مقالات و پایان نامه

بررسی تاثیر راهبردهای حل مسأله بر کاهش اضطراب ریاضی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی شهرستان قزوین  فهرست مطالب:   عنوان                                                                                                                          صفحه تقدیم تشکر و قدردانی چکیده (1) فصل اول (کلیات).............................................................................................................................................................1 (1-1)مقدمه................................................................................................................................................................................................................2 (1-2)بیان مسأله........................................................................................................................................................................................................2 (1-3) اهمیت و ضرورت موضوع.............................................................................................................................................................................4 (1-4)اهداف پژوهش.................................................................................................................................................................................................5 (1-4-1) هدف کلی...................................................................................................................................................................................................5 (1-4-2) اهداف جزئی...............................................................................................................................................................................................5 (1-5) فرضیه های پژوهش.......................................................................................................................................................................................6 (1-5-1) فرضیه کلی.................................................................................................................................................................................................6 (1-5-2) . . .
بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر سازگاری اجتماعی دختران دبیرستانی فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه چکیده ……………………………………………………...………………….…. 1 فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 مقدمه………………………………………………...…………………….…. 3 1-2 بیان مسئله  ………………………………………………..........................……5 1-3 ضرورت انجام پژوهش…………………………………………………........…….8 1-4 تعاریف متغیرها…………………………...……………….........………………10 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی  مقدمه………………………………………………………....................….....…13 2-1 مبانی نظری          ………………………......…………………………………..……13 2-2- عوامل مؤثر در بروز . . .
بررسی ارتباط بین جهت گیری مذهبی، سلامت معنوی با مهارت ابراز وجود (قاطعیت) در بین معتادين كمپ اعتياد شهر ايلام   فهرست مطالب عنوان                                                                                                                                   صفحه   فصل اول: کلیات پژوهش 1-1- مقدمه................................................................................................................................... 2 1-2- بیان مسئله............................................................................................................................ 3 1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق............................................................................................. 6 1-4- اهداف پژوهش..................................................................................................................... 7 1-4-1- هدف . . .
بررسی اثربخشی روش های برجسته سازی چهره بر تماس چشمی کودکان درخودمانده فهرست مطالب فصل اول:چهارچوب پژوهش....... 3 مقدمه.. 1 بیان مسأله.. 2 ضرورت واهمیت پژوهش....... 5 هدف پژوهش....... 6 فرضیه پژوهش....... 6 تعریف نظری وعملیاتی مفاهیم اختصاصی پژوهش....... 6 فصل دوم:پیشینه ی پژوهش....... 9 مقدمه.. 10 تماس . . .
بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر 8 تا 12 ساله بیش فعال نارسایی توجه   چکیده:               هدف این تحقیق بررسی اثربخشی درمان شناختی – رفتاری بر خودپنداره کودکان پسر(8 تا 12 ساله) دارای اختلال نارسایی توجه/بیش فعال . . .
بررسی اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در میان دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران Contents فصل اول.. 7 مقدمه. 8 بیان مسأله. 11 اهمیت و ضرورت تحقیق... 14 اهداف پژوهش.... 16 هدف اصلی.. 16 اهداف جزیی.. 16 فرضیه های پژوهش.... . . .
  بررسی  تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا  فهرست عنوان                                                                                                                                                          صفحه فصل اول چارچوب پژوهش... 1 1-1-مقدمه و بیان مسئله.. 2 1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش. 5 1-3-هدف پژوهش.. 6 1-4-سوال تحقیق..   6 1-5-تعاریف واژگان و مفاهیم اختصاصی پژوهش….     6 1-5-1- تعاریف . . .
آیا الگوهای ارتباطی والدین با سازگاری اجتماعی کودکان پیش دبستانی رابطه دارد فهرست مطالب فصل اول: کلیات پژوهش.....................................................................................................1 - مقدمه...........................................................................................................................2 - بیان مسأله......................................................................................................................4 - فرضیه های پژوهش..........................................................................................................8 - اهداف پژوهش.................................................................................................................9 - اهمیت و ضرورت پژوهش..................................................................................................9 - تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها و اصطلاحات.........................................................................11 فصل دوم: مبانی نظری و . . .
ارزشیابی دوره های ضمن خدمت معلمان مشمول ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان با و بدون سابقه شرکت در دوره های آموزشی عنوان مطالب                                                                                       شماره صفحه فصل اول : کلیات پژوهش    12 مقدمه  13 بیان مسأله  14 اهمیت و ضرورت پژوهش    15 اهداف تحقیق  17 هدف کلی  17 اهداف . . .
اثربخشي رواندرماني حمايتي گروهي بر اميد به زندگي و سازگاري روانشناختي مادران کودکان سرطاني فهرست مطالب فصل اول: مقدمه و كليات........................................................................................... 1 1.1     مقدمه............................................................................................................................................................................ 2 1.2     بيان مسأله.................................................................................................................................................................... 2 1.3     ضرورت انجام پژوهش.............................................................................................................................................. 6 1.4     اهداف پژوهش............................................................................................................................................................ 7 1.5     فرضيه هاي پژوهش.................................................................................................................................................... 8 1.6     تعاريف مفهومي و عملياتي....................................................................................................................................... . . .