنیت داده ها در محیط ابر و راه حل ها
 352. موضوع کنترل همروندی در پایگاه داده موبایل
 353. مواد آزمون دو الگویی مؤثر برای بیست (BIST) محاسباتی
 354. منشاء جدید ساختار سیستم مالتی کست یا پخش
 355. ممیزی موثر شخص ثالث در رایانش ابری
 356. مکانیزم کنترل همروندی برای تراکنش های تودرتو در محیط موبایل
 357. مکانیزم سلسله مراتب زمان بندی برای منابع اطلاعاتی چند زبانه در محاسبات ابری1
 358. مقیاس پذیری شبکه بندی تعریف شده نرم افزاری (SDN)
 359. مقدمه ای در ارتباط با IMS ( زیرسیستم چندرسانه ای پروتکل اینترنتی)
 360. مقدمه ای بر امنیت شبکه
 361. مقایسه ی تاثیر black hole و gray hole بر LEACH در WSN
 362. مقایسه و بررسی روش های خوشه بندی اسناد(داکیومنت)
 363. مقایسه پروتکل های مسیر یابی تک مسیره در مقابل
 364. مقایسه الگوریتم ها برای استنتاج و یادگیری در مدل گرافیکی احتمالی
 365. مقایسه استراتژی های اجرای شبکه مبتنی بر نرم افزار (SDN)
 366. مقاله ترجمه شده پترن
 367. مفاهیم اصلی در مورد اعتماد و اطمینان سیستم
 368. مفاهیم IT
 369. معماری مبتنی بر کلاستر امنیتی برای مدیریت مجوزها در شبکه های نقلیه ایی (VANET)
 370. معماری قطعی و بسیار پایا برای شبکه پردازش ایستگاه فرعی هوشمند بر اساس توپولوژی تار عنکبوتی
 371. معماری روش محاسبه ابری جدید برای اینترنت
 372. معماری 5 لایه سیستم مدیریت پایگاه داده فضای ابری
 373. معماری 5 لایه ای از سیستم مدیریت پایگاه 1داده ی ابری
 374. مطالعه و یادگیری پیوسته در محیط‌های آموزش مجازی
 375. مطالعه درباره موقعیت گره شبکه حسگر بی سیم در محیط جنگل
 376. مطالعه الگوریتم ها و چالش های مختلف تشخیص چهره
 377. مشکلات امنیتی در زیر ساختار ابر
 378. مشخصات مربوط به شکل گیری و کارایی سیستم های موازی در مقیاس بزرگ
 379. مش بندی مجدد مدل‌های 3 بعدی نیمه منتظم براساس بخش بندی و با استفاده از برازش سطح بخشیزه مطابق با انح
 380. مسئله مسیریابی وسیله نقلیه چند انباره با مسیرهای بین انبارها
 381. مسیریابی سازگار آبشاری مبتنی بر ACO برای متوازن کردن ترافیک در سیستم های NoC
 382. مسیر یابی در شبکه پویا با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم موریانه ای
 383. مسائل کنترل همزمان در پایگاه داده ی سیار
 384. مروری بر چارچوب‌های امنیتی در شبکه‌های حسگر بیسیم
 385. مروری بر پروتکل های مسیریابی مبتنی بر خوشه در شبکه های حسگر بی سیم
 386. مروری بر بررسی روش‌های بهینه سازی ازدحامی مبتنی بر طبیعت و مسیرهای تحقیق کنونی
 387. مدیریت کلیدی توزیع در پایگاه های داده پویا با منبع بیرونی رویکردی بر مبنای درخت دودوئی
 388. مدل‌هاي برآورد تلاش و توانايي انجام براي پروژه‌هاي اطلاعات‌كاوي اندازه كوچك و متوسط
 389. مدلسازی شبکه های عصبی مصنوعی پروسه های فرآوری آب های آلوده توسط نانوکاتالیزورهای همگون و ناهمگون
 390. مدلسازی توان زندگی و آنالیز شبکه ی ادهاک سیار با رفتار همبسته ی گره ها
 391. مدلسازی پویایی های انتشار کرم با استفاده از ماشین های خود کار سلولی دوبعدی در تلفنهای هوشمند
 392. مدل های غنی برای استخراج اطلاعات از تصاویر دیجیتالی
 393. مدل مبتنی بر خط زمانی برای زمان بندی پروژه های نرم افزاری با الگوریتم ژنتیک
 394. مدل كيفيت دسترسي به پيام كارآمد در شبكه‌هاي ارتباطي وسيله نقليه
 395. مدل کنترل همزمان برای پایگاه داده ی توزیع شده
 396. مدل فرایند پردازش تحلیلی شبکه
 397. مدل شبيه‌سازي ديناميك اتفاقي كه براي وكلاي عمومي كه از شبكه‌هاي پتري استفاده مي‌كنند، به كار مي‌رود
 398. مدل شبکه بندی اطلاعات محور بهینه برای شبکه سبز آینده
 399. مدل سازی و تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم نرم افزاری
 400. مدل سازی تحلیلی برای تصمیم گیری در مورد دست به دست کردن طیف (کانال ارتباطی ) در شبکه های رادیو شناخ
 401. مدل سازی تجربی گره حسگر بی سیم برداشت انرژی مبتنی بر تغذیه خورشیدی برای عملیات شکاف زمانی
 402. مدل اقتصادی یک ارائه دهنده ابر عملیاتی در ابر متحد
 403. مدل ادراکی مستقیم گروه بندی برای طرح HCL
 404. مدل احتمال جدید برای ضمانت کردن مشکل مسیر بحرانی با الگوریتم اکتشافی
 405. مدل ابری با TPA (حسابرسی شخص ثالث)
 406. مدل LISA یک ADL یکپارچه برای پردازشگر داخلی
 407. مدارهای مجتمع
 408. مدار و سیموس
 409. مخابرات امن با استفاده از رمزنگاری DNA پروتکل لایه سوکت امن در شبکه‌های حسگر بیسیم
 410. محاسبه ی توده ای و لزوم آن برای رسیدگی به جرایم رایانه ای در استرالیا
 411. محاسبه ابری و تاثیر آن بر روی گسترش نرم افزار سیار دو مسیر جدا از هم
 412. محاسبات توری و مسائل امنیتی
 413. محاسبات ابري برای سیستم های تشخیص نفوذ امنیت شبکه
 414. لمس داده اکتشاف داده‌های صوتی‌شده در وسایل موبایل لمسی
 415. گزارش هوشمند و پیش‌بینی اجرای دانش‌آموز با استفاده از طبقه‌بندی از طریق خوشه‌بندی در سیستم آموزش الک
 416. گزارش فنی تشخیص چهره آورورا ارزیابی الگوریتم Aurora-c-2014-1 بر روی چهره های برچسبدار در حیات وحش
 417. کیفیت آماده‎سازی سرویس به منظور اتصال متقابل پایگاه داده‎ای توزیعی از طریق توانمندسازی با مجازی‎سازی
 418. کنترل‌های منطق‌فازی برای پارامترهای بارترافیک با نرخ مبتنی‌بر اولویت در شبکه‌های حسگر بی‌سیم چند رسا
 419. کنترل دسترسی غیرمتمرکز با تصدیق بدون نام از اطلاعات ذخیره شده در ابر
 420. کنترل توپولوژی در شبکه های بیسیم
 421. کلاسترینگ ( خوشه بندی ) پویای شبکه های حسگر مولتی مودال ( چند کیفیتی) در سناریوهای شهری
 422. کرنل سنجش داده ی امن مبتنی بر ماشین و الگوی ترکیبی در شبکه های حسگر بی سیم برای سیستم های سایبری-فیز
 423. کاوش کارآمد قوانین پیوستگی فازی از جریان داده های همه جا حاضر
 424. کاربرد یادگیری ماشین برای شناسایی نفوذ شبکه
 425. کاربرد سرویس‎های وب در پشتیبانی از تبادل ارتباطات بین سیستم‎های اطلاعات سلامت و سیستم‎های CDS
 426. قابلیت اطمینان گره های حسگر در شبکه های حسگر بی سیم سیستم های فیزیکی سایبری
 427. فواید و مباحث امنیتی در تکنولوژی های بیسیموای فای و وایمکس
 428. فصل سوم بررسی تکنیک های خلاصه سازی متن
 429. فشردگی jpeg متن لاتین با ترجمه
 430. عیب یابی خطای ماشین‌های دوار براساس ترکیبات جدید الگوریتم خوشه بندی
 431. عوامل تعیین‌کننده در انتخاب نرم‌افزار وب‌محور
 432. عنوان انتخابی مترجم برای این مقاله هماهنگ سازی پروسه های جمع آوری زباله در SSD های موجود در پیکر ب
 433. عنوان تکامل بازیابی ، به صورت مفهومی
 434. عامل اطلاعاتی براساس ترکیبات در محاسبه کردن ابری
 435. ظرفیت و تحلیل تآخیرشبکه های نوری (پسیو) نسل بعدیNG-OON))
 436. طريقه كاركرد ويروسهاي كامپيوتري How Computer Viruses Work با ترجمه
 437. طرح ریزی مسیر برای هدایت و ناوبری ربات متحرک خودگردان با بررسی و ارزیابی تابع هزینه فازی و بهینه ساز
 438. طرح تصمیم برای محاسبه توده ای تحت شرایط محدویت خدمات قراردادی
 439. طرح آنلاین در ارتباط با انتقال وجه بین بانکی
 440. طراحی، توسعه و گسترش شبکه حسگر بی سیم برای شناسایی زمین لغزه ها
 441. طراحی و توسعه یک سیستم خبره برای کمک به مدیر گروه دانشگاه
 442. طراحی و تحلیل یک مدل بیکاری (تعطیلی) برای سیستم صف بندی دو فازه با خدمات ورودی
 443. طراحی و پیاده سازی پایگاه داده ی آنلاین در منابع نویزدار
 444. طراحی و پیاده سازی Document clustering توزيع شده بر پايه MapReduce
 445. طراحی مشارکتی در عصر رایانش ابری
 446. طراحی قوانین زبان برای برنامه نویسی جنبه گرا
 447. طراحی سیستم خبره جهت تشخیص و پیشنهاد
 448. طراحی اتوماتیک انگشت برای پنجه های ربات صنعتی یک بررسی و تجدید نظر
 449. طبقه بندی وسایل نقلیه افراد از طریق حرکت بازگشتی مشخصه های اسکلتی
 450. طبقه بندی وسایل نقلیه افراد از طریق حرکت بازگشتی مشخصه های اسکلتی
 451. طبقه بندی مورفولوژی سلولی و کاهش درهم ریختگی در فاز کنتراست تصاویر میکروسکوپی با استفاده از ماشین
 452. شیوه الگوریتم ژنتیک – ماشین بردار پشتیبان همراه با بهینه سازی پارامتری برای انتخاب برچسبهای SNPs
 453. شناسایی غیرخطی با استفاده از مدل استنتاج فازی تک ورودی متصل
 454. شناسایی حمله سیل آسا DoS و رفع ان با استفاده از اصول SDN
 455. شکل گیری حومه شهر با استفاده از سنسورهای جمعیت
 456. شکل قالب چهره اعوجاجات هندسی چهره ها و تشخیص آن ها در صحنه های طبیعی
 457. شتاب سنج کاملا مجتمع بی سیم پیوند سیمی با ساختار بازخوانی(قرائت) حلقه بسته
 458. شتاب دادن به رمزنویسیرمزگشایی در الگوریتم AES به وسیله GPU
 459. شبیه سازی MATLAB از کنترل کننده ترافیک فازی برای تقاطع جداشده چند خطی
 460. شبکه‌های نوآوری و مبتکر
 461. شبکه‌های حسگر بی سیم برای نظارت بر جنگل‌های خرما وحشی
 462. شبکه های عصبی آموزشی رقابتی پیشرفته
 463. شبکه های ارتباطی بی سیمی نسل سوم و نسل چهارم یک روش سیستمی برا ی ارزیابی های استراتژیکی
 464. شبکه عصبی و تجزیه و تحلیل کلاستر
 465. شبکه داده مرکزی مقیاس پذیر مبتنی
 466. شبکه حسگر بی سیم مشکل امنییت
 467. سيستمهاي كامپيوتري نسل آينده
 468. سیستم های هوشمند براساس تقویت روش های یادگیری و منطق فازی، قابل کاربرد برای رباتیک متحرک
 469. سیستم های کسب سیگنال های تعبیه شده شده EEG
 470. سیستم های صف بندی زمان گسسته با تعطیلی های انحصاری مارکوف
 471. سیستم های صف بندی زمان گسسته با تعطیلی
 472. سیستم های تشخیص نفوذبااستفاده ازتکنیک های داده کاوی ماشین
 473. سیستم نام دامنه امن بر مبنای تحمل نفوذ
 474. سیستم مدیریت و بصری سازی مبتنی بر اترنت توزیع شده برای نظارت ساختمان ها
 475. سیستم کنترل ترافیک هوشمند در ارتباط با شبکه های وسایل نقلیه بیسیمی
 476. سیستم خودآزمون توکار (BIST) با TPG و ORA غیرتوکاربرای تست و تشخیص EPCA
 477. سیستم خبره عیب یابی پرینتر
 478. سیستم خبره آتوداک برای تشخیص بیماری و تجویز دارو
 479. سیستم خبره آتوداک برای تشخیص بیماری و تجویز
 480. سیستم توصیه ی پویا با به کارگیری کاوش استفاده از وب برای کاربران تجارت الکترونیکی
 481. سیستم تشخیص نفوذ شبکه بر اساس الگوریتم یادگیری ماشین
 482. سیستم تشخیص پلک زدن چشم برای تعامل بین انسان و کامپیوتر
 483. سیستم برنامه ریزی فرآیند ماشین کاری حفره برای موتور های دریایی
 484. سیستم آموزش الکترونیک هوشمند بر مبنای وب با استفاده از روشهای داده کاوی
 485. سیستم انطباق زنجیره فازی (SAFIS) برای مشخص کردن و پیش بینی سیستم های غیرخطی
 486. سیستم بزرگ تشخیص دست خط عربی ، توزيع شده بر اساس ترکیبی از الگوریتم
 487. سیاست های ارائه ماشین مجازی برای بهبود سود ارائه دهنده های سرویس زیر ساخت ابری
 488. سنگین وزن یا سبک وزن یک روند راهنمای انتخاب برای توسعه نرم افزار شبکه
 489. سنجش میزان خمیدگی در برش دو طرفه با استفاده از پردازش تصویر و اثر خورده شدگی و یا سابیده گی به علت ض
 490. سرویس های ابری ایمن و قابل اطمینان TPA در محاسبات ابری
 491. سبک‌های تکامل اصول و مدل‌های تکامل معماری نرم افزار
 492. زمانبندی مجدد ادهاک و مدل های تجاری جدید برای سیستم های تولید شوک قوی
 493. زمانبند جدید MAC جهت به حداقل رساندن مصرف انرژی در شبکه حسگر بی سیم
 494. رویه ای برای تعیین ابر بهینه در فدراسیون ابری
 495. روشی سیستماتیک برای تخصیص منابع در پروژه های نرم افزاری
 496. روشی ترکیبی برای تجزیه و تحلیل عملکرد شبکه های صف GGm
 497. روش یادگیری فازی Q برای هدایت کردن ربات خودکار
 498. روش یادگیری آنلاین متوالی در شبکه های اجتماعی برای رده بندی نود
 499. روش های خوشه بندی متمرکز و توزیع شده برای شبکه های حسگر بی سیم کارای انرژی
 500. روش مدلسازي بار احتمالي با استفاده از الگورتيم هاي خوشه بندي
 501. روش مدلسازی جدید فوم آلومینیم براساس پردازش تصویر MATLAB
 502. روش محاسبه دقیق فروشنده دوره گرد(TSP) نامتقارن
 503. روش مبتنی بر فیلتر کالمن برای یادگیری ماشین حدی متوالی آنلاین برای مسائل رگرسیون
 504. روش فرا اکتشافی ترکیبی دوهدفه موازی برای برنامه ریزی آگاه از انرژی برای سیستم های محاسبه ی ابری
 505. روش ژنتیکی برای مسیر یابی مشترک و برنامه ریزی لینک برای شبکه های مش بی سیم
 506. روش داده كاوي براي بهينه سازي سيستم هاي كارآمد تحت عدم قطعيت و با استفاده از روشهاي جستجوي اتفاقي (
 507. روش داده كاوي براي بهينه سازي سيستم هاي كارآمد تحت عدم قطعيت و با استفاده از روشهاي جستجوي اتفاقي (
 508. روش ترکیبی برای طبقه بندی احساس مکالمه ی صوتی بر اساس کاوش متن و گفتار
 509. روش پژوهش تبدیل درجه عضویت در تصمیم گیری چند شاخصه
 510. رده بندي و اندازه گيري بر اساس حمله آسيب پذيريهاي سرريز (2)
 511. ردگیری مصور تطبیقی با استفاده از الگوریتم اولویت بندی شده یادگیری Q روش یادگیری پارامتری مبتنی بر M
 512. رد گیری شی ء با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب
 513. رتبه بندی ویژگی ها و تجزیه و تحلیل
 514. رتبه بندی وب سایت تجارت الکترونیکی با استفاده از کاوش وب معنایی و محاسبات عصبی
 515. راهنمایی برای طراحی قطعات نرم افزار قابل استفاده مجدد
 516. راه حل مناسب برای جلوگیری از افزایش حملات به DNS ( سیستم نام دامنه)
 517. راه حل سینماتیک معکوس برای ردیابی مسیر از یک بازوی روباتیک مبتنی بر شبکه های عصبی
 518. راه حل امنیت رایانش ابری بر اساس رمزگذاری کاملا هم ریخت
 519. دیکتاتورهای اهریمنی و یا فرماندهان شایسته
 520. دیدگاه الگوریتم ژنتیکی به منظور بهینه سازی چند منظوره شبکه های زنجیره ای عرضه
 521. دیپ فیس کم کردن فاصله تا سطح عملکرد بشر در تشخیص چهره
 522. درخت هاي تصميم كاملاً بهينه براي توابع بولي يكنواخت با حداكثر پنج متغير(مترحم کامرانی
 523. داده کاوی در بانکداری و کاربردهای آن-مرور
 524. داده کاوی جهانی مطالعه تجربی از روند فعلی پیش بینی آینده و انتشار فناوری
 525. حملات منع سرویس توزیع شده در شبکه‌سازی نرم‌افزار
 526. حملات شبکه محاسبات ابری موبایل و سیستم یادگیرنده دفاعی مبتنی بر مجموعه های نرم فازی
 527. حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با ظرفیت توسط یک الگوریتم مبتنی بر آتاماتای یادگیر
 528. حق امتیاز IEEE (موسسه مهندسين الکتريسيته و الکترونيک) و فرم رضایت
 529. حفظ انرژی QMF برای پردازش تصویر
 530. حفاظت از حمله DDoS در عصر رایانش ابری و شبکه مبتنی بر نرم افزار
 531. حفاظت از انرژی در شبکه های حسگر بی سیم با جلوگیری از حمله ممانعت از خواب
 532. حسگر لمسی سه محوری بدون تداخل با استفاده از جفت تیر های پیزو مقاومتی با داپینگ جداری
 533. حریم شخصی در شبکه های حسگر بی سیم با استفاده از امضای حلقه
 534. حذف خودکار حاشیه نویسی دستی از بین نواحی خطوط متن و داخل متن در سند متنی چاپ شده
 535. چارچوبي براي رتبه بندي خدمات كلود
 536. چارچوبی برای یک کسب و کار فعال در هوش تجاری
 537. چارچوبی برای گردآوری و کاربرد شناخت در مورد تکامل معماری نرم افزار
 538. چارچوبی برای رده بندی سرویس های محاسبه ابری
 539. چارچوب کاهش حمله امنیتی برای ابر
 540. چارچوب فدراتیو آگاه از کیفیت برای کاربردهای هوشمند موبایل در کلود
 541. چارچوب عامل تعاونی افزاینده با امنیت و عملکرد افزایش یافته شبکه کامپیوتری
 542. چارچوب شبیه سازی برای پایگاه داده ی بی درنگ در شبکه های گیرنده ی بی سیم
 543. چارچوب امنیتی لایه متقاطع برای شبکه های حسگر بی سیم
 544. جوامع عمل در یک سازمان توسعه چابک نرم افزاری، با توزیع گسترده- مورد اریکسون
 545. جستارهای فعل و انفعالی در داده های
 546. جدول زمانی دوره آموزشی دانشگاهی با الگوی زنتیک بررسی موردی آزمایشگاهی
 547. جدول بندی خواب برای شبکه حسگر بی سیم
 548. جایگذاری ماشینهای مجازی در یک ابر توزیع شده با روش خوشه بندی
 549. توصیه های دوستی با بکاربردن الگوریتم های ژنتیکی
 550. توسعه‌ی سیستم ابزار کشاورزی مبتنی بر بینایی ماشین و کنترل فازی
 551. توسعه روشی جهت ازریابی سهام از طریق پیش بینی مشخصات مؤثر همراه با روشهای داده کاوی
 552. تنظیم سریع کش قابل تنظیم با استفاده از کش تراز دوم یکدست
 553. تمرین برنامه نویسی 4 آموزش شبکه های عصبی
 554. تکنیک های DFO برای کالیبراسیون مدل های پیوسته یا رده بندی شده
