استخدام گسترده در آسياتك

استخدام گسترده در آسياتك

شركت انتقال داده هاي آسياتك براي تكميل كادر تخصصي خود، در محيطي فعال و پويا دعوت به همكاري مي نمايد. علاقمندان واجد شرايط  مي توانند رزومه ي خود را به آدرس الكترونيكي Jobs@asiatech.ir   با ذكر رديف و عنوان شغل ارسال نمايند.

رديف مدرک تحصيلي رشته تحصيلي شغل مورد نظر تخصص و توانايي حداقل سابقه (سال) استان محل خدمت
 1  کارشناس  كارشناسي مديريت  مدير تضمين و بهبود کيفيت
 مسلط به سيستم هاي مديريت کيفيت سري 9000 و 1400 مسلط به مميزي داخلي 10015 ISO آشنا به مدل تعالي سازماني آشنا به 5S
 5  تهران
 2  کارشناس  حداقل كارشناسي رشته هاي مهندسي صنايع، MBA مديريت گرايش برنامه ريزي استراتژيك  مدير برنامه ريزي راهبردي
 مسلط به مميزي داخلي سيستمهاي مديريت کيفيت سري 9000 ، 14000، 27001و 20000 و راهنماي ITI مسلط به سيستم هاي مديريت ارتباط با مشتريان 10001-4 ISO آشنا به برنامه ريزي استراتژيک آشنا به برنامه ريزي و کنترل پروژه
 5  تهران
 3  کارشناس  حداقل كارشناسي رشته هاي مهندسي صنايع، مديريت ، IT ، ICT  کارشناس سيستمها و روشها
 آشنا به سيستم هاي مديريت کيفيت سري 9000 و 1400 آشنا به استانداردهاي سري 20000 و 27000 آشنا به 5S آشنا به مدل تعالي سازماني
 2  تهران
 4  کارشناس  حداقل كارشناسي رشته هاي مهندسي صنايع و مديريت  کارشناس مديريت دانش
 اصول و مفاهيم مديريت دانش سيستم هاي مديريت کيفيت تجزيه و تحليل آماري مديريت ارتباطات و فرهنگ سازماني
 2  تهران
 5  کارشناس  حداقل كارشناسي مهندسي مخابرات ، كامپيوتر ، IT & ICT  کارشناس ارتباط با مشتريان
 آشنا به مفاهيم ADSL و نرم افزار CRM توانايي تجزيه و تحليل آماري آشنا به اصول و فنون مذاکره مسلط به Network+ & Office
 1  تهران
 6  کارشناس  حداقل كارشناسي رشته هاي مديريت  کارشناس جذب و استخدام
 آشنا به برنامه ريزي نيروي انساني مسلط به فرايندهاي شناسايي، جذب، استخدام , ارزيابي و تحليل آزمونهاي بدو استخدام مسلط به انواع روش هاي مصاحبه آشنا به اصول و فرآيندهاي منابع انساني
 2  تهران
 7  کارشناس  حداقل كارشناسي مديريت ، مهندسي صنايع  کارشناس منابع انساني
 آشنا به فرايندهاي منابع انساني آشنا به مفاهيم مديريت عملکرد آشنا به استاندارد هاي ISO 10015 & ISO 34000 مسلط به اصول تجزيه و تحليل آماري
 2  تهران
آخرین ویرایش: 1395/09/06
 
 
 

دیدگاه خود را بیان کنید