استخدام دارندگان مدرك ديپلم در نيروي هوايي ارتش در سال 1395

استخدام دارندگان مدرك ديپلم در نيروي هوايي ارتش در سال 1395

نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت تأمين نيروي انساني خود از بين دارندگان ديپلم جهت آموزشگاه نظامي بصورت پيماني داوطلب پسر مي پذيرد.


(الف) شرايط عمومي:
1ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران 2ـ متدين به دين مبين اسلام و اعتقاد و التزام به ولايت فقيه و احكام اسلامي 3ـ داشتن سلامت رواني و جسماني برابر گواهي اداره بهداشت و درمان نهاجا (حداقل قد 165 سانتي متر ) 4ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري ، سياسي ،اخلاقي 5ـ نداشتن اعتياد به مواد مخدر و محروميت از خدمات دولتي 6ـ موفقيت در مراحل گزينش ( آزمون علمي و عقيدتي ، مصاحبه حضوري و تست ورزش) 7ـ با توجه به شبانه روزي بودن دوره آموزشي لازم است داوطلبان مجرد بوده و تا اتمام دوره آموزشي مجرد باقي بمانند.


(ب)شرايط اختصاصي:
(1) داشتن مدرك تحصيلي قبولي ديپلم متوسطه در رشته هاي رياضي فيزيك ، علوم تجربي و  علوم انساني با حداقل معدل كل 14 و حداقل معدل كتبي 10.
تبصره: دارندگان معدل بالاتر داراي اولويت بوده و فرزندان شهدا ،  آزادگان و جانبازان از كار افتاده كلي با ارئه مدرك معتبر از ( بنياد شهيد و امور ايثارگران ) از اعمال شرط معدل معاف ميباشند.
(2)  فقط از متولدين اول خرداد ماه سال 74 ( 74/3/1) الي آخر اسفند ماه سال 77 ( 77/12/29) ثبت نام بعمل مي آيد (داوطلباني كه خدمت دوره ضرورت را انجام داده اند طول مدت دوره ضرورت به حداكثر سن آنان اضافه خواهد شد.)
تبصره: مدت 5 سال به حداكثر سن فرزندان شهدا ، آزادگان و جانبازان از كار افتاده كلي با ارئه مدرك معتبر ( از بنياد شهيد و امور ايثارگران ) اضافه خواهد شد.
(3) استخدام مشمولين وظيفه عمومي مستلزم ارايه مدركي دال بر رسيدگي به وضع مشموليت آنان از اداره وظيفه عمومي مي باشد (استخدام مشمولين غايب و دارندگان كارت معافيت پزشكي ممنوع است.)
ياد آوري مهم:
(4) كليه قبول شدگان مراحل گزينش بر اساس اولويت هاي كميته نهايي گزينش انتخاب خواهند شد.
(5) تعيين نوع استخدام داوطلبان (رسمي / پيماني)  بر اساس نياز نهاجا صورت مي پذيرد.
(6) در هر مرحله از گزينش كه مشخص گردد داوطلب فاقد شرايط اعلام شده مي باشد از ادامه مراحل گزينش وي جلوگيري بعمل خواهد آمد.
(7) مدت قرارداد خدمت پيماني 5 سال است ليكن كاركنان پيماني ميتوانند قبل از اتمام خدمت مقرر ، در صورت نياز نهاجا ، تمايل فردي و دارا بودن شرايط لازم نسبت به تمديد مدت قرارداد پيماني خود اقدام نمايند.
(8) خدمت پرسنل پيماني به منزله انجام خدمت دوره ضرورت تلقي گرديده و در صورتي كه قبل از خاتمه تعهد به هر علت از خدمت مستعفي يا بركنار گردند برابر قانون خدمت وظيفه عمومي با آنان رفتار خواهد شد.


(پ) امتيازها:
1ـ دانش آموزان در طول مدت آموزش كه حداقل يك سال و پايان آن براساس تخصص استخداميان متغير مي باشد ، شبانه روزي بوده وكليه هزينه ها از قبيل: وسايل كمك آموزشي ، خوراك ،پوشاك ، بهداشت و درمان ، مسكن و وسايل زيست به عهده نيروي هوايي خواهد بود و ماهيانه مبلغي به عنوان حقوق ، برابر قوانين و مقررات به آنان پرداخت خواهد شد.
2ـ دانش آموزان پس از پايان دوره آموزشي به درجات مصوب نايل و از حقوق و ديگر امتيازهاي مربوط برابر مقررات جاري برخوردار مي گردند.
3ـ فرزندان معظم شهدا ، جانبازان ، آزادگان ، كاركنان نيروهاي مسلح و بسيجيان فعال از امتيازات مصوب برخوردار بوده و در شرايط مساوي داراي اولويت مي باشند.
4- افراد تحت تكفل دانش آموزان منظور و از تسهيلات بيمه خدمات درماني و بيمه عمر برابر ضوابط برخوردار خواهند شد.
(ت)مدراك مورد نياز براي ثبت نام:
1ـ يك قطعه عكس 4×3 پشت نويسي شده.
2ـ اصل و روگرفت گواهي موقت ديپلم كه به تأييد آموزش و پرورش محل تحصيل رسيده باشد.
3ـ اصل و روگرفت ريز نمرات ديپلم كه به تأييد آموزش و پرورش محل تحصيل رسيده باشد.
4ـاصل شناسنامه و يك سري روگرفت از تمامي صفحات.
5ـ اصل و روگرفت كارت ملي يا ابلاغيه شماره ملي .
6ـ اصل و روگرفت كارت پايان خدمت يا گواهي اشتغال به خدمت يا برگه اعزام به خدمت.
7-واريز مبلغ 000/400 ريال (چهارصد هزار ريال) به حساب 5151579100005 بانك سپه (به نام تمركز وجوه درآمد جذب) و ارائه اصل برگه واريزي در زمان ثبت نام.
8ـ خانواده درجه يك شهداء ، جانبازان ، آزادگان ، فرزندان كاركنان نيروهاي مسلح ، داوطلبان عضو بسيج فعال بايستي هنگام ثبت نام اصل و روگرفت نامه معتبر از مراجع ذيصلاح دال بر مشموليت خود را ارائه نمايند.
9-ارائه تصاوير اسكن شده مدرك تحصيلي و نامه مربوط به امتيازات مصوب(فرزند جانباز، فرزند آزاده، فرزند شهيد، فرزند نظامي، بسيج فعال)در قالب لوح فشرده به مسئول دفتر استخدام(اسكن شده با پسوند  JPG.*  و حداكثر ظرفيت 200كيلو بايت)