 555. تکنیک چهار مرحله ای برای مقابله با حملات دی داس
 556. تقسیم بندی تصویر ریزآرایه با استفاده از الگوریتم توسعه ناحیه ای و مورفولوژی ریاضی
 557. تقسیم بندی تصویر رنگی مبتنی بر هیستوگرام RGB با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب
 558. تقاطع خطوط کاربرد بهینه متن در شناسایی متن دست خطی براساس خط
 559. تغییر فاز پهنا وسیع تربیعی با استفاده از فیلتر چند فازی RC پسیو برای فرانت اندRF
 560. تغییر PLCs (کنترل کننده منطق قابل برنامه نویسی)
 561. تعيين سفارش( ترتيب ) بهينه براي سطح بندي مقادير قطعات يدكي با استفاده از داده كاوي
 562. تعبيه شبكه مجازي بهره‌وري انرژي17500
 563. تشریح پهنای کم باند دسکتاپ و بخش ویدئویی برای اشتراک ذخیره سازی محیط ضفحه نمایش
 564. تشخيص توزيع مركز يجریان گاز در انفجار كوره بر اساس پردازش تصوير مادون قرمز
 565. تشخیص نفوذ توسط یادگیری ماشین یک بررسی و مرور
 566. تشخیص خودکار چشم با استفاده از آشکارگر گوشه سریع تصاویر چهره افراد شمال شرق هند
 567. تشخیص حملات PUE در شبکه های رادیو شناختی از طریق کدگذاری لایه ی فیزیکی شبکه
 568. تشخیص چهره در تصاویری که تا حدی مسدود شده اند با استفاده از حسگر فشرده
 569. ترکیب سنی و برآورد سن از طریق چهره پژوهشی
 570. ترکیب خدمات محاسبه کردن ابری و مطالعه براساس معنایی
 571. ترکیب بردارهای بیت پویا و تراکنش اطلاعات برای کاوش موثر دنباله های بسته ی مکرر
 572. تداخل بار شبکه
 573. تخمین نقشه عمق سازگار موقت با استفاده از تخمین حرکت برای تلویزیون های سه بعدی (3DTV)
 574. تخمین نقشه عمق از تصویر تک نمایی با استفاده از طبقه بندی شی بر اساس یادگیری بیزی
 575. تخمین عمقی با استفاده از جمع آوری مدل ها
 576. تحلیل گر شبکه وای فای آردینو
 577. تحلیل عملکرد سیستم‌های نوری فضای آزاد موازی چند هاپی بر روی کانال‌های محو ویبول با استفاده از تابع ت
 578. تحلیل تاثیر تکنیک های استخراج داده بر پایگاه داده ها
 579. تحقیق در مورد روش‌های تشخیص اجتماعات در شبکه‌های اجتماعی
 580. تحقیق بر روی شبکه های حسگر بی سیم یک رویه توزیع شده در محیط هوشمند
 581. تحقیق بر روی الگوریتم های خوشه بندی نامتمرکز برای شبکه های حسگر بی سیم انبوه
 582. تجزیه و تحلیل مقیاس پذیری -AODV پروتکل مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم
 583. تجزیه و تحلیل الگوریتم تشخیص چهره ویولا جونز
 584. تایید سیستم شناسایی چهره ی RGB-D با استفاده از پایگاه داده ی Kinect و FRAV3D
 585. تایید رسمی از نسخه جدید AOMDV در شبکه ad hoc
 586. تامین AODV نمونه اولیه مسیریابی ایمن A-SAODV
 587. تاریخچه ای از هوش مصنوعی متن لاتین با ترجمه
 588. تاثیر عملکرد جایگذاری ماشین مجازی در یک مرکز داده
 589. تاثیر الگوریتم جدید استخراج ویژگی بر دسته بندی صفحات وب
 590. پیشرفت های اخیر در زمینه خوشه بندی داکیومنت
 591. پیشرفت در شبکههای ارتباطاتی کوانتم چالشها و فرصتها
 592. پیشبرد طرح شبکه IPTCP شناختی
 593. پیش بینی کلمه کلیدی به وسیله ی ARM در اطلاعات کتابشناسی RDF
 594. پویایی در طراحی پروژه نرم افزاری
 595. پلت فرم مقیاس پذیر برای کاوش اینترنت
 596. پژوهش درباره ی ساخت پلتفرم جستجوی پایگاه داده حق ثبت برای ربات های صنعتی هوشمند
 597. پروتکل های MAC کنترل شده قدرت تطبیقی برای بهبود گذردهی در شبکه های رادیو شناختی با سخت افزار محدود
 598. پروتکل های MAC برای حسگربی سیم شبکه ها یک ارزیابی
 599. پروتکل مسیریابی مبتنی بر ناحیه برای شبکه های حسگر بی سیم همگن
 600. پروتکل مسیریابی کلاسترینگ مجهز به برداشت انرژی تطبیقی برای شبکه های حسگر بی سیم
 601. پروتکل فازی خوشه بندی مبتنی بر صرفه جویی در انرژی شبکه های حسگر بی سیم
 602. پروتکل صفحه کلید و موس PS2 _ متن لاتین با ترجمه
 603. پروتکل MAC غیر متمرکز برای دسترسی فرصت طلبانه طیف در شبکه های بی سیم شناختی
 604. پردازش موازی داده‌ی شبکه حسگر با استفاده از پایگاه‌های داده ستون‌گرا
 605. پردازش موازی داده های شبکه حسگری با استفاده از پایگاه داده های ستونی
 606. پردازش سریع تصاویر فیبر خارجی از طریق بلوکه نمودن تصویر
 607. پردازش تصویر و تقلید اپراتور با استفاده از یک ربات نیمه انسان نمای سفارشی
 608. پردازش تصویر صنعتی با استفاده از منطق فازی
 609. پایگاه داده سنسور های چند منظوره برای اعتبار سنجی تجربی و کنترل پیشرفته توسعه الگوریتم
 610. پایگاه داده بین کهکشانی از طیف عمومی محیط بین کهکشانی
 611. بهینه سازی، مدلسازی و شبیه سازی محاسباتی گذشته، حال و آینده
 612. بهینه سازی دسته ذرات مبتنی بر انتخاب شبکه در محیط بی سیم ناهمگن
 613. بهینه سازی چند هدفی با استفاده از الگوریتم های ژنتیک یک آموختار
 614. بهبود عملکرد چارچوب MapReduce در محیط ناهمگن با استفاده از یادگیری تقویتی
 615. بهبود دقت اندازه گیری طول شکاف با استفاده از بینایی ماشین
 616. بهبود اتوماتيك مدلهاي معماري نرم افزار براي اجرا، پايايي و هزينه با استفاده از الگوريتم هاي فرگشتي
 617. به اشتراک گذاری طیف مشارکتی بین شبکه های تلفن همراه و اد هاک
 618. بنیانهای طراحی معماریهای ایمن
 619. ‎برنامه‎ریزی خودکار مسیر ربات در محیط دینامیک با استفاده از روش بهینه‎سازی جدید الهام گرفته از روش ک
 620. برنامه فیس تایم( تماس ویدئویی) برای سیستم عامل مکینتاش
 621. برنامه ریزی بهینه برای باتریهای ذخیره انرژی توزیع شده، به منظور ارتقای امنیت و اقتصاد سیستمهای قدر
 622. بررسي روشهاي تست كامپايلر
 623. بررسي تکنيکهاي Document Clustering و مقايسه LDA و moVMF
 624. بررسی نظام مند تحقیقات انجام گرفته در حوزه ی تکامل معماری نرم افزار
 625. بررسی مسئله زمان‌بندی در محاسبات ابری
 626. بررسی مدل های سخت افزاری با استفاده از زبان برنامه نویسی e
 627. بررسی محدوده ماکزیمم موثر بر پایگاه داده های فضایی دور با استفاده از جستجوی Kامین همسایه نزدیک
 628. بررسی کاربرد داده کاوی در پیش بینی زمین لرزه
 629. بررسی فنون استخراج داده ها برای شبکه های حسگر وایرلس
 630. بررسی روشهای تشخیص چهره و روشهای استخراج ویژگیهای تشخیص چهره
 631. بررسی روش های تشخیص نفوذ در ابر
 632. بررسی تهدیدات در شبکه های حسگر بی سیم(WSN)
 633. بررسی تأثیر تعداد رقبا و مهلت زمانی بر متوسط زمان پاسخ در مدل GRA_B
 634. بررسی تأثیر تعداد رقبا بر جنبه¬های اقتصادی در مدل GRA_B
 635. بررسی پروتکل های مسیریابی جغرافیای کارآمد در شبکه های سنسور بی سیم
 636. بررسی آموزش الکترونیک از طریق عوامل وابسته به تقلید (ممتیک) انتولوژی
 637. بررسی امکان سنجی ارتباط مستقیم در شبکه های حسگر بی سیم
 638. بررسی الگوه های دوره ای غیرهمزمان (اسنکرون) در اطلاعات سری زمانی
 639. بررسی الگوریتم های خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم
 640. بررسی الگوریتم های خوشه بندی برای شبکه های بی سیم حسگر
 641. بررسی ارتباط بین مهندسی سیستم ها و مهندسی نرم افزار
 642. برآوردی بر قابلیت اطمینان در سیستم های توزیع شده
 643. بازیابی سریع تر اطلاعات و فایلهای گم شده حافظه ی پنهان
 644. بازشناسی هویت فردی از طریق یادگیری منظم و هموار شده متریک KISS
 645. بازداری از حملات جعل (اسپوفینگ) در شبکه های وایرلس زیرساختاری
 646. باز کاربرد نرم افزار سیستماتیک GIS
 647. آنالیزهای کارایی براساس لینوکس تعبیه شده ARM و سیستم های آندروئید
 648. آگاهی از موقعیت بر مبنای انداره گیری عملکرد در فعالیت های مشترک امنیتی سایبری
 649. آسیب پذیری های امنیتی در DNS ( سرویس نام دامنه) و DNSSEC ( توسعه امنیت سیستم نام دامنه)
 650. آرایش ژنتیکی
 651. اولين مرحله در راستاي شناسايي خودكار آسيب پذيريهاي سرريز بافر
 652. انتشار ویروس به صورت تصادفی
 653. انتخابات احتمالاتی برای شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر برداشت انرژی چند گامی
 654. امنيت کد برنامه كاربردي وب از طريق تحليل ايستا و حفاظت در زمان اجرا
 655. امنیت و حریم‌شخصی در سیستم عامل‌های بررسی شده
 656. امنیت و حریم خصوصی برای ذخیره سازی و محاسبات در محاسبات ابری
 657. امنیت شبکه حسگر بی سیم
 658. امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی
 659. امکانات مربوط به طبقه بندی کاربرد بین کلاینت و سرور
 660. الگوی برنامه نویسی منطق و زبان برنامه نویسی پرولاگ
 661. الگوریتمی مشابه برای بهترین مسئلهی میزان سازی نابرابریهای k
 662. الگوریتمی کیفیت نود بر اساس کلاستربندی در شبکه های ad hoc همراه بی سیم
 663. الگوریتم هایی برای افزایش سرعت تطبیق الگو برای سیستم های تشخیص نفوذ شبکه
 664. الگوریتم های یادگیری نقشه های شناختی فازی - مطالعه نقد و بررسی
 665. الگوریتم های فراابتکاری و کاهش چند جمله ای تورینگ یک مطالعه موردی بر اساس الگوریتم مورچگان
 666. الگوریتم های پردازش عکس دیجیتال در رتینوپاتی دیابتی
 667. الگوریتم های ابتکاری مقاوم برای بهره برداری از کارهای مشترک جستجوی پایگاه داده ی ابر رابطه ای
 668. الگوریتم ها برای چنین فرایند مقیاسی بزرگ هستند و البته بسیار پیچیده می باشند اما از بخش هایی ساخته ش
 669. الگوریتم مسیریابی فیشی آگاه از انرژی (EA-FSR) برای شبکه های حسگر بی سیم سیار
 670. الگوریتم مسیریابی خود تطبیقی مبتنی بر مکان برای شبکه های حسگر بی سیم در اتوماسیون خانه
 671. الگوریتم محلی برای تفکیک گره های حیاتیغیرحیاتی در شبکه های ادهاک سیار و حسگر
 672. الگوریتم سریع و نخبه گرای مرتب سازی ژنتیکی غیر مغلوب برای بهینه سازی چندمنظوره NSGA-II
 673. الگوریتم ژنتیک چند هدفی و کاربردهای آن در برنامه زمانبندی Flowshop
 674. الگوریتم ژنتیک بر اساس تجمع داده با استفاده از سینک موبایل در شبکه های حسگر بی سیم
 675. الگوریتم ژنتیک با یک مکانیسم انتخابی ترکیبی برای فشرده سازی تصویر فرکتال
 676. الگوریتم داده کاوی قانون منسجم فازی
 677. الگوریتم ترکیبی ژنتیک و رقابت استعماری برای مدیریت موجودی با فروشنده ی سبز مدل EOQ چند موردی چند محد
 678. الگوریتم پرش ترکیبی قورباغه جاسازی شده جهش مرکزی
 679. اقدامات امنیتی پیشرفته در یک LAN بی سیم
 680. افزایش امنیت سیستم نام دامنه با استفاده از فایروال پویا با عوامل شبکه
 681. افزایش امنیت خدمات ذخیره سازی در رایانش ابری
 682. افزایش امنیت تفکیک نام در شبکه های ادهاک سیار
 683. اعتماد و پذیرش رایانش ابری
 684. اطمینان از امنیت بالاتر برای جمع آوری و توزیع اقتصادی داده ها در شبکه های حسگر بی سیم اجتماعی
 685. اشتباهات. درست کار نکردن بخش ها
 686. استقرار نرم افزار خودکار برای محاسبات ابري با استفاده از مجازی سازی سطح کاربر
 687. استقرار دیدگاه نهادی در تحقیقات فناوری اطلاعات
 688. استفاده از مرز مورد اعتماد بر اساس ارزش اعتماد پورت در شبکه محوطه دانشگاه
 689. استفاده از تحليل نوع در كامپايلر جهت كاهش تهدید در سرريز عدد صحيح تا سرريز بافر
 690. استفاده از الگوریتم وراثتی برای حل مساله رشد سلول دینامیکی
 691. استفاده از الگوریتم ژنتیک برای استخراج الگوها از پایگاه های داده نهایی
 692. استخراج منطقی و موقتی داده ها برای شبکه های سنسوری وایرلس
 693. استانداردسازی و قابلیت همکاری اعضای ابری
 694. ارزیابی کمی میزان تأثیرگذاری کاربرد
 695. ارزیابی قیاسی طرح های پردازش داده ای
 696. ارزیابی عملکرد متریک های مسیریابی IBETX بر روی پروتکل
 697. ارزیابی عملکرد تکنیک تولرانس عیب در سیستم محاسبه شبکه
 698. ارتقای امنیت پروتکل های pro-active در شبکه های ادهاک سیار
 699. ارتباطات گروه تطبیقی مقیاس پذیر برای
 700. ارائه روشی نوین مبتنی بر مدل چانه¬زنی جهت تخصیص منابع در گرید
 701. ادغام تفکیک کننده بیشترین حاشیه محلی (LMMDE) برای تشخیص چهره
 702. اثرات کنترل انتقال توان در شبکه های سنسور تک کاره موبایل
 703. اپراتور کنترل ارتباطات دستگاه به دستگاه در شبکه های LTE پیشرفته
 704. TCP ( پروتکل کنترل انتقال) به همراه مسیر انطباق در ارتباط با شبکه های بی سیم چند گره ای با اتصال این
 705. SQLUnitGen آزمون تزریق SQL با استفاده از تجزیه و تحلیل پویا و ایستا
 706. SOMSN نقشه خود سازماندهی موثر برای کلاسترینگ و خوشه بندی شبکه های اجتماعی
 707. RFDMRP پروتکل مسیریابی چند-جهشی براساس دینامیک تشکیل رودخانه برای جمع آوری داده در شبکه‌های حسگر بیس
 708. PhotoStand رابط نقشه پرس و جو برای یک پایگاه اطلاعاتی از عکس خبری
 709. KID- استفاده از الگوریتم سریع و کارآمد برای استخراج متن به منظور ایجاد اتوماتیک پایگاه داده حاوی اطل
 710. HISC (مجموعه دستورالعمل های کامپیوتری سطح بالا) معماری کامپیوتر با استفاده از واصف دستور اجرایی
 711. FON الگوریتم مسیریابی آگاه از خطای همسایه برای شبکه های روی تراشه
 712. FAMACRO پروتکل بین لایه ای MAC مسیریابی برای شبکه های حسگر بی سیم بر اساس بهینه سازی فازی و الگوریت
 713. CloRExPa انعطاف پذیری ابر از طریق تجزیه و تحلیل مسیر اجرا
 714. CFGA خوشه بندی شبکه های حسگر بی سیم با استفاده ازمنطق فازی و الگوریتم
 715. BoreholeAR نرم افزار همراه برای تبلت برای تجسم موثر پایگاه داده ی درون چاهی با استفاده از یک تکنول
 716. BioAnnote يك پايگاه نرم‌افزاري براي تفسير اسناد پزشكي
 717. BASS سیستم زنجیره ای به کمک پروتکل بیت تورنت برای ارائه خدمات ویدئویی به محض تقاضای مشتریان
 718. تجزيه و تحليل ديناميك و ايستاي حروف چيني براي پاكسازي معتبر در برنامه هاي كاربردي وب
 719. Aeneas یک ابزار برای فعال کردن برنامه های کاربردی برای استفاده موثر پایگاه داده های غیر رابطه ای
 720. Aeneas یک ابزار برای فعال کردن برنامه های کاربردی برای استفاده موثر پایگاه داده های غیر رابطه ای
 721. شناسایی و قطعه بندی حرکات انسان از طریق آنالیز شکل و حرکت
 722. یافتن اطلاعات در حسابرسیمنابع ارزش افزوده و زمینه های کاربردی و اجرائی
 723. هزینه های مربوط به نقص و ترک در ساختمان مسکونی
 724. هزینه کرد بر اساس فعالیت در خدمات
 725. هزینه سرمایه و شفافیت درآمد
 726. هدف- هدف این تحقیق بررسی نقش و اهمیت گزارش سالانه به عنوان منبع اطلاعاتی در مور
 727. هدف حسابداری و مفهوم ارزیابی بازار به بازار
 728. وضعیت موجود استانداردهای گزارش دهی مالی و استانداردهای بین المللی در مورد حسابرسی پژوهشی در مورد متخ
 729. وضعیت موجود استانداردهای گزارش دهی مالی و استانداردهای بین المللی در مورد حسابرسی پژوهشی در مورد متخ
 730. نوآوران و یا بازدارنده ها؟ مقاومت استادان حسابداری در برابر فن آوری های جدید آموزشی در آموزش عالی
 731. نگرش دانشجویان حسابداری نسبت به کامپیوتر،پذیرش دوره های
 732. نگاهی به حسابداری مدیریت و سیستم‎های کنترل چهارچوبی برای طرح تحقیقاتی پیمایشی در بافت بازارهای نوظهو
 733. نگاهی بر تأثیر متقابل میان گزارش‌های زیست محیطی و تغییرات حسابداری مدیریت
 734. نقش متغیر مدیریت حسابداری در گذار از تجارت خانوادگی به تجارت غیر خانوادگی
 735. نقش خدمات حسابداری و تأثیر آن بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط (SMEها) در بخش تولید از منطقه ساحل شرق
 736. نقش حسابرسی داخلی در مورد اداره شرکت و بحران کنونی
 737. نقش اطلاعات حسابداری در فرآیند مدیریت خدمات صنایع عمومی
 738. نقش ارزش‌های اسلامی (اخلاق) در روش حسابداری و اثر کیفیت اطلاعات حسابداری تحقیق کتابخانه‌ای
 739. نظریه ساختاری تحقیقات حسابداری نرم افزار و کاربرد
 740. نظریه ساختاردهی در تحقیقات حسابداری کاربردها وکاربردپذیری
 741. نشان دادن نیازهای کسب وکار یک ماژول خلاقانه برای آموزش داده های ماکرو در دوره سیستم های اطلاعات حساب
 742. مهار مزایای اداره امور شرکت و حسابرسی داخلی مشاوره برای SME
 743. موسسات و تحولات استاندارد حسابداری مشاهدات از ژاپن
 744. موانعی برای اتخاذ فرآیند حسابداری مدیریتی (MA) در محیط برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP)
 745. ملاحظاتی بر اساس تحول هزینه های سالانه بدست آمده به سمت بدهی های عمومی در رومانی
 746. ملاحظات در مورد حسابرسی عمومی خارجی وجوه بازپرداختی
 747. مقایسه رویکردها برای گزارش دهی مالی دارایی های غیرجاری مطابق با
