مقالات و پایان نامه

فهرست   تعريف انبار                                     جايگاه انبار                                    اهداف و وظايف انبارها                               انواع انبارها                                   انواع موجوديهاي انبارها                                              سيستم انبارداري و مزيتهاي آن                            وظايف انباردار                                  وظايف مدير انبارها                              طراحي و برنامه ريزي تامين کالا                       تامين انواع کالاهاي مورد نياز سازمان                   استاندارد کردن کالاهاي مورد نياز سازمان            . . .
مقدمه   فصل اول : تعاریف و کلیات انبار تعريف انبارداري تعريف كمك انباردار تعريف جابجايي تعريف سيستم اطلاعاتي انبار تعريف شركت سهامي (corporations ) تعريف شركت سهامي خاص ( pritoate  corpora tion ) تعريف استعلام بها تعريف انبار  مراحل انبار داري نمودار مراحل سيستم انبارداري در شركت سهامي آب و . . .
مقدمه فصل اول تاریخچهفصل دوم کارخانه برق نخستین كارخانه برق شهری در ایران برقراری انشعاب و نحوه وصول مطالبات فصل سوم صنعت برق تا پیش از تأسیس وزارت آب و برق صنعت برق در برنامه اول عمرانی كشور . . .
فهرست   فصل اول: کلیات تحقیق(پروژه)                                   مقدمه                                                                                                 تعریف موضوع                                                                                             اهمیت انتخاب موضوع                                                                                       انگیزه انتخاب محل تحقیق                                                                                      محدودیت های تحقیق                                  مشخصات محل کارخانه                                       فصل دوم: گزارشات شناخت از شرکت و کارخانه مقدمه                                            تاریخچه شرکت                                         محصولات تولیدی ارائه شده                                       ساختار سازمانی شرکت                                       کارکنان به تفکیک تحصیلات                                       ظرفیت تولید کارخانه                                           روشهای تولید . . .
فهرست مطالب         عنوان                                                                                                             فصل اول- کلیات مقدمه فصل دوم- پیشینه تحقیق مروری بر ادبیات تحقیق مطالعات خارجی انجام شده در خصوص ارزش افزوده اقتصادی تحقیقات خارجی انجام شده در تائید EVA به عنوان محرکه MVA مطالعات داخلی انجام شده در خصوص ارزش افزوده اقتصادی فصل سوم- ادبیات . . .