استخدام بیمه رازی

استخدام بیمه رازی

استخدام بيمه رازي در شهرهاي مختلف

شركت متقاضي:           شركت بيمه رازي

عنوان يا عناوين شغلي:          

شهر

ظرفيت

جنسيت

عنوان شغل

مدرك تحصيلي

سابقه كار

رشت

۱نفر

آقا

كارشناس خسارت

ليسانس مديريت بيمه و يا ساير رشته هاي مرتبط

دو سال سابقه كار ارزيابي خسارت در شركت هاي بيمه اي

چالوس

۱نفر

خانم/آقا

كارشناس صدور و خسارت

ليسانس مديريت بيمه و يا ساير رشته هاي مرتبط

دوسال سابقه كار در شركتهاي بيمه اي

جلفا

۱نفر

خانم/آقا

كارشناس خسارت و صدور بيمه

ليسانس مديريت بيمه و يا ساير رشته هاي مرتبط

دو سال سابقه كار در شركتهاي بيمه اي

سنندج

۱ نفر

آقا

كارشناس خسارت و صدور بيمه

ليسانس مديريت بيمه و يا ساير رشته هاي مرتبط

دو سال سابقه كار در شركتهاي بيمه اي

 

تحصيلات:        

شرايط عمومي :          

محل كار:         رشت  چالوس  جلفا – سنندج

تلفن تماس:      –

ارسال رزومه

ايميل:           job@razi24.ir

آخرین ویرایش: 1394/09/15
 
 
 

دیدگاه خود را بیان کنید