 748. مقاله زمرد سبز حسابداری و محاسبه کردن دولتی برای دارایی های به ارث رسیده کاربردهای اقتصادی، اجتماعی
 749. مفهوم فدراسیون بین المللی حسابداران ارزیابی حسابداری مدیریت
 750. مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي
 751. مفاهیم مولفه‌ نقدی درآمدها برای تداوم سود و بازده‌ های سهام
 752. مفاهیم مبادلات حسابداری خارجی در تئوری واحد تجاری (شخصیت حسابداری) و تئوری مالکیت
 753. مطالعه تجربی درباره ارزش اطلاع رسانی اطلاعات حسابداری ارائه شده توسط شرکت های نقل شده در بازار بورس
 754. مطالعه تجربی در مورد تجزیه وتحلیل تأثیر بحران مالی جهانی بر اطلاعات حسابداری گزارش شده توسط شرکت های
 755. مصاحبه‌ی بودجه‌ای فرآیند یادگیری ارادی دانشجویان در حسابداری دولتی و غیرانتفاعی
 756. مشخصات کشور و تاثیر شوک های مصرف دولت بر حسابهای جاری و نرخ ارز واقعی
 757. مشارکت حسابداری و یادگیری چگونه پیاده سازی یک چشم انداز جدید
 758. مسئولیت اجتماعی شرکتها و کارایی انجام امور مالی نقش کنترل خوب در کا ر شرکت ها
 759. مسئولیت اجتماعی حسابداری بر اساس پانکاسیلا
 760. مسائل اتخاذ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS) برای شرکت های کوچک و متوسط (SME)
 761. مدل سازی فرآیند کسب وکار دیدگاه سیستم های اطلاعاتی حسابداری
 762. مدل سازی حسابداری - یک رویکرد تعیین چندگانه
 763. مدل ترکیبی بر مبنای نظریه مجموعه های ناهنجار و الگوریتم های ژنتیکی برای پیش بینی قیمت سهام
 764. مدل احتمالی اثر بخشی دریافت شده در سیستم های اطلاعات حسابداری هماهنگ سازی سازمانی و تأثیرات کنترل
 765. مدت زمان ممیزی و کیفیت درآمدها
 766. محتوای داده های گزارش حسابرسی و فراهم سازی خدمات غیر حسابرسی(مترجم حسینان)
 767. محتوای داده های گزارش حسابرسی و فراهم سازی خدمات غیر حسابرسی شواهدی از حکم وام دهی اسپانیا
 768. محتوای اطلاعات گزارش حسابرسی و ارائه خدمات غیر حسابرسی شواهدی از تصمیم گیری های اعطای وام اسپانیایی
 769. مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب
 770. مبحثی درباره تئوری تصمیم رفتاری جریانهای قضاوت و انتخاب
 771. مباحث دانشمندان برجسته و منتقد اسلامی و مساله ی ربا مفاهیمی برای حسابداری و بانکداری اسلامی
 772. مالیات بر مصرف در کشورهای در حال توسعه- مالیات بر ارزش افزوده (VAT) در کشور بنگلادش
 773. مالیات بر ارزش افزوده و رقابت های تجاری ایالات متحده
 774. مالکیت نهادی و شفافیت اطلاعات نقش شدت تکنولوژی و صنایع
 775. گکو و قو های سیاه و سفید تئوری های مالی در برنامه آموزشی دوره کارشناسی بریتانیا
 776. گزارش مالی اینترنتی در مالزی ادراکات فراهم کنندگان و کاربران
 777. گزارش سالانه دایره (دپارتمان) دولت استرالیا بررسی طولی انتقادی تغییر سازمانی و حسابداری
 778. گزارش سالانه توسط وزارت دولت استراليا يك مطالعه مهم اولي حسابداري و تغيير سازماني
 779. گزارش آنلاين حسابداري در جامعه الكترونيكي
 780. گردانندگان ارزش بهره‌وری اقتصادی سازگار با محیط زیست بهره‌وری شرکتی-اطلاعات حسابداری مدیریت برای اس
 781. كاربرد تئوري سبد سرمايه گذاري مشتري (مجموعه سرمایه گذاری مشتری)
 782. کینز ، روش های کلاسیک و کینز جدید در مورد سیاست مالیاتی
 783. کیفیت شرکت یا تمایلات بازار
 784. کشف کردنBay(دهنه)در جستجوی ابعاد جدیدی برای استانداردها و تئوری حسابداری
 785. کاربست های حسابداری مدیریت محیطی در شرکتهای تولیدی کوچک و متوسط
 786. کاربرد های داده کاوی در حسابداری بررسی ادبیات و چارچوب سازماندهی
 787. قوانین حسابداری در شرکت های در حال توسعه در لیبی، چالش های گذشته و پیش رو
 788. قدرت زبان در قانونمند‎سازی اصلاحات بخش دولتی
 789. قانون ضد تصاحبی و محافظه کاری حسابداری
 790. فرصت هایی برای تحقیقات حسابداری
 791. فراتر از خود پدیداری (امور بدیهی ) تعیین زمینه های سیاسی مشکل ساز در مورد پذیرش حسابداری تعهدی در ک
 792. عوامل در کانون و نمایندگان در صحنه تحلیل ساختار سازی قوی روش ها و اصلاحات حسابداری دولت مرکزی در نپا
 793. عوامل انتخاب حسابداری از دارایی های غیرجاری در اولین اتخاذ IFRS در میان شرکت های نیجریه
 794. عوامل اجبار در تغییر در آموزش عالی و پیامدهای آن برای حسابداری در سطح دانشگاهی
 795. عملکرد مهندسی تولید برای برآورد هزینه
 796. عملکرد سيستم هزينه يابي و قيمت گذاري در شرکت هاي جديد
 797. عملکرد حال حاضر سیستم اطلاعات حسابداری موسسات قرضه های کوچک اسلامی از طریق اجرای بانکداری همراه
 798. عدم تقارن اطلاعاتی حسابداری ارزش منصفانه در طول بحران‌های مالی
 799. ظرفيت جذب، نوآوري و عملکرد مالي
 800. شیوه های حسابداری مدیریت محیط ز یست و انجام مسئولیت های اجتماعی ش رکت های بزر1
 801. شیوع مدیریت سود روی عدم تقارن اطلاعاتی در محیطی نامطمئن شواهدی از کانادا
 802. شفاف سازی اجتماعی شرکت و نظریات حسابداری
 803. شرطی بودن مشترک در آزمون رابطه بتا-بازده شواهد مبتنی بر بازار سهام بریتانیا
 804. سیستم های اطلاعاتی حسابداری دستورالعمل های سنتی و آینده
 805. سیستم مربوط به اطلاعات حسابداری
 806. سیر تکاملی استانداردهای مربوط به اصول حسابداری هند
 807. سود جامع-بیانیه استانداردهای حسابداری مالی شماره 130
 808. سقوط در بازارهاي مالي کارا
 809. سر رسید بدهی های کوتاه مدت، نظارت و مدیریت درآمدها مبتنی بر اقلام تعهدی
 810. ساختار هایی دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ
 811. زیرساختهای ارزیابی حسابداری
 812. ريسك سود مازاد، ارزش‌هاي ذاتي و قيمت‌هاي سهام
 813. ریسک رایانش محاسبات ابری و موضوعات حسابرسی
 814. رویه‌های حسابداری مدیریت قبل و در طول بحران اقتصادی شواهدی از یونان
 815. رویه های حسابداری الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط در کشور غنا
 816. رویکردی عملی نسبت به تغییر مطالعه مدیریت حسابداری
 817. رویکرد تطبیقی از مدیریت منابع انسانی نظام سلامت در سطح اروپا
 818. روند همگرایی IASB و FASB و نیاز به آموزش حسابداری مبتنی بر مفهوم
 819. روند کنونی در حسابرسی داخلی
 820. روند تصمیم گیری گروهی چند معیاره یکپارچه انتخاب حسابدار ارشد
 821. روش‌هاي حسابداري مديريت محيطي در شركت‌هاي توليدي كوچك و متوسط
 822. روش‌هاي حسابداري مديريت محيطي در شركت‌هاي توليدي كوچك و متوسط
 823. رقابت و مدیریت اطلاعات حسابداری و طراحی سیستم کنترل طراحی نهادهای خدماتی و تولیدی استرالیا
 824. رضایت کارفرمایان از عمل کرده خدمات حسابداری نمونه ای از برنامه کاراموزی دانشگاه دولتی
 825. تمرکز بر مدیریت مسائل سلامت و ایمنی در CSU همراه با مدیریت موثر این مسائل در سطح واحد می باشد
 826. راهبردهای مدیریت ایمنی دانشگاه چارلز استورت (CSV)
 827. رابطه میان بازرسی داخلی و امنیت اطلاعات یک تحقیق اکتشافی
 828. رابطه بين كسورات بودجه ووروديهاي سرمايه
 829. دیدگاهی از حسابداری مدیریت در رابطه با امنیت
 830. رابطه مکمل حسابداری، ـ مالیات رومانیایی در زمینه مهندسی سازمان
 831. دیدگاه های جهانی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری رویکرد تلفن همراه و محاسبات ابری
 832. دیدگاه مدیریت خطا در کیفیت حسابرسی
 833. دولت الکترونیک و تغییر سازمانی ارزیابی مجدد نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و دیوان سالاری در ار
 834. دریافت از کیفیت خدمت حسابرسی و ابقاء حسابرس
 835. درک حسابداران رسمی از آموزش حسابداری قانونی نمونه موردی بحرین
 836. درآمدهای حسابداری و تولید ناخالص داخلی
 837. در باب پیامدهای حسابداری ادغام مبتنی بر ارزش منصفانه
 838. خلق دانش توسط مشاوران و دانشگاهیان برای بکارگیری آن در حسابداری مدیریت بخش عمومی
 839. خلاصه نویسی و آنالیز تحقیق تحصیلی در مورد سیستم های اطلاعاتی حسابداری (AIS)
 840. خطر دعوی قضایی ، کیفیت حسابداری و بازده سرمایه گذاری
 841. حفظ گوناگونی در پژوهش حسابداری محیطی و اجتماعی
 842. حسابرسی قیمت گذاری و ماهیت سهامداران کنترل کنندهشواهد از فرانسه
 843. حسابداری، نوآوری و تغییر در بخش دولتی. تبدیل اصلاحات به تغییر؟
 844. حسابداری، اخلاق و وجود انسان کمی غیر قابل تحمل، به شدت سطحی و بی ارزش
 845. حسابداری و نبرد در مقابل فساد در تامین دولتی ایتالیا یک تحلیل انتقادی طولی (1992-2014)
 846. حسابداری و توسعه پایدار بازتاب ها و پیشنهادات
 847. حسابداری و استانداردهای ارزشگذاری
 848. حسابداری مدیریتی و تصمیم گیری در صنعت انرژی
 849. حسابداری مدیریت و تصمیم گیری، در صنعت انرژی
 850. حسابداری مدیریت و اصول عقلانی در ارتش در مورد بیمارستان نظامی اسپانیایی در قرن 18
 851. حسابداری مدیریت در مقابل بحث حرفه پزشکی برتری در بحث مراقبت های بهداشت عمومی- مطالعه موردی دانمارک
 852. حسابداری مدیریت برای مدیریت ایمنی. مطالعه‌ی موردی شرکت ساخت‌وساز اسپانیایی
 853. حسابداری مدیریت استراتژیک و تصمیم گیری
 854. حسابداری شفاهی- شنیداری و مدیریت
 855. حسابداری سبز و چشم انداز 20 ساله ی آن
 856. حسابداری دولتی ارزیابی تئوری، اهداف و استانداردها
 857. حسابداری دولت مرکزی و گزارشگری مالی
 858. حسابداری تئوری خالص بهبود یافته برای بررسی اثر ضخامت کششی در صفحات مدرج عملیاتی
 859. حسابداری تعهدی (افزودگی ) در دولت آیا حسابداری مستقل هنوز هم مناسب است ؟
 860. حسابداری برای مدل های تجاری شرکت اپل
 861. حسابداری برای عدم قطعیت پارامتریک در فرآیند تصمیم گیری مارکوف
 862. حسابداری اسلامی، امپریالیسم جدید و ایجاد
 863. حسابداری ارزش منصفانه و واکنش بازار شواهد از شرکت های ثبت شده ی رومانیایی
 864. حسابداری ارزش متعارف دارایی های غیرجاری و هزینه های حسابرسی
 865. چگونه رقابت بانکی دسترسی به سرمایه گذاری مالی شرکتها را تحت تاثیر قرار می¬دهد
 866. چشم‌اندازهای حیاتی روی حسابداری آموزشکده‌ی حسابداری و تهدید (خطر) ذهنیت پرداخت کردن
 867. چشم‌ اندازی تاریخی بر آموزش حسابداری دولتی
 868. چشم انداز حسابداري مديريت از ايمني
 869. چرخه‌ی عمر شرکت و هزینه‌ی حقوق صاحبان سرمایه
 870. چرخه عمر شرکت و هزینه سرمایه
 871. چرا مسئله FASB این استانداردهای حسابداری به روز رسانی مي شوند ؟
 872. در حالی که اکثر فارغ‌التحصیلان حسابداری در ۱۵ سال اخیر زنان بوده‌اند، اما آن‌ها از ایفای نقش‌های ارش
 873. جنسیت‌گرایی در یک چهارچوب منطقه‌ای با توضیح عدم حضور زنان در نقوش ارشدِ شرکت‌های حسابداریِ منطقه‌ای
 874. جنسیت مدیر عامل، اخلاق رهبری، و حسابداری محافظه کارانه
 875. جداسازی مالکیت و کنترل و اجتناب از مالیات بر شرکت سهامی
 876. جانب‌عرضه‌ی فساد و محدودیت‌های موجود برای ممانعت از فساد درون تدارکات دولت وایجاد نمودن مفاهیم اخلاق
 877. جابه جایی رو به پایین حسابرسان پس از SOX و تاثیرات آنها بر بازار حسابرسی غیرانتفاعی
 878. تئوری نهادی و دو اجتماع- مطالعه حسابداری بخش دولتی در تانزانیا
 879. تئوری کنشگر-شبکه یک یادداشت خلاصه و امکانات برای تحقیقات حسابداری محیطی و اجتماعی
 880. توضیحاتی در مورد ادراه شرکت غیر انطباقی
 881. توسعه روش هزينه يابي مبتني برفعاليت
 882. توسعه پایدار و ادغام آن در اداره امور شرکت ها- تمرکز بر مدیریت و گزارش عملکرد شرکت ها
 883. تنظیمات مبنای حسابداری و قابلیت اطمینان کسری بودجه شواهد از کشورهای جنوب اروپا
 884. تمایلات سرمایه گذاران، اطلاعات حسابداری و قیمت سهام برگرفته از بازار سهام چین
 885. تمایلات جنسی و حسابداری دیدگاه نظریه دگرباشی جنسی
 886. تقلب در حسابداری، حسابرسی و نقش احکام دولتی در چین
 887. تفسیر معرفی مدل‌های نظری شناخت ذینفعان از یک سیستم گزارش دهی مالی جدید
 888. تغییرات استاندارهای حسابداری وعملکرد تحلیلگران خارجی مدارک و شواهدی از چین
 889. تعدیل نقش جنسیت در عملکرد پرسشنامه مودل در یک دوره حسابداری مقدماتی
 890. تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی.docx
 891. تضاد منافع در حوزه گزارشگری حسابداری فعالیتهای تامین مالی صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی
 892. تصویب اجباری IFRS و شناسایی به موقع زیان در سراسر قاره اروپا
 893. تصدی مدیر عامل شرکت و مدیریت درآمد
 894. ترجمه حسابداری تعهدی، بودجه بندی و پیکر بندی دوباره از هویت های حسابداری بخش عمومی
 895. تدابیر حسابداری زیان وام بانکی
 896. تخصص حسابداری کمیته حسابرسی ، مدیریت انتظارات و شگفتی های درآمد غیرمنفی
 897. تحلیل عوامل مؤثر بر موفقیت استفاده از سیستم های اطلاعات حسابداری
 898. تحلیل شیوه های حسابداری منابع انسانی در شرکت سیمان هند
 899. تحلیل تاثیر استاندارد حساب داری مالی اندونزی بر اساس اعمال استاندارد گزارش دهی مالی بین المللی برای
 900. تحقيق حسابداري و منفعت عمومي
 901. تحقیقی در مورد دیدگاه های آموزش همراه در مورد دانشجویانی که درس حسابداری دارند
 902. تحقیقی در زمینه رابطه میان نرخ حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت
 903. تحقیقات تجربی در ویژگی های مالکیت،فعالیت های کمیته حسابرسی
 904. تحقیق کیفی در زمینه حسابداری مدیریتی دلایل عقلانی، مشکلات و قابلیت (توان بالقوه)
 905. تجزیه وتحلیل نوسانات نرخ ارز رومانیایی
 906. تجزیه و تحلیل ویژگی انضباط حسابداری براساس روند تاریخی توسعه حسابداری(2013)
 907. تجدید ارائه‌ی حسابداری از رونق و رکود در صنعت شواهدی از عملکرد کشتی‌سازی وایکرز در سال‌های 1924-1910
 908. تبديل حسابداری تعهدی و بودجه بندي و پیکر بندی دوباره هویت حسابداری بخش دولتی
 909. تاثير كيفيت اطلاعات در تغییرات قانونی موثر حسابداري
 910. تاثیرات دیدگاه سرمایه گذار منطقی و سیاست افشاگری شرکت در مورد قضاوت های افشاگری مدیران
 911. تاثیرات بر روی تصمیم گیری های شغلی ترک
 912. تاثیر ویژگی های کمیته حسابرسی بر اجرای توصیه های حسابرسی داخلی
 913. تأثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی برکیفیت حسابرسی
 914. تاثیر متقابل بین کنترل ایدئولوژیک و سیستم های کنترل مدیریت رسمی- یک مطالعه موردی از یک سازمان غیر دو
 915. تأثیر گزارش حسابرس بر روی روابطه اطلاعات حسابداری
 916. تاثیر کنترل کیفیت داخلی در گردش مالیCFO
 917. تأثیر فن آوری در آموزش آنلاین (مجازی) حسابداری مدیریتی
 918. تاثیر عملیات خارجی و افشای آنها بر کیفیت سود
 919. تاثیر عملکرد سود سهام و نسبت قیمت درآمد بازده بورس
 920. تأثیر شیوه های تولید ناب بر گردش موجودی
 921. تاثیر سیستم مدیریتی بر مدیریت حسابداری
 922. تاثیر سرمایه گذاری تحقیق و توسعه در مورد استفاده از سرمایه مخاطره آمیز شرکتی
 923. تاثیر حاکمیت شرکتی غیر اجباری بر قضاوتهای حسابرسان درباره پذیرش صاحبکار ، ریسک و برنامه ریزی
 924. تاثیر تحلیل های تجاری و سیستم های سازمانی بر حسابداری مدیریت
 925. تاثیر انواع و میزان مختلف هدایت بر اجرای اصول حسابداری
 926. تاثیر اشتغال حسابرسان سابق با كارفرماي‌ مميزي‌ بر برداشت های استقلال حسابرس
 927. پیکر بندی دیالوژیک سیستم های اطلاعات حسابداری در زمینه های حسابداری اجتماعی و محیط زیست درس هایی از،
 928. پیشرفت در حسابداری، ترکیب پیشرفت ها در حسابداری بین المللی
 929. پیش‌بینی بلند مدت رشد درآمد از منابع اطلاعاتی چندگانه
 930. پیش بینی سود در مدل انتخاب سهام جهانی و مدیریت و ایجاد اوراق بهادار موثر
 931. پیش بینی تغییرات درنظام های مدیریت حسابداریتاثیرات استراتژی رقابتی
 932. پیاده سازی حسابداری مدیریت استراتژیک براساس آنالیز زنجیره ی ارزش حسابداری زنجیره ی ارزش
 933. پیاده سازی حاکمیت مطلوب در بخش های عمومی تجزیه و تحلیل اکتشافی از شفاف سازی صورت حساب های مالی دولتی
 934. پیاده سازی ابزارهای حسابداری مدیریت در صندوق اجتماعی اروپایی در رومانی
 935. پژوهشی در زمینه هزینه بر مبنای فعالیت
 936. پذیرش استانداردهای حسابداری بخش عمومی بین‌املللی (IPSAS) و گزارش مالی دولتی در نیجریه- یک بررسی تجرب
 937. پذیرش استاندارد های بین المللی حسابداری در بنگلادش
 938. پایداری اندازه های کنونی و پیشنهاد شده برای جریان پول عامل
 939. پایایی و تغییر در حسابداری مدیریت برحسب زمان-شواهدی از گینس در طول یک قرن و یا بیشتر
 940. بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی دیدگاه آفریقای جنوبی
