امكان انجام مصاحبه براي غائبين مصاحبه دكتري پژوهش محوردانشگاه آزاد اسلامي

امكان انجام مصاحبه براي غائبين مصاحبه دكتري پژوهش محوردانشگاه آزاد اسلامي

بر اساس موافقت هيأت رئيسه محترم دانشگاه آزاد اسلامي آن دسته از داوطلبان دوره دكتري تخصصي پژوهش محور سال ۹۴ كه در مراحل اوليه موفق به حضور در جلسه مصاحبه نشده اند ، مي توانند نسبت به ثبت درخواست مصاحبه مجدد اقدام نمايند .

امكان انجام مصاحبه براي غائبين مصاحبه دكتري پژوهش محوردانشگاه آزاد اسلامي

 

 بر اساس موافقت هيأت رئيسه محترم دانشگاه آزاد اسلامي آن دسته از داوطلبان دوره دكتري تخصصي پژوهش محور سال ۹۴ كه در مراحل اوليه موفق به حضور در جلسه مصاحبه نشده اند ، مي توانند نسبت به ثبت درخواست مصاحبه  مجدد اقدام نمايند .

اين دسته از متقاضيان مي توانند از روز شنبه ۱۴آذر ماه با مراجعه به سامانه مركز سنجش و پذيرش به نشاني  www.azmoon.net  درخواست خود را ثبت نمايند.

زمان و چگونگي مصاحبه از داوطلبان پس از پايان زمان ثبت درخواست به آگاهي داوطلبان خواهد رسيد .

 

روابط عمومي مركز سنجش و پذيرش دانشگاه آزاد اسلامي

آخرین ویرایش: 1394/09/21
 
 
 

دیدگاه خود را بیان کنید