استخدام مهندس مكانيك كليه گرايش ها

استخدام مهندس مكانيك كليه گرايش ها

شركت متقاضي: - 
عنوان يا عناوين شغلي: كارشناس فروش صنايع فلزي
تحصيلات: مهندس مكانيك كليه گرايش ها
شرايط عمومي : آشنا به اصول و فنون مذاكره و فروش- داراي روابط عمومي قوي
محل كار: تهران محدوده خيابان خرمشهر
 ارسال رزومه 
فكس: 88765695

آخرین ویرایش: 1395/07/03
 
 
 

دیدگاه خود را بیان کنید