 941. بی ثباتی تقاضای پول و تداوم نرخ واقعی ارز در مدل پولی نرخ ارز USD-JPY
 942. بهبود کیفیت درمان از طریق بهبود حسابرسی و بازخورد
 943. به کار گیری تکنیک های حسابداری مدیریتی توسط شرکت های کوچک و متوسط پژوهش زمینه ای
 944. به کار گیری تکنیک های حسابداری مدیریتی توسط شرکت های کوچک و متوسط
 945. به روز رسانی استانداری های حسابداری ) بیانیه ی جریان های نقدی ( مبحث 230)
 946. بودجه بندی مستمر تطابق انعطاف پذیری بودجه با کنترل بر بودجه
 947. بودجه بندی سرمایه ای و جریان نقدی خروجی
 948. بررسی مسائل خودگزینی و درونزایی در رابطه بین هزینه یابی و عملکرد مبتنی بر فعالیت
 949. بررسی مسائل اعمال عملی مرتبط با استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی
 950. بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار
 951. بررسی سیستم های حسابداری مشتری به عنوان منبعی برای مزیت 2رقابتی پایدار
 952. بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و اظهار نظر حسابرس مستقل در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته
 953. بررسی درک اساتید حسابداری حرفه ای گرایانه ی
 954. بررسی دانش حسابداری مدیریت اندونزی در گزارشگری مالی استاندارد بین المللی (IFRS) در مقایسه با مالزی
 955. بررسی تأثیر منابع CRMبر فرآیندهای CRM رویکرد مبنی بر چرخه ی عمر مشتری در مورد یک بانک یونانی
 956. بررسی تأثیر استاندارد حسابداری مالی اندونزیایی بر اساس اجرای IFRS برای دستگاه های مالی
 957. بررسی افشا اجتماعی شرکت مربوط به شرکت های سهامی چند ملیتی یک بررسی بین ملیتی
 958. بررسی اثر متغیرهای اساسی حسابداری در تغییرات قیمت سهام
 959. برداشت دانشجویان آموزش از راه دور حسابداری از ادغام رسانه های اجتماعی
 960. برآوردن تقاضا برای حسابداران دولتی شهری منافع دوره حسابداری غیرانتفاعی و دولتی
 961. برآورد نقش سیستم¬های اطلاعاتی حسابداری در ارائه¬ی اطلاعات مورد نیاز مدیران
 962. برآورد نقش سیستم های اطلاعات حسابداری در ارائه ی اطلاعات مورد نیاز به مدیران
 963. بازی شبیه سازی رهبری ناب
 964. بازده وجه نقد،سرمایه گزاریهاودارایی
 965. بازتاب ها در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش حسابداری
 966. آیا می‌توانند مدیران از تعهدات اختیاری برای تسهیل در محدودیت‌های مالی استفاده کنند؟ مدارک و شواهد
 967. آیا مدیر اشتراکی، انتشار انتخاب روش حسابداری را تحت تاثیر قرار می دهد؟
 968. آیا فعالیت های مبتنی بر سیستم هزینه، ابزاری مناسب برای شرکت های کوچک و متوسط می باشند؟
 969. آیا سیستم های حسابداری ABC و RCA با مدیریت های کم سود انطباق دارند
 970. آیا سرمایه‏گذاران به اخبار حاکمیت شرکتی واکنش نشان می‏دهند؟ یک تحلیل تجربی برای بازار اسپانیا
 971. آیا خصوصیات جبراني هیئت مدیره شرکت ها تحت تاثیر عملکرد مالی شرکت ها فهرست شده قرار میگیرد ؟
 972. آیا حسابرسی زیست محیطی، حسابرسی رعایت را در طولانی مدت بهبود می بخشد؟
 973. آیا حسابداری مدیریت در فرایند برنامه ریزی نقشی ایفا می کند؟
 974. آیا چهار شرکت حسابرسی بزرگ، رابطه ارزشی درآمدها و سرمایه را بهبود خواهند داد؟
 975. آیا افشای مبتنی بر اینترنت می تواند عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش دهد؟
 976. آیا از سود تقسیمی به عنوان انتقال سیگنال به بازار استفاده می شود
 977. آنالیز در مورد مشخصاتی که بر روی کیفیت تکنولوژی
 978. آزمون اختلاف بین اصول پذیرفته شده حسابداری ایالات متحده
 979. آزمايش محدودیت های تئوری ساختاری در تحقیقات حسابداری
 980. ایا اداره شرکت می تواند تاثیر عکس احساس سرمایه گذار
 981. اندازه گیری وضعیت مالی شهرداریها
 982. انحصار در مقابل رقابت در تنظیم استانداردهای حسابداری
 983. انتشار شیوه های حسابداری مدیریت در شرکت های تولیدی ایران
 984. امنیت اطلاعات و زیرساخت های حسابرسی
 985. الگوی نامشخص کیک اپرا در تحقق اطلاعات حسابداری مدیریت
 986. افول حسابداری حرفه‌ای آکادمیک
 987. افشای سرمایه فکری و حاکمیت شرکتی آزمون تجربی
 988. افزایش نظارت شرکت ها بر روی کنترل تحقیقات
 989. افزایش حاکمیت شرکتی بر پژوهش های کنترل شده شرکت
 990. اصول و حسابداری اختیار خرید سهام
 991. استفاده از روش Fuzzy AHP (روش تجزیه وتحلیل سلسله مراتبی فازی) برای عملکرد مالی- بررسی بخش پتروشیمی ا
 992. اصلاحات تسهیل کننده، جوابگویی دموکراتیک، حسابداری اجتماعی و ابتکارات نماینده فراگیری
 993. اصلاح دولت مرکزی ارزیابی یک نوآوری حسابداری
 994. استقلال و شناخت مالي نسبت به شوراي مميزي با عدم پذيرش افشاي مالي بررسي شركت‌هاي توبيخ‌ شده عمومي در
 995. استفاده از کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد اشاعه E-SCM یک دیدگاه چند مرحله ای
 996. استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد
 997. استانداردهای جهانی حسابداری- واقعیت و رویاها
 998. ارزیابی تٲثیرات سیستم های اطلاعاتی بازرگانی رابطه ی بین پروسه ی بازرگانی و عملکرد سازمانی
 999. ارتباط حسابداری مدیریت استراتژیک با فرهنگ عامه دنیای موزیکال وست اِند (انتهای غربی
 1000. ارتباط موجود میان ویژگی های کارشناسان (متخصصان ) کمیته حسابرسی ، کرسی و یا اعضای کمیته ی حسابرسی و
 1001. اثربخشی استاندارد حسابداری در اظهار اغراق آمیز سهام - محافظه کاری زمانیکه دارای اهمیت می باشد
 1002. اثرات متعادل کننده‌ي فرهنگ سازماني بر روابط ميان رفتار رهبري و تعهد سازماني و ميان تعهد سازماني و رض
 1003. اثرات ساختار دارایی نهایی و مالیات حقوقی رو ساختارهای سرمایه ای شواهد از تایوان
 1004. اثرات اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر تغییر دادن مالیات بر حقوق و دستمزد یا مالیات بر شرکت ها
 1005. اثر کمیته حسابرسی و کیفیت حسابرسی بر روی جلوگیری از مدیریت سود، پیش و پس از نظام¬نامه 2011 نظارت بر
 1006. اثر ضعف کنترل داخلی بانک¬های تجاری بر ذخایر وام¬های زیان-ده و مقررات
 1007. اثر شتاب ، نمونه‌ تأثير رفتار غيرمنطقي سرمايه‌گذاران بر روي تغيير قيمت‌هاي سهام و موجودي‌ها تجزيه و
 1008. اثر سواد اطلاعاتی روی عملکرد مدیریتی: نقش واسطه حسابداری مدیریت استراتژیک و نقش
 1009. اثر تعدیل چرخه زندگی سازمانی وارتباط بین روشهای تعاملی
 1010. اثر اختصاصی بودن هدف هزینه و فرآیند توسعه محصول جدید بر عملکرد کاهش هزینه
 1011. اتخاذ نوآوری های حسابداری مدیریت: سازگاری فرهنگ سازمانی و نتایج درک شده
 1012. مقاله ترجمه شده:ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ
 1013. دانلود رایگان نمونه سوالات کارگر عمومی اسکلت ساز درجه ۳ (رايگان)
 1014. دانلود رایگان نمونه سوالات کارگر عمومی عایق کار رطوبتی و آسفالت کار ابنیه درجه 3+پاسخ (رايگان)
 1015. رابطه خودکنترلی و سبک¬های فرزندپروری با بهزیستی روانشناختی در بین دانش¬آموزان دبیرستانی شهرستان آباد
 1016. رابطه خود کنترلی و عملکرد خانواده با سازگاری اجتماعی بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان آباده
 1017. رابطه خلاقیت سازمانی و ویژگی¬های جمعیت¬شناختی بابهره¬وری وظایف سازمانی کارکنان اداره کل آموزش وپرورش
 1018. رابطه بین هوش معنوی و شادکامی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان کارخانه قند اقلید
 1019. رابطه بین ویژگی های شخصیتی و هوش هیجانی با رفتار رانندگی رانندگان اتوبوس های بین شهری
 1020. رابطه بین شیوه های فرزندپروری و درگیری والدین در امور تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر و دختر
 1021. رابطه بین باورهای فراشناختی با میزان سازگاری فردی - اجتماعی وشادکامی نوجوانان
 1022. رابطه بین باورهای غیر منطقی و افکار خودآیند منفی با گرایش به رفتارهای پر خطر در دانش آموزان دختر
 1023. رابطه بین مؤلفه‌های جنسی و مهارت‌های ارتباطی با رضایت زناشویی در زنان متأهل شهر گچساران
 1024. رابطه استرس شغلی،تعهدسازمانی و تفکر سازنده بافرسودگی هیجانی پرستاران شاغل دربیمارستان دولتی هرمزگان
 1025. رابطه ابعاد کمال گرایی با باورهای معرفت شناختی
 1026. رابطه وسهم پیش بینی کنندگی تاثیرهوش معنوی وعمل به باورهای دینی برتنظیم هیجان شناختی درزنان باردار
 1027. تعیین تأثير روش يادگيري مشاركتي در درس علوم تجربي بر افزايش خلاقيت دانش آموزان
 1028. تربیت اخلاقی کودکان از دیدگاه امام علی (ع)
 1029. تأثير مشاوره تحصیلی بر انگیزش تحصیلی ، هویت فردی و بهداشت روان در دانش‌آموزان متوسطه پسر شهرستان باو
 1030. تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در خانه سالمندان استان ایلام
 1031. تاثیر بازخورد معلم(نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردها
 1032. تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین کودکان پیش دبستانی مضطرب بر کاهش نشانه¬های اضطرابی آنان
 1033. تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی
 1034. تاثیر آموزش راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر انشا نویسی در دانش آموزان با اختلال نارسا توجه/ فزون کنش
 1035. تاثیر آزمون های عملکردی سازنده گرایی بر پیشرفت ریاضی دانش آموزان ابتدایی
 1036. پيش‌بيني بهزيستي روانشناختي بر اساس تاب‌آوري و اميد به زندگي در بيماران ديابتي با آسيب شبكيه چشم
 1037. پیش‌بینی تاب‌آوری بر اساس سبک‌های فرزندپروری و هوش هیجانی دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر سیرجان
 1038. پیشبینی افسردگی براساس افکار ناکارآمدو فراشناخت در نوجوانان
 1039. پیش بینی موفقیت شغلی برمبنای عوامل ویژگی شخصیتی سرشت ومنش درکارکنان پروازی وزمینی یک شرکت هواپیمایی
 1040. پیش بینی سازگاری اجتماعی دانشجویان مجرد براساس طرحواره های ناسازگار اولیه
 1041. تأثیر خدمات برون سپاری بر عملکرد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی
 1042. بررسي رابطه توانمندي روان شناختي وكيفيت زندگي كاري بارضايت شغلي اساتيددانشگاه ازاداسلامي بندرعباس
 1043. بررسي رابطه بين مديريت دانش و بازاريابي رابطه‌مند با مديريت ارتباط با مشتري در بين كارمندان بانك‌ها
 1044. بررسي رابطه بين تصويرذهني از خدا و خود شکوفايي با اضطراب مرگ در دانشجویان دانشگاه تهران
 1045. بررسي تأثير آموزش مادران بر مبناي نظريه دلبستگي بر كاهش اضطراب كودكان
 1046. بررسی همبستگی تیپ های شخصیتی دانش آموزان بر اساس رغبت سنج هالند در مرحله ورود به دبیرستان
 1047. بررسی ویژگی¬های آموزش صلح در برنامه¬ی درسی دوره¬ی ابتدایی از دیدگاه کارشناسان و معلمان
 1048. بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی
 1049. بررسی و مقایسه سازگاری اجتماعی در دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار مورد مطالعه دانش¬آموزان
 1050. بررسی نقش میانجی¬¬گری عامل¬های حفاظتی فردی، خانوادگی و اجتماعی در رابطه بین طیف آزاردیدگی هیجانی
 1051. بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در دانشگاه شیراز
 1052. بررسی نظرات متخصصان تربیتی ،کارشناسان آموزشی و معلمان پیش دبستانی درباره ی آموزش زبان انگلیسی و عربی
 1053. بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی وشغلی دانش آموزان باآرزوهای شغلی و تحصیلی والدین در شهرستان پاکدشت
 1054. بررسی نقش مدیریت دانش در کارآفرینی سازمانی متخصصان علم اطلاعات شاغل در دانشگاه شیراز
 1055. بررسی نظرات متخصصان تربیتی ، کارشناسان آموزشی و معلمان پیش دبستانی درباره ی آموزش زبان انگلیسی و عرب
 1056. بررسی میزان همسویی گرایشات تحصیلی و شغلی دانش آموزان با آرزوهای شغلی و تحصیلی والدین در شهرستان پاکد
 1057. بررسی میزان رضایت زناشویی و ویژگی های شخصیتی دو گروه از زنان که قبل از 17 سالگی و بعد از 25 سالگی در
 1058. بررسی مقایسه ای سبک های یادگیری،تاب آوری و مهارت های حل مسئله در شطرنجبازان حرفه ای و غیر حرفه ای
 1059. بررسی مقایسه ای روشهای حل تعارض زناشویی و شیوه¬های فرزندپروری در پرستاران شیفت در گردش و شیفت ثابت ب
 1060. بررسی عوامل موثر بر تولیدات علمی اعضای هیات علمی دارای مقاله های ISI و ISC در سال¬های 1385-1389
 1061. بررسی عملکرد حافظه¬ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی (استان فارس، 1392)
 1062. بررسی عادت‌های خواندن و مطالعه دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی
 1063. بررسی ظرفیت پژوهشی از دیدگاه معلمان و نیازسنجی آموزش پژوهش معلمان ابتدایی شهر مشهد
 1064. بررسی شیوه ی ارتکاب قتل ،نوع قتل وانگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه دهه اخیر براساس مستندات موجود
 1065. بررسی راهکارهای افزایش میزان مطالعه و شیوه های افزایش میزان وکیفیت آن دردانش آموزان دخترمقطع متوسطه
 1066. بررسی رابطه‌‌ی تعارض والد- فرزند و خودپنداره‌‌ی تحصیلی دانش‌آموزان با رضایت از زندگی آن‌ها
 1067. بررسی رابطه نا سازگاری های زناشویی با مشکلات رفتاری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان
 1068. بررسی رابطه تعاملی جامعه و مدرسه در برنامه درسی دوره متوسطه از دیدگاه صاحب نظران و تجارب بین الملل
 1069. بررسی رابطه بین سلامت سازمانی وکیفیت زندگی کاری با تعهدسازمانی دربین کارکنان بیمارستان های شهر شیراز
 1070. بررسی رابطه بین ابعادسه گانه شخصیتی عزت نفس،خودکنترلی وخودکارآمدی بامیزان خلاقیت دردبیران
 1071. بررسی رابطه بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی در گروهی از دختران دوره راهنمایی
 1072. بررسی رابطه آلکسی تایمیا، تیپ شخصیتیD با سبک‌هاي ابراز هیجان
 1073. بررسی رابطه ارضاء نیازهای بنیادی روانی و طرحواره¬های ناسازگار اولیه با اختلال تنظیم هیجانی دانشجویان
 1074. بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ششم ابتدایی شهرستان قزوین
 1075. بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی
 1076. بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی با مهارت ابراز وجود (قاطعیت) در بین معتادين كمپ اعتياد
 1077. بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده
 1078. بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بیش فعال نارسایی توجه
 1079. بررسی اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در میان دانش آموزان
 1080. بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا
 1081. آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد
 1082. ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت
 1083. اثربخشي رواندرماني حمايتي گروهي بر اميد به زندگي و سازگاري روانشناختي مادران کودکان سرطاني
 1084. اثربخشی مشاوره گروه درمانی با الگوی شادمانی فوردایس برکاهش تعارض کارخانواده در معلمان زن درشهر تهران
 1085. اثربخشی خانواده درمانی راه حل مدار – ساختاری در درمان قطع مصرف مواد افراد وابسته به مواد، پیشگیری ا
 1086. اثربخشی بازی درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری بر میزان اضطراب کودکان مبتلا به سرطان
 1087. اثربخشی آموزش گروهی مدیریت خشم مبتنی بر بازسازی شناختی در افزایش صمیمیت اجتماعی و کاهش تفکر قطعی نگر
 1088. اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر اهمال کاری تحصیلی دانش آموزان متوسطه
 1089. اثر بخشي زوج درماني شناختي- رفتاري گروهي بر پربارسازي روابط زناشويي
 1090. اثر بخشی برنامه ایمن سازی روانی بر سبک اسناد دانش آموزان با اختلال نارساخوانی
 1091. اثر بخشی آموزش مهارتهای خودآگاهی و حل مساله بر افزایش رضایت زناشویی بیماران معتاد درطول درمان
 1092. اثر بخشی آموزش راهبرد¬های فراشناخت و خلاقیت بر خود پندارۀ تحصیلی
 1093. ریسک سازمانی در سازمانهای حسابرسی بزرگ
 1094. تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری
 1095. تاثیر ساختار هیئت مدیره و سهامداران کنترلی بر عملکرد مالی
 1096. مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرک
 1097. عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته
 1098. سود مندی سود تقسیمی در تبین بازدهی سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 1099. تحليلي بر عوامل مرتبط با تغييرات سود تقسيمي و تغييرات سود آتي در بازار سرمايه ايران
