استخدام گسترده در شركت تابان انرژي برق شيراز - جهرم

استخدام گسترده در شركت تابان انرژي برق شيراز - جهرم

شركت تابان انرژي برق شيراز براي تكميل كادر بهرهبرداري و نگهداري نيروگاه سيكل تركيبي جهرم، از ميان متقاضيان واجد شرايط تعدادي را پس از برگزاري آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي استخدام مينمايد. 
متقاضيان محترم جهت ثبت نام و دريافت اطلاعات بيشت حداكثر تا تاريخ 7 آذر 1395 به سامانه اينترنتي حاضر مراجعه و مشخصات خود را تكميل كنند. 
Niroogahjahrom.com
*درصورتيكه تأمين نيروهاي واجد شرايط پس از آزمون كتبي و مصاحبه تخصصي از بين  نيروهاي بومي شهرستان جهرم تكميل نشود، آنگاه از ساير متقاضيان ، استخدام صورت مي پذيرد. 
*كليه مراحل ثبتنام تا استخدام، از طريق سايت نيروگاه سيكل تركيبي جهرم اطلاع رساني شده و ساير مراجعات حضوري و تلفني و غيره پاسخگويي امكانپذير نيست.
ضوابط و شرايط استخدام قراردادي نيروگاه سيكل تركيبي جهرم

رديف مدرک تحصيلي رشته تحصيلي شغل مورد نظر جنسيت استان محل خدمت
 1  کارشناس ارشد  كارشناسي و بالاتر  مهندسي مکانيک  مرد و زن  فارس
 2  کارشناس ارشد  كارشناسي و بالاتر  مهندسي شيمي  مرد و زن  فارس
 3  کاردان  كارداني  الکترونيک  مرد  فارس
 4  کاردان  كارداني  مکانيک  مرد  فارس
 5  کاردان  كارداني  برق  مرد  فارس
 6  کاردان  كارداني  شيمي  مرد و زن  فارس

ب)شرايط عمومي استخدام
1- داشتن تابعيت جمهوري اسلامي ايران                      2- انجام خدمت دوره سربازي يا معافيت قانوني براي آقايان 
3- عدم اعتياد به مواد مخدر و دخانيات                         4- نداشتن سابقه محکوميت کيفري مؤثر 
5- داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام کار    6- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يکي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 
7- التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران             8- عدم منع قانوني براي استخدام و نداشتن  تعهد خدمت به ديگر سازمانها
ج) شرايط اختصاصي آزمون
1- داشتن مدرک تحصيلي متناسب با مقطع ، رشته و گرايش تحصيلي اعلامشده از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مورد تائيد وزارت علوم و تحقيقات ، فنآوري
2- شرايط سني براي مقطع کارداني حداکثر 30 سال تمام و براي مقطع کارشناسي و بالاتر 32 سال تمام ميباشد
تبصره : موارد زير بهشرط ارائه تائيديه از مراجع ذيصلاح به حداکثرسن تا مرز 40 سالگي تمام افزوده مي شود
الف) انجام دوره خدمت سربازي حداکثر 24 ماه
ب) سابقه کار مفيد ومرتبط(توضيح : درصورت پذيرفته شدن در آزمون ارائه مدارک معتبر درخصوص پرداخت حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعي وارائه سابقه کار تاييدشده ازشرکت متبوعه درزمان انجام مصاحبه الزامي مي باشد)
3-  قبول شدگان نهايي ، ملزم به سپردن تعهدمحضري مي باشند.     4-  متقاضيان استخدامي فقط حق شرکت دريک آزمون را دارند.
5-  اسامي داوطلبان استخدامي مورد نياز ازميان افرادي که حدنصاب نمره آزمون عمومي وتخصصي راکسب نموده اند به ترتيب بالاترين نمره آزمون کتبي (مجموع نمره تخصصي وعمومي ) وداشتن شرايط احراز درسايت جهت انجام مصاحبه اعلام خواهد  شد.
6- درصورتيکه تأمين نيروهاي واجد شرايط پس ازآزمون کتبي ومصاحبه تخصصي ازبين نيروهاي بومي شهرستان جهرم تکميل نشود ،آنگاه ازساير متقاضيان ،استخدام صورت ميپذيرد.  7- تأمين نيرو براي رديف هاي 3و4 و5 و 6 در جدول نياز استخدامي ،صرفاً ازبين دارندگان مدرک تحصيلي کارداني دررشته  مرتبط انجام خواهد گرفت ومدرک بالاتر مورد پذيرش نخواهد بود.
8- اعلام نقايص ثبت نام از طريق ايميل وپيامک خواهد بود.   9- اطلاعات تکميلي در خصوص آزمون از تاريخ  8 / 9 / 95 تنها از طريق سايت فوق الذکر اعلام خواهد گرديد.

*****************************************************************

آخرین ویرایش: 1395/09/06
 
 
 

دیدگاه خود را بیان کنید