(ث) نحوه ثبت نام:
1ـ داوطلبان لازم است با همراه داشتن اصل و روگرفت مدارك خواسته شده از تاريخ  17/03/ 95  در ساعات اداري (8:00 الي 13:00 )  يكي از روزهاي هفته حضوراً به يكي از حوزههاي ثبت نام مراجعه و ضمن تحويل مدارك نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.
تبصره: پايان مهلت ثبت نام براي داوطلبان تهران و شهرستان 14/04/ 95  مي باشد.
2ـ ثبت نام بصورت حضوري است ، لذا به مداركي كه بصورت پستي ارسال شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.


(ج) نشاني محل هاي  ثبت نام:
1- تهران: ميدان امام حسين - خيابان دماوند - خيابان حجت - فرماندهي آموزشهاي هوايي شهيد خضرائي- دايره گزينش و استخدام - تلفن: 35743413 021 و 35743284 021 و 35743275 021 .
2- شيراز : بلوار مدرس – درب دوم پايگاه هوايي شهيد دوران – دفتر استخدام– تلفن :07137209357
3- اصفهان : خانه اصفهان – خيابان گلخانه - چهار راه نيروي هوايي- منازل سازماني– دفتر استخدام نيروي هوايي– تلفن :03134439767
4- تبريز : ميدان آذربايجان – خيابان فرودگاه – پايگاه هوايي شهيد فكوري – دفتر استخدام– تلفن :04132642400-04131422524
5- همدان :شهرستان كبودر آهنگ – پايگاه هوايي شهيد نوژه – ساختمان هتل H – جنب دفتر سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح - دفتر استخدام - تلفن:08135552724
6- دزفول : پايگاه شكاري وحدتي – بين دزفول و انديمشك – دفتر استخدام– تلفن : 06142420322-06142428741
7 - بوشهر: پايگاه هوايي شهيد ياسيني – ميدان شهداي پايگاه – درب جنوبي پايگاه – دفتر استخدام– تلفن 31563300 077
8- بندر عباس : بلوار علي ابن ابيطالب – روبروي شهرك توحيد - دفتر استخدام– تلفن :07613701515
9- محمودآباد: كيلومتر6 جـاده محمودآبـاد به فريدونكنـار – روبروي روسـتاي درياسر – مجتمع آموزشي نجـات خدمه – دفتر استخدام نيروي هوايي – تلفن: 02135744441
10-كرمان – انتهاي بلوار جمهوري- پايگاه مقدم  خلبان شهيد كاربر – دفتر استخدام - تلفن :03432822373
11- مشهد: انتهاي خيابان فداييان اسلام (نخريسي)– روبروي دفتر مركزي مترو -دفتر استخدام منطقه پدافند هوايي شمال شرق – جنب بانك سپه – تلفن : 05133442828
12-كرمانشاه: بلوار شهيد كشوري – بعد از ترمينال كاوياني - نرسيده به ميدان امام خميني- دفتر استخدام- تلفن: 08314234838
13- چابهار: شهرستان كنارك -  روبروي دادگستري- درب ورودي  پايگاه شهيد برادران دل حامد- دفتر استخدام - تلفن:05431264734
14- اميديه: جاده اميديه رامشير – قبل از شهرستان رامشير – پايگاه مقدم شهيد اردستاني- منازل سازماني- هتل ستاره- دفتر استخدام- تلفن: 06922629129

(چ) زمان و مكان برگزاري آزمون ورودي:
زمان برگزاري آزمون: ساعت 30: 07 صبح روز دوشنبه مورخه8/ 04 /95
محل برگزاري آزمون: در موعد ثبت نام به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد
مواد  امتحاني: زبان انگليسي ، زبان و ادبيات فارسي ،  دين و زندگي ،  رياضي ، رايانه ، آزمون هوش و اطلاعات عمومي در  سطح مقطع متوسطه

www.nahaja.aja.ir
معاونت نيروي انساني نهاجا                    
مديريت گزينش و استخدام

 
 
آخرین مهلت : 14 تير 1395 12:0
آخرین ویرایش: 1395/03/19
 
 
 

دیدگاه خود را بیان کنید

 
فرزاد
14:42 - 1395/03/24
1
باسلام و احترام
تشكر ميكنم از سايت خوبتون
بهزاد
14:44 - 1395/03/24
0
ببخشيد استخدامي نيروي انتظامي كي مياد؟