 1100. تبیین رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران
 1101. تأثير سازه ها و متغيرهاي تأخيري بر ساختار سرمايه
 1102. تاثیر انعطاف پذیری مالی بر تصمیمات ساختار سرمایه
 1103. پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه های ع
 1104. بررسي و مقايسه محتواي اطلاعاتي كيفيت سود طي مراحل چرخه عمر شركتها
 1105. بررسي رابطه اجزاي صورت سود و زيان با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 1106. بررسی رابطه نقد شوندگی و ساختار سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران
 1107. بررسی رابطه بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و اندازه شرکت با بازده سهام با استفاده از روش HML و SM
 1108. بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شركت هاي تولیدی پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 1109. بررسی رابطه اندازه شرکت ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و حجم معاملات با سودهای مومنتوم و معکوس در ب
 1110. بررسی تاثیر ریسک عدم پرداخت بر ضریب واکنش سود
 1111. بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها
 1112. بررسی ارتباط بين متغير هاي كلان اقتصادي با ساختار سرمايه در بازار سرمايه ايران
 1113. بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق به
 1114. بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 1115. ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالكيت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی
 1116. وضعیت حقوقی رسانه های نوین با تکیه بر مصوبات شورای اروپا
 1117. نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین¬المللی
 1118. نقش رازداری بانکی در تحقق بزه پولشویی
 1119. نظم عمومی بین المللی دراجرای احکام داوری تجاری بین المللی
 1120. نظام حقوقي حاكم بر كاربرد تسليحات متعارف
 1121. نظام حقوقی حاکم بر روابط شهرداری و شورای شهر
 1122. نظام حقوقی بین المللی حمایت از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی و تعهدات دولت جمهوری اسلامی ای
 1123. نحوه پیگیری و ضمانت اجراهای گزارش های کمیسیون اصل 90
 1124. موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در نظام کیفری ایران
 1125. مقایسه وثیقه های تجاری و مدنی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
 1126. مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون
 1127. قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری (لیسانس و واگذاری کامل)
 1128. جمع بین فسخ قرارداد و حق مطالبه خسارت در فقه امامیه و حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 198
 1129. بررسي فقهي و حقوقي ازدواج جهانگردان در ايران
 1130. بررسي تطبيقي جايگاه حقوقي احزاب در ايران ، مصرو عراق
 1131. بررسي تشابهات و تمايزات حضانت، ولايت و قيمومت
 1132. بررسي تاثير توانمندسازي ضابطين در رعايت حقوق متهمين
 1133. بررسي اثر استمهال و تقسيط در سقوط يا بقاء حقّ حبس در عقد نكاح و عقود معاوضي
 1134. بررسی قصاص عضو و پیوند اعضا
 1135. بررسی قابلیت استناد به ادله الکترونیکی در حقوق موضوعه ایران
 1136. بررسی فقهی و قانونی ماهیت قراردادبیمه بدنه اتومبیل باتاکیدخاص به " خسارت افت ارزش اتومبیل "
 1137. بررسی فقهی و حقوقی وقف اوراق بهادار بازار بورس
 1138. بررسی فقهی و حقوقی ماهیّت عفو متهمان و محکومان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
 1139. بررسی فقهی و حقوقی حق فسخ به استناد خیار تخلف از شـرط فعل
 1140. بررسی فقهی آسیب‏های قضائی ترمیم‏‏شده در قانون مجازات اسلامی
 1141. بررسی عیب وآثار حقوقی آن درعقد اجاره درحقوق ایران ومصر
 1142. بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد
 1143. بررسی علل بروز قتل‌های قبیله‌ای در شهرستان سراوان
 1144. بررسی ضمان درک و احکام مربوط به آن
 1145. بررسی شیوه های درمان اعتیاد موضوعا کمپ ماده 16 قانون مبارزه با مواد مخدر ( مطالعه موردی کمپ راه سعاد
 1146. بررسی زمینه های سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال افساد فی الارض
 1147. بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب
 1148. بررسی روند تشکیل دولت مستقل فلسطین از دیدگاه حقوق بین الملل
 1149. بررسی راهکارهای حقوقی توسعه بانکداری اسلامی
 1150. بررسی دادرسی کیفری اطفال بزهکار در حقوق ایران و انگلیس
 1151. بررسی حقوقی شرط تضمین سلامت کالا
 1152. بررسی حقوق و تکالیف کارفرمایان مشمول قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در پرتو تأمین اصل امنیت حقوقی
 1153. بررسی حقوق مالکانه اشخاص متعاقب اجرای طرح کمیسیون ماده پنج
 1154. بررسی جایگاه پیشگیری در جرائم مشمول تعزیرات حکومتی
 1155. بررسی توقیف حقوق و دریافتی¬های مستمر افراد و نحوه اجرای آن
 1156. بررسی تعهد طبیعی در حقوق موضوعه ایران و فقه امامیه
 1157. بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)
 1158. بررسی تطبیقی موارد پایان خدمت کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران در حقوق ایران
 1159. بررسی تطبیقی مجازات¬های جایگزین حبس در نظام¬های حقوقی ایران و آمریکا
 1160. ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان
 1161. ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه
 1162. بررسی تطبیقی حیازت مباهات در قوانین موضوعه ایران و فقه اهل سنت
 1163. بررسی تطبیقی حقوق پناهندگان در اسلام و حقوق بین الملل
 1164. بررسی تطبیقی آثار،احکام و شرایط اعسار و افلاس در فقه با ورشکستگی در حقوق موضوعه ایران
 1165. بررسی تجارت الکترونیک از دیدگاه فقه امامیه وحقوق بین الملل
 1166. بررسی تاثیر مسئولیت واردکنندگان خسارت بر زیان دیده
 1167. بررسی تأثیر رسانه¬های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان
 1168. بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران
 1169. بررسی اعتبار اعمال حقوقی-تبرعی مریض در مرض متصل به موت
 1170. اهلیت در معاملات ‌از منظر فقه فریقین
 1171. اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک
 1172. انتقال اسناد تجاری در لایحه جدید قانون تجارت
 1173. اعتراض به رأی داور در حقوق ایران
 1174. اصل تناظر و ترافع در حقوق آیین دادرسی مدنی ایران
 1175. اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران
 1176. ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک
 1177. ارتكاب جرم در حال خواب
 1178. اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
 1179. اختلاف زوجین در خصوص نوع و شرایط عقد نکاح
 1180. اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
 1181. اجرا ناپذيري احكام خاصه عقود در عقد صلح
 1182. اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان شهر شیراز
 1183. ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
 1184. نقش فرهنگ کیفیت در استقرار مدیریت دانش در دانشگاه های پیام نوراستان مرکزی
 1185. نقش سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط
 1186. نقش تعاملی فناوری اطلاعات بر عملکرد مالی در کسب و کارهای کوچک
 1187. مطالعه ارتباط اجزاء سرمایه فکری با عملکردمدیریت ارتباط با مشتریان CRM کارکنان بانک سپه منطقه مرکزی ت
 1188. مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بيمه و بانک
 1189. عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی
 1190. عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان
 1191. شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 1192. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر برموفقيت ارائه خدمات نوين بانکداری به مشتريان توسط كاركنان شعب بانك ك
 1193. شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب منابع مالی بر اساس مدل آمیخته بازاریابی در شعب بانک کشاورزی ا
 1194. تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد م
 1195. تعیین تاثیر الزامات برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بر عملکردکارکنان شبکه بهداشت و درم
 1196. تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفری
 1197. تاثیر مدیریت هزینه بر عملکرد مالی شرکت (مطالعه موردی: موسسه حسابداری و حسابرسی تدوینکو)
 1198. تاثیر مدیریت سیستمهای اطلاعاتی بر شایستگی های محوری در شرکتهای بیمه تهران
 1199. تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل Achieve
 1200. تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان(موردمطالعه شرکت های بیمه دانا،آسی
 1201. تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده
 1202. تاثیر سرمایه فکری و تصمیمات سرمایه گذاری بر عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ته
 1203. تأثیر رفتار شهروندی سازمانی در ارتقاء هوش سازمانی (مطالعه موردی کارکنان شرکت نفت قم)
 1204. تاثیر CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری (قلمرو مکانی : شعب سرپرستی مرکز بانک ملی ایران)
 1205. پاسخ رفتاری کاربران به تبلیغات اینترنتی: تبیین نقش اعتماد و نگرش به تبلیغات اینترنتی
 1206. به¬کارگیری F-PROMETHEE جهت ارزیابی و رتبه¬بندی پیمانکاران پروژه¬های عمرانی (مطالعه موردی:اداره کل ر
 1207. بررسي تأثير فرهنگ سازماني بر عملكرد مالي شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران
 1208. بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان
 1209. بررسی و رتبه¬بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو (مورد مطالعه : دان
 1210. بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم
 1211. بررسی مقایسه¬ای آمادگی دستگاه¬های اجرایی ستادی استان سیستان و بلوچستان در زمینه¬ی زیرساخت¬های پیاده¬
 1212. بررسی مدل سنجش سلامت و فساد اداری در شهرداری تهران (مورد مطالعه: شهرداری منطقه‌ی 7 تهران)
 1213. بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران (مطالعه موردی:بانک پارسیان)
 1214. بررسی رابطه همسویی بین مشخصه های محیطی کسب و کار، اولویت های رقابتی و ساختار زنجیره تامین با عملکرد
 1215. بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی ( مورد مطالعه شهرداری منطقه 8 تهران)
 1216. بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلست
 1217. بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت (مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استا
 1218. بررسی تاثير مديريت دانش (KM) بر موفقيت مديريت ارتباط مشتري (CRM): اثرات عوامل واسطه سازماني در صنعت
 1219. بررسی تاثير برون‌سپاری¬ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن
 1220. بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت (مورد مطالعه:
 1221. بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان در صنعت گرانول PVC
 1222. بررسی تاثیر عوامل فردی درون سازمانی بر ارزش ویژه برند داخلی سازمان مطالعه موردی بانک ملی استان خراس
 1223. بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مر
 1224. بررسی تأثیر تأمین مالی به هنگام برعملکرد اجرائی طرح های بزرگ برق آبی کشور در شرکت توسعه منابع آب
 1225. آسیب‌شناسی عوامل درونی و بیرونی نظام برون‌سپاری خدمات شهری شهرداری قم با استفاده از مدل SWOT
 1226. اولویت بندی روش تامین مالی با استفاده از رویکرد ترکیبی AHP- TOPSIS در فروشگاه های زنجیره ای رفاه است
 1227. ارزيابي رابطه بين نسبت هاي مرتبط با قيمت معاملاتي با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
 1228. ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت¬های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی (مورد: شرکت
 1229. ارزیابی عملکرد مالی و رتبه بندی شرکت های بیمه فعال در بورس اوراق بهادار
 1230. ارزیابی عملکرد مالی بانک‌‌ها با استفاده از روش‌های غیرپارامتری (مطالعه موردی: بانک کشاورزی استان ار
 1231. ارزیابی عملکرد آموزش حین کار(ojt) بر میزان کیفیت خودروی سواری در سالن رنگ شرکت پارس خودرو براساس مد
 1232. ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران
 1233. ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه
 1234. نقش سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط
 1235. عوامل تاثیر گذار بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگاه مشتریان
 1236. تعیین رابطه بین بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی با توجه به نقش تعدیل گر رهبری توزیعی (مورد م
 1237. تعیین اهداف جذب منابع با رویکرد منطق فازی و شبکه‌های عصبی در مؤسسات مالی و اعتباری
 1238. تاثیر CRM بر کیفیت ارتباط با مشتری (قلمرو مکانی : شعب سرپرستی مرکز بانک ملی ایران)
 1239. بررسی و رتبه¬بندی نقش اجزای آمیخته بازاریابی در فرایند انتخاب دانشگاه توسط دانشجو (مورد مطالعه : دان
 1240. بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی با عملکرد مالی و غیر مالی شرکت (مطالعه موردی : شرکت های صنعتی استان گلست
 1241. بررسی تاثير مديريت دانش (KM) بر موفقيت مديريت ارتباط مشتري (CRM): اثرات عوامل واسطه سازماني در صنعت
 1242. ارزیابی عوامل موثر بر رضایت مشتری شرکت¬های بیمه با استفاده از تئوری خاکستری و کانو فازی (مورد: شرکت
 1243. نقش سيستم هاي اطلاعاتي در قابليت هاي سازماني در صنايع كوچك ومتوسط (موردمطالعه :شهرصنعتي كاوه)
 1244. شناسایی و رتبه بندی موانع استقرار سیستم حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 1245. تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل Achieve
 1246. تاثیر مدل رقابتی مایکل پورتر برفعالیت شرکت های بیمه استان اصفهان (موردمطالعه شرکت های بیمه دانا،آسیا
 1247. بررسی همسویی استراتژیک فناوری اطلاعات و استراتژی های کسب و کار سازمان (مورد مطالعه : بانک ملی استان
 1248. بررسی مؤلفه‌های مؤثر در تجاری‌سازی يافته‌های رشته مديريت در دانشگاه‌های استان قم
 1249. بررسی رابطه مولفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی
 1250. بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت (مطالعه موردی: مدیریت شعب بانک ملت استا
 1251. بررسی تأثیر روشهای مختلف تأمین مالی و الویت بندی آنها بر بهبود عملکرد شعب منتخب بانک قوامین استان مر
 1252. مدلی برای خلق ارزش و تخصيص ارزش از طريق شراكت‌های استراتژيک درموسسات خدمات مالی (در صنعت بيمه و بانک
 1253. عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی
 1254. تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفری
 1255. تأثیر شخصیت نام تجاری بر اعتماد، دلبستگی و تعهد به نام تجاری در صنعت مواد شوینده
 1256. ارزيابي رابطه بين نسبت هاي مرتبط با قيمت معاملاتي با بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق
 1257. ارزیابی تاثير عوامل اقتصادي و اجتماعي بر ميزان تمايل افراد براي تقاضاي بيمه عمر در ایران
 1258. ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه
 1259. ارتباط میان آمادگی برای تغییر و ابعاد سازمان یادگیرنده در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان
 1260. ارائه الگويي بمنظور افزايش دقت برآورد نرخ تقريبي ريسك بيمه
 1261. بهینه سازی تنظمات علائم راهنمایی رانندگی ترافیک در شهرهای هوشمند
 1262. مقاله استفاده از FRP به عنوان تقویت کننده جاسازی شده در بتن
 1263. مقاله تشخیص تومور مغزی از روی تصاویر MRI با استفاده از روش تجزیه و تحلیل متقارن
 1264. پاورپوینت اقلیم اهواز (میزان تاثیرعوامل اقلیمی برساختمان)
 1265. اصل تغییرناپذیری دعوا در حقوق ایران
 1266. پایان نامه ارزیابی انواع وثایق در سیستم بانکی کشور با رویکرد حفظ منابع و تسهیل وصول مطالبات بانک
 1267. ارتكاب جرم در حال خواب
 1268. اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی
 1269. اجرای عین تعهد در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلیس
 1270. اجرا ناپذيري احكام خاصه عقود در عقد صلح
 1271. اثر بخشی مراقبت از مجرمان خطرناک پس از آزادی با نمونه موردی زندانیان
