استخدام بانك قرض الحسنه مهر ايران

استخدام بانك قرض الحسنه مهر ايران

بانك قرض الحسنه مهر ايران در تبريز  از بين فارغ التحصيلان دانشگاه هاي معتبر دعوت به همكاري مينمايد:

واجدين شرايط حداكثر تا پايان روز 1395/06/15 مدارك خودرا به دايره كارگزيني مديريت اين بانك به آدرس زير مراجعه نمايند:

آدرس: تبريز – خيابان جمهوري – بعد از مسجد انگجي – سرپرستي بانك قرض الحسنه مهر ايران

بديهي است به در خواست هايي كه پس از تاريخ مذكور تحويل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

آخرین ویرایش: 1395/06/13
 
 
 

دیدگاه خود را بیان کنید