 1272. ابطال اسناد رسمی در حقوق ایران
 1273. بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی
 1274. بررسی اثرات هموار سازی سود بر ارزش افزوده اقتصادی
 1275. دانلود رایگان پاورپوینت مهارتهای آموزشی و پرورشی - روشها و فنون تدریس (رايگان)
 1276. دانلود رایگان پاورپوینت مقدمه ای بر برنامه ریزی آموزشی ودرسی (رايگان)
 1277. دانلود رایگان پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی (رايگان)
 1278. دانلود رایگان پاورپوینت مديريت آموزش و پرورش كاشان (رايگان)
 1279. دانلود رایگان پاورپوینت فن آوری ارتباطات و اطلاعات و تحولات آموزشی (رايگان)
 1280. دانلود رایگان پاورپوینت شيوه هاي مطالعه (رايگان)
 1281. دانلود رایگان پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی (رايگان)
 1282. دانلود رایگان پاورپوینت آموزش وپرورش تطبيقي (رايگان)
 1283. دانلود رایگان نمونه سوالات تراشکار 2 فنی و حرفه ای (رايگان)
 1284. دانلود رایگان نمونه سوالات تعمیرکاراتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 (رايگان)
 1285. دانلود رایگان نمونه سوالات PLC درجه 2 فنی و حرفه ای (رايگان)
 1286. دانلود رایگان نمونه سوالات پیرایشگر موی زنانه فنی و حرفه ای (رايگان)
 1287. دانلود رایگان نمونه سوالات کارگر عمومی گچ کار درجه 3 (رايگان)
 1288. دانلود رایگان نمونه سوالات نازکدوز زنانه فنی و حرفه ای (رايگان)
 1289. دانلود رایگان نمونه سوالات نقشه کش معماری فنی و حرفه ای (رايگان)
 1290. دانلود رایگان نمونه سوالات نقشه کش عمومی ساختمان درجه 2 (رايگان)
 1291. دانلود رایگان نمونه سوالات نقاش کار ساختمان درجه 3 فنی و حرفه ای (رايگان)
 1292. دانلود رایگان نمونه سوالات مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق فنی و حرفه ای (رايگان)
 1293. دانلود رایگان نمونه سوالات مدیر آموزشگاه فنی و حرفه ای (رايگان)
 1294. دانلود رایگان نمونه سوالات مدیریت و برنامه ریزی خانواده فنی و حرفه ای (رايگان)
 1295. دانلود رایگان نمونه سوالات مانتو دوز فنی و حرفه ای (رايگان)
 1296. دانلود رایگان نمونه سوالات لوله کشی گاز خانگی و تجاری (رايگان)
 1297. دانلود رایگان نمونه سوالات لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی درجه 2 (رايگان)
 1298. دانلود رایگان نمونه سوالات کاشی کار درجه 3 فنی و حرفه ای (رايگان)
 1299. دانلود رایگان نمونه سوالات هنر در خانه فنی و حرفه ای (رايگان)
 1300. دانلود رایگان نمونه سوالات پرورش دهنده قارچ صدفی فنی و حرفه ای (رايگان)
 1301. دانلود رایگان نمونه سوالات قالی بافی درجه 2 فنی و حرفه ای (رايگان)
 1302. دانلود رایگان نمونه سوالات گلیم باف درجه 2 فنی و حرفه ای (رايگان)
 1303. دانلود رایگان نمونه سوالات پرورش دهنده قارچ دکمه ای فنی و حرفه ای (رايگان)
 1304. دانلود رایگان نمونه سوالات درود گر درجه 2 فنی و حرفه ای (رايگان)
 1305. دانلود رایگان نمونه سوالات دریل کار و اره کار فنی و حرفه ای (رايگان)
 1306. دانلود رایگان نمونه سوالات بچه گانه و دخترانه دوز فنی و حرفه ای (رايگان)
 1307. دانلود رایگان نمونه سوالات متعادل سازی چهر فنی و حرفه ای (رايگان)
 1308. دانلود رایگان نمونه سوالات آزمون باغبانی فنی و حرفه ای (رايگان)
 1309. دانلود رایگان نمونه سوالات برق صنعتی 2 فنی و حرفه ای (رايگان)
 1310. دانلود رایگان نمونه سوالات برق کارساختمان درجه 2 فنی و حرفه ای (رايگان)
 1311. دانلود رایگان نمونه سوالات آرایشگر ناخن فنی و حرفه ای (رايگان)
 1312. دانلود رایگان نمونه سوالات آرایشگر موی زنانه فنی و حرفه ای (رايگان)
 1313. دانلود رایگان نمونه سوالات پیرایشگر ابرو و صورت زنانه فنی و حرفه ای (رايگان)
 1314. دانلود پاورپوینت آموزش و پرورش و توسعه 50 اسلاید به همراه word (رايگان)
 1315. دانلود پاورپوینت اهداف اساسی طرح ارزشیابی توصیفی (رايگان)
 1316. دانلود پاورپوینت اندازه گيري وسنجش در علوم تربيتي (رايگان)
 1317. دانلود پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش (رايگان)
 1318. دانلود پاورپوینت اصول برنامه ريزي آموزشي (رايگان)
 1319. دانلود پاورپوینت ارزشیابی تکوینی (رايگان)
 1320. دانلود پاورپوبنت انواع ارزشیابی (رايگان)
 1321. دانلود پروژه هيدروژئومورفولوژي حوضه آبريز رودخانه شانديز با تأكيد بر تغذيه دشت مشهد
 1322. دانلود پروژهوضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي
 1323. دانلود پروژه نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطيت ايران
 1324. دانلود پروژه نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل
 1325. دانلود پروژه نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی زراعی نیل شهر
 1326. دانلود پروژه نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان
 1327. دانلود پروژه منابع تغذيه سوئيچينگ
 1328. دانلود پروژه مکانیزه کردن تاکسیرانی
 1329. دانلود پروژه مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم
 1330. دانلود پروژه مقايسة عوامل موثر بر فشار رواني بر دانشجويان غيرشاهد و شاهد شهر تهران
 1331. دانلود پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل
 1332. دانلود پروژه مطالعه و بررسی پردازنده های DSPو امکان سنجی یک سامانه ی حداقلی جهت کار با آنها
 1333. مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات
 1334. دانلود پروژه مطالعه روزن‌داران رسوبات هولوسن سواحل جنوبي جزيره كيش
 1335. دانلود پروژه مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر
 1336. دانلود پروژه مباني و مستندات قرآني و روائي نظام فلسفي سهروردي (شيخ اشراق)
 1337. دانلود پروژه مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans
 1338. دانلود پروژه گیربکس و سیستم انتقال قدرت پیوستهCVT
 1339. دانلود پروژه كيهانشناسي و تغيير نشانگان متريك
 1340. دانلود پروژه كنترل اتوماتيك فشارخون با استفاده از كنترلر PID و تنظيم پارامترهاي آن توسط الگوريتم
 1341. دانلود پروژه كمكفنـرها(بررسي انواع و روش طراحي آنها)
 1342. دانلود پروژه كارشناسي ارشد علوم گياهي
 1343. دانلود پروژه کمّی¬سازی سطح استرس با استفاده از سیگنال¬های سایکوفیزیولوژی
 1344. دانلود پروژه کارشناسی کامپیوتر - ارائه یک الگوریتم خوشه بندی برای توزیع مناسب کار و ارزیابی کارایی
 1345. دانلود پروژه فرايند گزينش ماشين حفاري مناسب جهت تونل سازي و بررسي مكانيزم حفاري پروژه امام زاده هاشم
 1346. دانلود پروژه غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی
 1347. دانلود پروژه طرح راهبردي ساماندهي محوروكيل آباد بر اساس نظریه tod
 1348. دانلود پروژه طرح خاورميانه بزرگ و تأثير آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران
 1349. دانلود پروژه طراحي و مدلسازي قالب برش Link توسط نرم‌افزار پيشرفته Catia
 1350. دانلود پروژه طراحي و ساخت فانكشن ژنراتور
 1351. طراحي و پياده سازي حوزه هنري استان گلستان
 1352. دانلود پروژه طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌ها
 1353. دانلود پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم جامع طلا فروشی نیک کار
 1354. دانلود پروژه طراحی سیستم مکانیزه شارژینگ مخابرات
 1355. دانلود پروژه طراحی سیستم تبرید جذبی خورشیدی در مشهد برای ظرفیت 2 تن تبرید
 1356. دانلود پروژه شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا ( Glycine max L.) با استفاده از مدل CR
 1357. دانلود پروژه شبیه سازی چند پروتکل مسیر یابی AD HOC با استفاده از نبا استفاده از نرم افزار ns
 1358. دانلود پروژه سيستم هاي تشخيص وسايل نقليه
 1359. دانلود پروژه سیستم اینترنتی نظر سنجی
 1360. دانلود پروژه روند ساخت لوله در لوله‌سازي اهواز
 1361. دانلود پروژه رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان
 1362. دانلود پروژه دسته بندی تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره گسسته (MADM) کارشناسی صنایع
 1363. دانلود پروژه حقوق - تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
 1364. دانلود پروژه چگونگی رسیدگی به دعاوی نهادهای دولتی علیه یکدیگر
 1365. دانلود پروژه جعل اسناد هويتي و نقش آن در جرائم عليه اموال
 1366. دانلود پروژه جايگاه خانواده در اسلام
 1367. دانلود پروژه تكنولوژي ساخت چدن دوگونه (چدن G&D)
 1368. دانلود پروژه تعيين ميزان افسردگي در دانشجويان خوابگاهي و غيرخوابگاهي و تأثير آن بر پيشرفت تحصيلي
 1369. دانلود پروژه تعيين ضريب گياهي و پهنه بندي نياز آبي سيب زميني در استانهاي خراسان و سمنان
 1370. دانلود پروژه تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در بيماران مبتلا به اختلال
 1371. دانلود پروژه تعدیل کیفر کبس در حقوق کیفری ایران
 1372. دانلود پروژه تريگر هاي فازي در پايگاه داده فعال
 1373. دانلود پروژه تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا
 1374. دانلود پروژه تجزیه و تحلیل رفتار ویسکوالاستیک آمیزه های پلیمری
 1375. دانلود پروژه تايمر تخصصي بلندمدت مجهز به ميكروكنترلر
 1376. دانلود پروژه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران
 1377. دانلود پروژه تأثير متقابل ادبيات داستاني مدرن و تئاتر نو
 1378. دانلود پروژه تاثير شرايط اقليمي بر كشت برنج در شهرستان ميانه مطالعه موردي روستاهاي ( آچاچي و ممان )
 1379. دانلود پروژه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال
 1380. دانلود پروژه تاثير تغذيه بر پيشرفت تحصيلي
 1381. دانلود پروژه تاثیر تنش آبی بر برخی خصوصیات مرفولوژیک و فیزیولوژیک ارقام پنبه
 1382. دانلود پروژه تاثیر آرایش کاشت و تراکم بوتھ بر عملكرد و شاخصھای فیزیولوژیکی ماش
 1383. دانلود پروژه پیاده سازی الگوریتم FLB ( پایان نامه نرم افزار کامپیوتر )
 1384. پهنه بندي مناطق مساعد كشت گندم ديم با توجه به فاكتورهاي اقليمي وعوامل زميني به كمك روش هاي زمين
 1385. دانلود پروژه پست مدرن
 1386. دانلود پروژه ولايت فقيه از ديدگاه شيعه و سني
 1387. دانلود پروژه نبروگاه جذر و مدی
 1388. دانلود پروژه موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران
 1389. دانلود پروژه مکانیابی سیستم های قدرت وتوزیع و نیروگاهها در محیط gis
 1390. دانلود پروژه مقايسه ديدگاه هاي امنيتي بين المللي ( از پايان جنگ سرد تا زمان حال )
 1391. دانلود پروژه مقایسه سلامت روان شاعران با سایر افراد غیر شاعر
 1392. دانلود پروژه مغان و نقش مذهبي و اجتماعي آنان در ايران باستان
 1393. دانلود پروژه مسيريابي مبتني بر ناحيه بندي ad hoc
 1394. دانلود پروژه مديريت آموزشي مبتني بر سيستم
 1395. دانلود پروژه کشت خاکهای هیدروپونیک
 1396. دانلود پروژه کارشناسی ارشد کامپیوتر ارائه روشي براي طراحي مبتني بر سرويس
 1397. دانلود پروژه فن بیان تصویری ، با تکیه بر دانش فنی ، ابزاری کار آمد در دست مشاوران تبلیغاتی
 1398. دانلود پروژه طراحي گنبد كامپرزيتي براي مساجد با توجه به معماري ايراني – اسلامي
 1399. پروژه طـراحـي پستـهاي فشـار قـوي (سيستم زمين)
 1400. دانلود پروژه طراحي بدنه ايرشيپ‌ها و زير دريائي‌ها
 1401. پروژه شناسايي و سنجش عوامل تعيين کننده عملکرد صادراتي در صنعت مواد غذايي - ارشد مدیریت بازرگانی
 1402. دانلود پروژه شناخت و فراشناخت
 1403. دانلود پروژه شبكه‌هاي كامپيوتري بي‌سيم
 1404. دانلود پروژه شبكه هاي كامپيوتري
 1405. دانلود پروژه شبکه هاب ادهاک متحرک
 1406. دانلود پروژه سياه‌خروس قفقازي ( پایان نامه محیط زیست )
 1407. دانلود پروژه سنتز متانول به وسیله رفرمینگ بخار آب و تبدیل آن به الفین به روش MTO پایان نامه شیمی
 1408. دانلود پروژه سد اروك
 1409. دانلود پروژه سامانه کارت های هوشمند
 1410. دانلود پروژه رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد زيست محيط سازگار در سگ
 1411. دانلود پروژه رابطه هوش هيجاني با رضايت زناشويي
 1412. رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان
 1413. حوزه آبخيز رودخانه بيرجند
 1414. حقوق - وضعيت حقوقي زوجه غايب مفقود ا لاثر در حقوق ايران با مطالعه تطبيقي با فقه اسلامي
 1415. حاشيه نشيني و مشكلات آن
 1416. جغرافياي سياسي ـ امنيتي كردستان عراق و پيامدهاي امنيتي آن بر ايران
 1417. تكنولوژي استفاده از ازن در گندزدايي آب فاضلاب
 1418. تغذیه مصنوعی سفره های آب زیر زمینی
 1419. تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی
 1420. تدريس در مقطع ابتدا ئيبراي دريافت درجه كارشناسي دررشته علوم تربيتي – آموزش و پرورش كودكان عقب مانده
 1421. تبدیل کنتور الکترومغناطیسی به کنتور دیجیتالی اعتباری
 1422. تأملی در افكار و ايده ها و اشعار سه شاعر (نسيم شمال ،لاهوتي و ميرزادة عشقي )
 1423. تأثير محروميت های عاطفي محيط پرورشگاهها خودپنداره برخودپنداره کودکان پرورشگاهي
 1424. تأثير فرهنگ و تمدن اسلامي در شكل گيري تمدن مدرن غرب
 1425. پايان‌نامه ريشه هاي بدحجابي زنان
 1426. پايان‌نامه در مورد رسانه‌ها
 1427. پايان‌نامه جهت اخذ درجه كارداني در رشته كامپيوتر(گرايش سخت‌افزار) بررسی میکروپروسسور و میکروکنترلر
 1428. پايان‌نامه بررسي وضعيت خانوادگي و تحصيلي نوجوانان سارق
 1429. پايانامه کارشناسي ارشد M.SC گرایش زراعت
 1430. پايان نامه مقطع كارشناسي زمين شناسي
 1431. پايان نامه كامپيوتر -آموزش الكترونيكي مفاهيم هندسي رياضي چهارم ابتدايي
 1432. پايان نامه جهت اخذ درجه كارداني كامپيوتر طراحي و پيا ده سازي وب سايت اطلاعات مشتركين روستايي و شهري
 1433. پايان نامه جهت اخذ درجه کاردانی در رشته سخت افزاركامپيوتر(ناپيوسته) كدينگ و اينكدينگ اطلاعات در شبكه
 1434. پايان نامه تورم
 1435. پايان نامه بررسي عوامل تهاجم فرهنگي از نظر دانشجويان دختر
 1436. پايان نامه ارشد علوم گیاهی تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي
 1437. پایان نامه مکانیک حرارت و سیالات -بررسي اصول ها ور كرافت
 1438. پایان نامه مکانیک تهويه مطبوع و صنايع مرتبط به آن
 1439. پایان نامه كامپوزيت هاي زمينه فلزي تقويت شده باآلياژهاي حافظه شكلي
 1440. پایان نامه کارشناسی کامپیوتر اترنت درمایل اول
 1441. پایان نامه کارشناسی ارشد معماری مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر
 1442. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته ارشد در رشته تصویر متحرک
 1443. پایان نامه علوم تربیتی استقلال کودکان
 1444. پایان نامه شیمی - از فراورده‌هاي نفتي
 1445. پایان نامه جهانگردی
 1446. پایان نامه ترمزها
 1447. پایان نامه پزشکی -ترس
 1448. پایان نامه بهبود عملکرد سازمان ( شرکت آب و فاضلاب منطقه ای از تهران )
 1449. پایان نامه بررسی ميکرو کنترلر وقابلیتهای سخت افزاری ونرم افزاری آن
 1450. پایان نامه آناليز كمي آب
 1451. پایان نامه ايدئولوژي خاورميانه
 1452. پایان نامه ارشد ادبیات - موسيقي شعر در غزليّات سنايي
 1453. پایان نامه پولشویی
 1454. پارك چيتگر
 1455. بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن
 1456. بررسي وضعيت اقليمي شهرستان قوچان ايستگاه سينوپتيك
 1457. بررسي ميزان شيوع كمرويي در دختران دبيرستاني شهرستان شازند
 1458. بررسي معيارهاي شايستگي مديريت وويژگيهاي يك مدير موفق از ديدگاه اسلام
 1459. بررسي مردم شناسي طرح ها و نقوش لباس ها و بافته هاي ساساني
 1460. بررسي کودکان استثنايي (کم توان ذهني)
 1461. بررسي روش ساخت و تعيين ميزان تبديل و گزينش پذيري کاتاليست کبالت بر پاية گاما الومينا در فرآيند فيشر
 1462. بررسي خاك شوز سميرم اصفهان و كاربردهاي آن
 1463. بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
 1464. بررسی عوامل موثر بر تبلیغات کودکان «9 تا 11 سال»
 1465. بررسی ساختار و نحوه عملکرد سیستم های کنترل صنعتی
 1466. بررسی روسازی های بتنی در حمل و نقل ریلی با نگاهی به متروی تبریز
 1467. بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها
 1468. بررسی تثبیت بیولوژیک نیتروژن در اثر همیاری سویه های مختلف باکتری آزوسپریلوم با ارقام مختلف گندم
 1469. بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان
 1470. برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری
 1471. بازي و بازي درماني
 1472. آموزه‌هاي تربيتي در مثنوي و تطبيق آن با روانشناسي نوين و معاصر
 1473. آلودگي هوا
 1474. آشنائي با خواص گاز مايع و امكان استفاده از آن در موتورهاي درون سوز
 1475. آسیب پذیری و تهدیدات شبکه های کامپیوتری
 1476. آبهای زیرزمین
 1477. ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو
 1478. امنیت شبکه های حسگر بی سیم
 1479. اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی
 1480. اثر توفان بر اکوسیستم و موجودات زنده
 1481. اتصال شبکه های VLAN از طریق سوئیچ
 1482. بازسازي تاريخچه تدفين رسوبات، مدل‌سازي حرارتي و مقايسه نتايج نرم افزارها در حوضه رسوبي زاگرس
 1483. نقش ارزشيابي در نظام پرداخت كاركنان دولت
 1484. اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي
 1485. مولكول نگاري پليمري سنتز و كاربرد آن در استخراج
 1486. مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد
 1487. معماري - شهرنشيني در زاهدان
 1488. مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري
 1489. فیبر نوری
 1490. بررسي عوامل مؤثر بر راندمان كوره‌هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراك كوره
 1491. كشاورزي-ارزيابي اثرا توسعه صنعتي بر محيط زيست
 1492. شبكه هاي بي سيم
 1493. سيستم هاي كنترل بينا
 1494. سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد شركت توليدي مهپا
 1495. بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها
 1496. سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي
 1497. رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي منطقه انگوت
 1498. توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت‌بدني نيشابور براساس نظريه هرزبرگ
 1499. تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته
 1500. تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه
 1501. تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال
 1502. مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه
 1503. بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان
 1504. بررسي وضعيت جمع‌آوري و دفع زباله‌هاي شهري زابل و ارائه راهكارهاي مناسب براي بهينه‌سازي فرايند موجود
 1505. بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران
 1506. بازيافت دي اتانول آمين از پساب هاي صنعتي
 1507. بهبود چیدمان خط تولید کارخانه شرق جامه با استفاده از شبیه سازی سیستمهای صف
 1508. اجاره،سرقفلي وحق كسب وپيشه تجارت در حقوق موضوعه ايران وفقه اسلامي
 1509. اکپرسیونیسم انتزاعی
 1510. بررسي ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران- پايان نامه
 1511. بررسي تأثير درمان پريودنتال بر سطح سرمي C-reactive protein
 1512. بررسي تأثير گزارشگري مالي تحت وب بر ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري
 1513. بررسي حقوق اسراي جنگي در اسناد بين المللي
 1514. بررسی رابطه دینداری با طلاق بین زنان
 1515. بررسی روشهای تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
 1516. بررسي قطعيت آراء در نظام کيفري ايران با توجه به اختيارات رئيس قوه قضائيه
 1517. بررسي مالي مجتمع صنعتي سيمان آبيك (پايان نامه دورة كارشناسي)
 1518. بررسي و تدوين ويژگيهاي کیفی ابریشم مورد استفاده در فرش دستبافت
 1519. پایان نامه ارائه روش جديد جهت حذف نويز آكوستيكي در يك مجرا
 1520. پايان نامه بررسي چگونگي نصب تجهيزات الكتريكي در نيروگاه در حال ساخت
 1521. پايان نامه بررسي و شبيه سازي عملكرد كنترلر CAN
 1522. پايان نامه تحقيقي بر سيستم تحريك و راه انداز ژنراتورهاي نوع Ty 10546
 1523. پايان نامه سيستم هاي DCS و PLC كارخانه آلوميناي جاجرم
 1524. پايان نامه سيستم هاي كنترل گسترده پست هاي فشار قوي
 1525. پايان نامه طراحي كنترل كننده مدرن براي تقويت كننده عملياتي
 1526. پايان نامه کاربرد فلو سنجها در آلوميناي جاجرم
 1527. پایان نامه اثر پارامتر های هندسی بر روی انتقال حرارت و افت فشار در طراحی مبدل های حرارتی لوله
 1528. پايان نامه احداث شبكه فشار متوسط و برق رساني به شهرك باغچق
 1529. پایان نامه بررسي افكار و احوالات امين الدوله
 1530. انتخاب یک سیستم خنک سازی توربین گازی
 1531. پایان نامه بررسی رابطه بین عوامل مختلف (شغلی ، نوع ازدواج ، تعداد فرزندان ) با سازگاری زناشویی
 1532. پایان نامه تأثیر مهاجرت اتباع افغانی در بزه کاری آنان در شهر مشهد
 1533. پایان نامه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه 15 شهرداری تهران
 1534. پایان نامه چگونه می توانم دانش آموزان آموزشگاه x در مقطع ابتدائی را به خواندن نماز علاقه مند نمایم ؟
 1535. پايان نامه درباره گياه كلزا
 1536. پايان نامه طراحي سيستم هاي ابزار دقيق ايستگاه تقويت فشار گاز
 1537. پايان نامه -عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء
 1538. پایان نامه كنترل و هدايت از راه دور توسط SMS در سيستم موبايل
 1539. پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز
 1540. بررسي آلودگي سالمونلايي
 1541. بیماران مبتلا به هیپوتیروئید
 1542. آدنوكاسينوم معده
 1543. بررسي خصوصيات مديران مدارس شهري شهرستان دهلران و تطبيق آن با آيين نامه انتصاب مدبران
 1544. بيماران معتاد تزريقي
 1545. رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد زيست محيط سازگار در سگ
 1546. سموم سيانوباكتريايي
 1547. كاربرد ميكروارگانيزمها در تهيه مواد لبني
 1548. كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نريان
 1549. معرفي امنيت زيستي بعنوان روشي براي كاهش بيماريهاي عفوني
 1550. پايان نامه هوش مصنوعي
 1551. پروژه طراحي سيستم مكنده غلات
 1552. پژوهش و بررسي‌هاي اكتشافي در معدن گروناتيت باغ زندان
 1553. تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران
 1554. تکنولوژي توليد ماکاروني
 1555. حسابداری-پايان نامه كارشناسي ارشد- بروس اوراق بهادار
 1556. حل كامپيوتري (عددي) رفتار هيسترزيس ستونهاي I شكل و ستونهاي بست دار
 1557. قاليهاي كتيبه دار موزه فرش ايران
 1558. قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ايران
 1559. گذري و نظري بر سقا‌خانه‌
 1560. مرکز علمی - پژوهشی کودکان ( پژوهشسرای دانش آموزی )
 1561. مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات
 1562. معادن نمک گرمسار - گنبدهای نمک
 1563. معماری اسلامی
 1564. ویژگی‌های آثار دیوید هاکنی طراح و نقاش معاصر انگلیسی
 1565. پايان نامه كارشناسي انتقال الكترونيكي وجوه
 1566. ارزيابي ژئوشيميايي مخازن گازي حوضه رسوبی کپه داغ
 1567. ارزيابي ميزان توليد داروي دسفرال از سويه استرپتومايسس پيلوسوس به روش بيولوژيك
 1568. اصلاح رگولاسيون ولتاژ در خطوط انتقال نيرو
 1569. بازیگری
 1570. بررسي اثر بخش آموزشي مهارتهاي اعتبارتي بر سلامت روان شناسي دانش
 1571. اثرات مخاطرات ژئومورفولوژی درتوسعه شهری
 1572. بررسي ايمن ترين مسير از منظر نرخ تصادفات
 1573. بررسی تاثیر بدهی صنعت بر ارزش بازار شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 1574. بررسي تاثير شيوه‌هاي فرزند پروري بر رشد اجتماعي كودكان
 1575. بررسي توصيفي موسيقي و موسيقي درماني بر روي انسانها
 1576. بررسي جزاي نقدي در حقوق ايران
 1577. بررسي رابطه بين پرخاشگري والدين وافسردگي كودكان قطع پنجم ابتدايي شهرستان ابهر
 1578. بررسي رابطه بين شيوه هاي فرزند پروري مادران با انگيزش پيشرفت دانش آموزان سال سوم دبيرستانهاي
 1579. بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از GIs
 1580. بررسی سه مقوله تبلیغات ، لباس ، مد
 1581. بررسي معيارهاي مورد استفاده حسابرسان مستقل درارزيابي تداوم فعاليت بنگاههاي اقتصادي در ايران
 1582. بررسي ملاکهاي انتخاب دوست در بين دانش آموزان پايه اول پسر در مقطع متوسطه شهرستان ملاير
 1583. بررسی میزان اثربخشی اقدامات پلیس پیشگیری در کاهش سرقت خودرو
 1584. پایان نامه بررسي ساختار و نحوه ارتباط در DPLC
 1585. پایان نامه فروشگاه الكترونيكي
 1586. پایان نامه نحوه عملکرد ادوات ذخيره کننده اطلاعات ديجيتالي
 1587. تاثير برنامه هاي ماهواره اي بررشد اجتماعي نوجوانان شهر ابهر
 1588. تاثير موسيقي در كاهش اضطراب
 1589. تاریخچه تایپوگرافی در ایران و جهان
 1590. تحليل رابطةعوامل شغلي باتعهد سازماني بر اساس مدل ویژگی های شغلی
 1591. تحليل نحوي‌كلامي دستنوشته‌هاي داستاني كودكان و نوجوانان
 1592. تصوير ديجيتال
 1593. تعيين رابطه رضايت زناشويي مادران وعزت نفس دختران شان
 1594. دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD
 1595. مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر
 1596. مدلسازي و شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگي انتشار
 1597. مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد
 1598. نقاشي معاصر ايران - پايان نامه
 1599. نگاه‌ و معنا در هنر عكاسي‌
 1600. هنر معماري در ساخت دبستان در كاشان
 1601. بررسی میزان توانمندی کارکنان گمرکات استان کرمانشاه با استناد به مدل وتن و کمرون
 1602. فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي
 1603. بررسي رابطه بين وجوه نقد ناشي از فعاليت هاي تامين مالي و بازده سهام شركتهاي پذيرفته شده در بورس
 1604. بررسي خداشناسي سعدي با تكيه بر صفات باري تعالي
 1605. بررسی پذیرش تکنیکهای کنترل رفتاری از سوی والدین مراجعه کننده به بخش کودکان دانشکده دندانپزشکی قزوین
 1606. بررسي ميزان افسردگي در پرسنل بيمارستان شهيد مطهري
 1607. تعيين ژنوتايپ ويروس هپاتيپ B در اهداء كنندگان 3 استان كرمان، يزد و اصفهان
 1608. اطعمه و اشربه معمول و مرسوم مردم در عصر عباسيان
 1609. بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرت
 1610. بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها
 1611. مقايسه عملكردهاي اجرائي بيماران مبتلا به اختلال سلوك با افراد سالم در سال 1387
 1612. بررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌ي آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران
 1613. مقايسه رضايت از زندگي زناشويي در زنان شاغل و خانه دار ساكن شهر تهران
 1614. تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد - کارشناسی نرم افزار
 1615. بررسي عملكرد خانواده در كنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (15-18) شهر تهران
 1616. بررسي رابطه بين هزينه دولت و رشد اقتصادي در ايران
 1617. پايان نامه مشاوره بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر
 1618. بررسي قابليت گزارشگري مطلوب سيستم اطلاعات حسابداري شهرداري هاي استان اردبيل
 1619. شبکه های کامپیوتری و طراحی صفحات وب
 1620. بررسي عوامل موثر بر راندمان کوره هاي دوار سيمان از ديدگاه بهره برداري و آناليز شيميايي خوراک کوره
 1621. مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر
 1622. ماهيت محاربه در فقه مذاهب خمسه
 1623. مقايسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غير شاعر
 1624. ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري
 1625. تاثير جذابيت ظاهر بر قضاوت ديگران
 1626. صنعت شیرینی سازی
 1627. مقايسه دبيرستان هاي دخترانه دولتي و غيرانتفاعي منطقه 2 تهران از نظر ميزان برخورداري از ويژگي‌ها
 1628. بررسي عوامل مؤثر بر كاهش ميزان رضايت شغلي كاركنان بانك صادرات ايران
 1629. تصویرسازی شعر کودک به روش بداهه سازی
 1630. استيفاء در قانون مدني
 1631. دانلود آفات و بیماری های مهم درخت صنوبر
 1632. پایان نامه امنیت در وب
 1633. پایان نامه اصول کار با لیزر
 1634. پایان نامه ارشد -رشته جغرافياي طبيعي – ژئومورفولوژي در برنامه ريزي محيطي
 1635. پایان نامه ارشد تاریخ اسلام - زمينه‌ها و چگونگي جنگ‌هاي رِدّه
 1636. پایان نامه مکانیک سیلالات هیدرولیک و حرکت لودر
 1637. پایان نامه - مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانولوله های کربنی
 1638. پایان نامه - ساخت نانوذرات فریت به روش همرسوبی
 1639. پایان نامه - تریگر های فازی در پایگاه داده فعال
 1640. برسي مسائل اساسي ايمني و بهداشت حرفه اي دركارخانه آبشار هنر ماکو
 1641. بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي پيرامون عوامل موثر در ازدواج
 1642. بررسي نقش‌هاي نمادين در معماري هخامنشي (كارشناسي ارشد تاريخ ايران باستان )
 1643. بررسي نقش نظام سياسي بر توسعه اقتصادي ايران
 1644. بررسي نظام حقوقي همه‎پرسي و مراجعه به آراء عمومي در ايران
 1645. بررسي ميزان افسردگي امدادگران مرد
 1646. بررسي ميزان اضطراب در بين دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد آستارا
 1647. بررسي مسائل و معضلات اجتماعي – علل و عوامل سرقت
 1648. بررسي مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستی
 1649. بررسي مسائل ايمني و بهداشت حرفه اي كارخانه شوگا (دانشنامه ليسانس بهداشت حرفه اي )
 1650. بررسي كاربري مدل FRO برتعيين سطح وفاداري مشتريان فروشگاههاي زنجيره‌اي شهروند
 1651. بررسي قابليت تركيب‌پذيري عمومي و خصوصي براي صفت عملكرد در ده ايزوله خالص هموكاريون قارچ خوراكي
 1652. بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86 -
 1653. بررسي صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به جمهوري خلق چين
 1654. بررسي شركت يا معاونت متهم رديف دوم در قتل عمدي
 1655. بررسي سيستم مديريت پرواز (FMS) در هواپيماي فوكر
 1656. بررسي راندمان توليد علوفه در كشت مخلوط سويا و ذرت علوفه‌اي
 1657. بررسي رابطه سبك رهبري مديران (براساس نظريه ليکرت) با ميزان رضايت شغلي دبيران
 1658. بررسي رابطه راهبردهاي شناختي و فراشناختي با ميزان موفقيت تحصيلي دانش‌آموزان شهري و روستايي
 1659. بررسي رابطه بين موانع اجراي روش هاي تدريس فعال درافت تحصيلي دانش آموزان مقطع ابتدايي شهرستان سبزوار
 1660. بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي
 1661. بررسي رابطة بين استرس با فرسودگي شغلي در كارمندان و كارگران ايران خودرو ديزل
 1662. بررسي چگونگي تأثير رضايتمندي شغلي در افزايش بهره‌وري كاركنان دفتر مركزي كميته امداد امام خميني (ره)
 1663. بررسي جرم پولشويي در اسناد بين المللي و حقوق ايران
 1664. بررسي تطبيقي تجديدنظر احكام كيفري در حقوق ايران و انگليس
 1665. بررسي تأثير سبكهاي فرزند پروري والدين بر ميزان خلاقيت كودكان
 1666. بررسي تاثير رسانه هاي خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الي 30 سال به پان تركيسم در شهرستان اردبيل
 1667. بررسي تاثير بياني پس زمينه‌ها در نقاشي پرتره ايران
 1668. بررسي پارامترهاي طراحي ترانسفورماتورهاي قدرت تكه فاز و ارائه الگوريتم مناسب براي طراحي بهينه آن
 1669. بررسي انتقال حرارت در وسايل و تجهيزات نيروگاه ( پایان نامه مکانیک سیالات )
 1670. بررسي امكان ساخت تخته خرده چوب از كاه گندم و تراشه روكش راش
 1671. بررسی هیدرومورفولوژیکی حوضه رودخانه ده بالای تفت با تأکید بر سیل خیزی و استفاده بهینه از جریانات سیل
 1672. بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده
 1673. بررسی و مقایسه میزان هیجان خواهی در پسران و دختران نابینا و معلول حرکتی در گروه سنی 18-15 سال
 1674. بررسی ميزان ذرات معلق و تعیین عملکرد سيستم هاي پالايش ذرات درکارخانه های آسفالت
 1675. بررسی میزان شیوع آلودگی به شپش سر و عواملی همه گیری شناختی آن
 1676. بررسی میزان تابعیت وزن جوجه ها از والدین و میزان همبستگی درون خویشاوندی در چهار توده کبوتر ایرانی
 1677. بررسی زمین شناسی و پتانسیل مواد معدنی خراسان شمالی
 1678. بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش شناختی
 1679. بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار
 1680. بررسی تأثیر مشاوره گروهی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر سازگاری دانش آموزان دختر
 1681. بررسی پرتره در عکاسی ایران
 1682. بررسی اثر الگوی کاشت و تراکم بوته روی عملکرد واجزای عملکرد ذرت سیلویی در منطقه ورامین
 1683. بحث و بررسی شخصیت پردازی در منظومه ی لیلی و مجنون نظامی
 1684. آزمون تئوري رشد درونزا از طريق اثرات سرريز بين المللي تكنولوژي ناشي از جريان كالاهاي واسطه اي و سرما
 1685. آزادی اطلاعات و تزاحم آن با حريم خصوصي
 1686. آرماگدون گرايي و تأثير آن بر سياست خارجي ايالات متحده آمريكا
 1687. اوضاع سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي ،‌تاريخي بني حماد در الجزاير
 1688. انعطاف پذيري و تمرينات كششي - تربيت بدني
 1689. افسردگي در زنان
 1690. استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی
 1691. ارشد حسابداری -بررسي امكان بكارگيري سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) در صنايع آلومينيوم
 1692. ارزيابي كار و زمان تلويزيون هاي پارس الكتريك
 1693. احراز تاجر بودن و توقف از پرداخت ديون در ورشكستگي
 1694. اثراستفاده از گوانیدینواستات به عنوان جايگزين منبع پروتئين حيواني بر عملكردجوجه های گوشتي
 1695. دانلود اثرات تاريخهای مختلف كاشت بر روي عملكرد و اجزاء عملكرد ارقام ماش و لاينهای اميد بخش
 1696. (پايان نامه مديريت صنعتي )ارزيابي عملكرد مناطق عملياتي انتقال گاز با استفاده از تلفيق مدل منشور عمل
 1697. (پایان نامه هوش مصنوعی )پروسه ارزيابي يك الگوريتم ژنتيك براي بهبود شبكه پس انتشار خطا bpn - کامل
 1698. نانو
 1699. موتورهاي القايي ac
 1700. مقدمه‌اي بر سيستمهاي SCADA
 1701. محاسبات پخش بار در شبكه داخلي نيروگاه سيكل تركيبي يزد
 1702. طرح تاسيسات الكتريكي شركت پارس كمپرسور
 1703. طراحي تاسيسات الكتريكي شركت ايران كپسول
 1704. شبكه‌هاي عصبي ‏
 1705. سيستم هاي كنترل و راه اندازی برج های خنک کننده
 1706. سنسورها
 1707. ساخت دستگاه جهت ياب تلسکوپ
 1708. روشنايي زير گذرها و تونلها
 1709. دي الكتريك سنج و هدايت سنج ديجيتالي
 1710. توليد برق بدون مصرف سوخت
 1711. توليد برق از طريق جزر و مد
 1712. توزيع برق داخلی نيروگاه سيکل ترکيبی قم
 1713. تغيير شدت روشنايي به روش plc
 1714. تغذيه ACDC 0تا 40 ولت
 1715. ترجمه شبكه قدرت
 1716. ترانسهاي جوش نقطه‌اي
 1717. تخصصی برق قدرت
 1718. تاسيسات برقي
 1719. تاسيسات الكتريكي سازمان مركزي دانشكاه پزشكي
 1720. پورت USB و تراشه های کاربردی
 1721. پست برق باورس
 1722. 400 کیلوولت شهید رجایی
 1723. پروژه تأسیسات
 1724. پایان نامه دستگاه تست منبع تغذيه كامپيوتر
 1725. پایان نامه برق مجتمع مسکونی شهدای سوم خرداد ناجا
 1726. بهینه سازی مصرف انرژی الکتریکی در کارگاههای صنعتی
 1727. بررسي و مقايسه روشهاي تحليلي وتجربي ضربه عرضي برروي صفحات كامپوز
 1728. بررسي و امكان سنجي در طراحي ترانسفورماتورهاي ولتاژ نوري
 1729. بررسي نامتعادلي بار در شبكه توزيع و روشهاي كاهش آن
 1730. بررسي كيفيت برق در شبكه توزيع ايرانPower Quality
 1731. بررسي علت تخريب برقگيرهاي پست 230-400كيلوولت
 1732. بررسي طراحي پستKV 63 230 كرج و سيستم حفاظتي آن
 1733. بررسي ترانسهاي ولتاژ نوري
 1734. بررسي تجهيزات پست هاي فشار قوي
 1735. بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها
 1736. بررسي اثار كنترل دور موتورهاي بزرگ نيروگاهي
 1737. بررسي FPGA و كاربرد هاي آن
 1738. بررسی سنسورها و ترانسدیوسرهاو کنترل صنعتی
 1739. بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc
 1740. اينورتر-تبديل acبه dc
 1741. انرژي هاي پاك و تجديد پذير
 1742. انرژي خورشيدي
 1743. الكترونيك قدرت
 1744. افزایش کارایی نیروگاه گازی توسط خنک سازی ورودی پایاننامه
 1745. اصول طراحي پستهاي فشار قوي و معيارهاي طراحي بهينه
 1746. استاندارد اجرایی پستهای 20 kv از نظر compact
 1747. اتوماسیون سیستم های توزیع
 1748. PSCAD خطوط و كابلهاي انتقال (زبان فني)
 1749. plcبي سيم
 1750. مقايسه ويژگيهاي شخصيتي در بين دانشجويان با نگرش مثبت و منفي به مواد مخدر و اعتياد
 1751. مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر
 1752. مقايسه سلامت رواني خانواده در بين افراد داراي شغل هاي دولتي و آزاد حدود سني 35 ساله شهرستان ابهر
 1753. مقايسه سلامت روان در بين دانش آموزان دختر سال اول دبيرستان پرورشگاهي و داراي خانواده شهرستان رشت
 1754. مقايسه رفتار اجتماعي در بين جوانان معتاد و غير معتاد حدود سني 22 ساله شهر قزوين
 1755. مقايسه رضايت شغلي پزشكان در بين بخشهاي عمومي و خاص شهرستان ابهر
 1756. مقايسه تفاوت ويژگي‌هاي شخصيتي دانشجويان پسر رشته‌هاي كامپيوتر روانشناسي و معماري
 1757. مقايسه اضطراب ميان دانشجويان دختر و پسر رشته مشاوره دانشگاه ابهر
 1758. مقايسه اضطراب در بين كودكان داراي شب ادراري و كودكان عادي حدود سني 4-5 ساله در مهدكودك تهران
 1759. مقايسه استرس دانشجويان بومي و غير بومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
 1760. فوايد برگزاري دوره هاي آموزشي IT براي معلمان
 1761. عوامل مؤثر بر انگيزش كاركنان آموزش و پرورش از ديدگاه مديران آموزش و پرورش شهرستان خرمدره
 1762. روش تحقیق روشهاي علمي آشنا سازي كودكان با پژوهش
 1763. روش تحقیق بررسي علل رقابت‌هاي مثبت و منفي و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران
 1764. روش تحقیق - نقش بازی در پرورش خلاقیت کودکان
 1765. روش تحقیق بررسي موانع ازدواج جوانان و علل ازدواج هاي غير اصولي
 1766. روش تحقیق - ارتباط بین شخصیت کودکان
 1767. روش تحقیق -کودکان بیش فعال
 1768. تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع
 1769. بررسي و مقايسه سطح نيازهاي اساسي
 1770. بررسي نقش مشاور در پيشرفت تحصيلي دانش آموزان رياضي، علوم تجربي و انساني
 1771. بررسي رابطه بين سبكهاي دلبستگي و اضطراب
 1772. راهكارهاي توسعه نيروي انساني نخبه و پيشگيري از فرار مغزها
 1773. حاضرمقایسه ذات زناشویی دربین زنان مطلقه و زنان متاهل شهربويین زهرا
 1774. حاضر بررسي تاثير رنگها بر روي يادگيري كودكان مقطع اول دبستان شهرستان ابهر
 1775. تعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشویی، بدکار کردی جنسی ذهنی در دو گروه زنان نابارور
 1776. تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي
 1777. تاثير مهد كودك بر رشد هوش علمي كوكان 7 تا 9 ساله شهرستان ابهر
 1778. پژوهش در عمليات روش پژوهش
 1779. بين مردان بازنشسته و شاغل تفاوتي در ميزان افسردگي
 1780. بزهكاري و علل و انگيزه هاي آن
 1781. بررسي هوش هيجان در رابطه با سلامت رواني
 1782. بررسي ويژگي هاي شخصيتي زنان سردمزاج وعادي با آزمونMmp
 1783. بررسي والدين ومسئولين مدارس در جهت كاهش مشكلات تربيتي واخلاقي
 1784. بررسي و مقايسه نگرش مردان و زنانمجرد معلول نسبت به ازدواج با افراد سالم
 1785. بررسي و مقايسه ميزان افسردگي در بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه
 1786. بررسي و مقايسه ميزان اضطراب كلي دانش آموزان دختر و پسر محروم از پدر كه مادرشان
 1787. بررسي نحوه گذراندن اوقات فراغت دانش آموزان دختر مقطع متوسطة شهرستان ابهر
 1788. بررسي ميزان اثربخشي پروژههاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي و عوامل مؤثر بر آن
 1789. بررسي ميزان اثربخشي پروژههاي انتقال يافته هاي تحقيقاتي و عوامل مؤثر بر آن
 1790. بررسي موانع بهره گيري از تكنولوژي آموزشي در فرايند تدريس و يادگيري
 1791. بررسي مقايسة هوش و هيجان كودكان عادي و كودكان كار و خيابان
 1792. بررسي مشکلات و عواملي که منجر به زوال خانواده و روابط نامناسب زن و شوهر مي‌گردد
 1793. بررسي علل نارضايتي شغلي در بين معلمان خانم مقطع ابتدايي شهرستان ابهر
 1794. بررسي شيوهها و مباني نظري كاهش تصديگري خدمات پشتيباني دانشگاههاي علوم پزشكي
 1795. بررسي شيوهها و مباني نظري كاهش تصديگري خدمات پشتيباني دانشگاههاي علوم پزشكي
 1796. بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي شهر كرج در سال تحصيلي( 75-74)
 1797. بررسي رضايتمندي دانشجويان دانشگاه تبريز
 1798. بررسي رابطۀ بين ورزش و بهداشت رواني دانشجويان رشته هاي ادبيات و تربيت بدني
 1799. بررسي رابطه ي رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان
 1800. بررسي رابطه نحوه اوقات فراغت و جمعيت
 1801. بررسي رابطه ميان جهت گيري هدف يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دانش آموزان دوره ي پيش دانشگاهی شیراز
 1802. بررسي رابطه خلاقيت و پيشرفت تحصيلي
 1803. بررسي رابطه بين ميزان اضطراب دانش آموزان ونسبت تقلب آنها در مدرسه
 1804. بررسي رابطه بين عزت نفس و افكار غير منطقي در دانش آموزان دبيرستان دخترانه شهرستان نظر آباد
 1805. بررسي رابطه بين سن و تحول قضاوت اخلاقي دانشجويان
 1806. بررسي رابطه بين روش شاگرد محور و رشد و پرورش خلاقيت
 1807. بررسي رابطه افسردگي ووزن در بين جوانان دختر حدود سني 25-18 شهرستان ابهر
 1808. بررسي رابطه افسردگي و هيستري در بين زنان حدود سني 35 ساله منطقه يازده تهران
 1809. بررسي رابطه افسردگي انحرافات اجتماعي در بين دانشجويان رشته مشاوره دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر
 1810. بررسي تفاوت هاي جنسي در اضطراب اجتماعي نوجوانان
 1811. بررسي تأثير نگرشهاي صميمانه والدين بر تأييد و عزت نفس فرزندان مقطع سوم دبيرستان
 1812. بررسي تأثير ميزان تحصيلات بر ملاكهاي ازدواج در بين دانشجويان
 1813. بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان
 1814. بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن
 1815. بررسي اضطراب و افسردگي در بين معلمان مدارس
 1816. بررسي اثر بخشي درمان گروهي با رويكرد تحليل محاوره‌اي برن (TA) برافزايش ابراز احساسات و رضايت زناشويي
 1817. بررسی و مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و سالمندان عادی
 1818. بررسی میزان فرسودگی بین مشاوران ناحیه 4 شیراز
 1819. بررسی میزان تأثیرفعالیت های فرهنگی مساجد بر روی جوانان
 1820. بررسی عوامل تاثیر زیستی در بروز سوء مصرف مواد
 1821. بررسی شیوع همسر آزاری در بین زنان متاهل حدود سنی 35-30 ساله شهرستان ابهر
 1822. بررسی رابطه ميان بازی های رايانه ای و مهارت اجتماعی نوجوانان
 1823. بررسی انواع و میزان اختلالات رفتاری در بین دانش آموزان دختر و پسر شهرستان ابهر
 1824. بررسی ارتباط بین مصرف خصوصی و مخارج دولت طی سه دهه اخیر در ایران
 1825. بررسی رضایت شغلی کارآموزان موسسه طلا سازی
 1826. برآورد تاثير مرگ ومير هاي ناشي از سوانح و تصادفات رانندگي روي اميد به زندگي در بدو تولد وبار اقتصادي
 1827. بحران هويت در جواني
 1828. آيا بين تيپ هاي شخصيتي (درون گرا- برون گرا) و فرسودگي شغلي ارتباطي وجود دارد يا خير
 1829. آیا بین ورزش کردن و میزان افسردگی رابطه‌ای وجود دارد؟
 1830. ارزشيابي شخصيت كودكان
 1831. بررسي محتواي كتابهاي هنر از ديدگاه معلمين هنر
 1832. « بررسي تأثير ناكامي در ميزان پرخاشگري بين دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتدايي شهرستان قروه »
 1833. - بررسي بهداشت رواني بيماران سرطاني شيمي درماني شده بيمارستان امام حسين (ع) تهران در تابستان 85
 1834. مقايسه تاثير الگوي مبتني بر روش مشاركتي و الگوي مبتني بر روش يادگيري انفرادي
 1835. طراحی، ارزیابی و اجرای دورۀ آموزش پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر
 1836. پروژه روش تحقیق بررسي عملكرد مديران تحصيلكرده و غير تحصيلكرده- مديريت
 1837. پروژه روش تحقیق - بررسي علل فرار مغزها در دبيرستان دخترانه فرزانگان شهرستان بجنورد
 1838. پروژه رابطه بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر
 1839. پروژه تفسير روان شناختي نقاشي هاي اطفال 7 تا 9 ساله كرج در ارتباطات خانوادگي
 1840. پروژه تبيين رابطه بين نقش جنسيتي مردانه و زنانه با رشته تحصيلي در دانشجويان پسر رشته هاي فني و هنر
 1841. پروژه تاثير رنگ بر حافظه كودكان
 1842. پروژه بررسي تأثير بدرفتاري والدين بر عزت نفس دانش‎آموزان مقطع راهنمايي شهرستان ايلام
 1843. پروژه بررسي ميزان تاثير شن بازي درماني ،در درمان كودكان پيش فعال سنين 5 تا 7 سال استان تهران
 1844. پروژه بررسي مقايسه ي بهداشت رواني در زنان ومردان شاغل
 1845. پروژه بررسي سلامت رواني در خانوادة خلبانان نظامي
 1846. پروژه بررسي رابطه كمال‌گرايي والدين با عزت‌نفس، جرأت‌ورزي و خودكارآمدي فرزندان
 1847. پروژه بررسي رابطه رضايت شغلي و عملكرد شغلي
 1848. پروژه بررسي حقوقي جرم قاچاق كالا
 1849. پروژه بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ري
 1850. پروژه بررسي چگونگي تاثير فناوري اطلاعات در فرآيند برنامه ريزي استراتژيک گروه صنعتي نيرو محرکه
 1851. پروژه بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران
 1852. پروژه بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني
 1853. پروژه بررسي تاثيرات مشاوره گروهي والدين به شيوه شناختي رفتاري دركاهش نشانه‌هاي اضطراب كودكان
 1854. پروژه بررسي تاثير پدر و مادر بر خلق خوي كودكان كه در منزل هستند و كودكان مهد كودك
 1855. پروژه بررسي باورها و اعتقادات از زايمان تا 7 سالگي كودك
 1856. پروژه بررسی نگرش فرهنگیان نسبت به عوامل موثر بر رعایت حجاب توسط معلمان
 1857. پروژه بررسی مقایسه ای شاخص (Berg ) در بیماران سکته مغزی وافراد سالم
 1858. پروژه بررسی رابطه دینداری و میزان طلاق بین زنان شهر تهران
 1859. پروژه بررسی رابطه بین سبک های مدیران و رضایت شغلی کارکنان مدرسه
 1860. پروژه افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی
 1861. پروژه افزایش رضایت زناشویی زنان خوابگاههای دانشکده
 1862. پروژه اختلالات خواب در ميان دانشجويان پزشكي و غير پزشكي
 1863. پروژه ميزان اثر بخشي استفاده ازآموزش مجازي بين دانشجويان رشته حسابداري
 1864. پروژه نحوه حسابـرسـی شرکت ها و موسســات
 1865. پروژه هزینه یابی و کنترل هزینه های سرباز
 1866. پروژه مکانیزاسیون واحد فروش شرکت پوشا تک
 1867. پروژه كليات حسابداری بهای تمام شده
 1868. پروژه کنترلهای داخلی در سیستم حسابداری دولتی
 1869. پروژه عمليات بانکی و حسابداری بانک صادرات
 1870. پروژه طراحي سیستم حقوق و دستمزد
 1871. پروژه صورت‌هاي مالي شركت تحقيقات و توسعه
 1872. پروژه سیستم حقوق و دستمزد در شركت ملي نفت ايران
 1873. پروژه سیستم حسابداری شرکت سهامی مخابرات
 1874. پروژه سیستم حسابداری در شهرداری ها
 1875. پروژه سیستم حسابداری دانشگاه های علوم پزشکی
 1876. پروژه سیستم انبارداري شرکت به‌پخش (قطعات كامپيوتر)
 1877. پروژه سیستم انبارداری شرکت صنعت چوب شمال ( کارخانه نئوپان )
 1878. پروژه سیستم انبار داری شرکت بهپاک
 1879. پروژه حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ فرعي‌
 1880. پروژه حسابداري دولتي در ايران
 1881. پروژه حسابداری منابع انسانی
 1882. پروژه مالی حسابداری شركتهاي تضامني
 1883. پروژه حسابداری دولتی و بودجه ریزی در ایران
 1884. پروژه حسابداری در بانك سپه
 1885. پروژه مالي صنعت برق
 1886. پروژه مالی مدارس
 1887. پروژه مالی كارخانه توليد شكلات فرمند
 1888. پروژه مالی کارگاه تولید نقل
 1889. پروژه مالی کارخـانه مـاکـارانی
 1890. پروژه مالی شركت توليد ماكاروني هديه شمال وابسته به كارخانه اشي مشي
 1891. پروژه مالی شركت پيمانكاري ايران بتون ساز
 1892. پروژه مالی شرکت صنعت چوب شمال (کارخانه نئوپان)
 1893. پروژه مالی شرکت تولید آب معدنی کوهسار
 1894. پروژه مالی تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي
 1895. پروژه مالی بيمارستان شهيد رجايي كرج
 1896. پروژه مالی بانک رفــاه کــارگــران
 1897. پروژه مالی اداره مخابرات
 1898. پروژه حقوق و دستمزد شرکت تولیدی الکترود پارس
 1899. پروژه بودجه‌ريزي عملياتي
 1900. پروژه انبارداري شرکت پخش البرز
 1901. پروژه انبار داری وکنترل موجودی در شرکت مادایران
 1902. پروژه انبار داری شرکت آلدی
 1903. پروژه انبار داری در شركت های آب و فاضلاب
 1904. پروژه امور مالي درصنعت برق
 1905. پروژه افزایش راندمان تولیددرشرکت بافندگی منسوجات ایران تافتـه چالوس
 1906. پروژه ارزش افزوده اقتصادی