علوم انسانی

دانلود پروژه بررسی عوامل موثر بر تبلیغات کودکان «9 تا 11 سال»   تعریف تبلیغ تبلیغ در کلام از مصدر بلغ و به معنی آگاهی روان یا مطلع کردن می باشد و به کسی که در این راه فعالیت کند مبلغ یا تبلیغاتچی . . .
دانلود پروژه بررسی تاثیر مشکلات خانوادگی بر گرایش به اعتیاد فرزندان   تعریف مفاهیم : با توجه به این که موضوع مورد بررسی "تاثیر مشکلات خانوادگی از جمله خشونت بر گرایش به اعتیاد فرزندان میباشد" لازم به نظر می رسد که مفاهیم عمده . . .
دانلود پروژه برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و مادری   چکیده این تحقیق به منظور  برآورد وراثت پذیری نتاج از میانگین والدین و همبستگی های فنوتیپی بین نتاج و خویشاوندان پدری و . . .
دانلود پروژه بازي و بازي درماني   1-1 بیان مسأله بازی وسیله ای طبیعی برای بیان و اظهار خود است، آدلر1 روانشناس معروف در سال 1937 می گوید: هرگز نباید به بازیها به عنوان روشی برای وقت کشی نگاه کرد. لندرث2 در سال . . .
دانلود پروژه آموزه‌هاي تربيتي در مثنوي و تطبيق آن با روانشناسي نوين و معاصر چكيده اين رساله، با عنوان «آموزه‌هاي تربيتي در مثنوي و تطبيق آن با روانشناسي نوين و معاصر» در يك مقدمه و چهار بخش تنظيم شده است. مقدمه مشتمل . . .
دانلود پروژه اعتصاب و شناخت جایگاه آن در دو دیدگاه حقوقی و فقهی   مقدمه: واژه اعتصاب از کلماتی محسوب می شود که در ذهن هرشخص نوعی تقابل را به ذهن می آورد وهنگامی که این تقابل در عرصه روابط کارگر و کارفرما . . .
دانلود پروژه   فهرست مطالب عنوان                                                                                                     صفحه مقدمه                                                                                                                                    1 فصل اول : جايگاه  نظام ارزشيابي عملكرد وپاداش دراسلام بخش اول – مباني ارزشيابي ازديدگاه قرآن                                                                                  10   مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشيابي درنظام آفرينش                                                                                     10 مبحث دوم- . . .
دانلود پروژه اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي    1ـ بیان مسأله ......................... 6 2ـ اهمیت و ضرورت مسأله ............... 13 3ـ اهداف، سوالها و فرضیه های پژوهش.... 15 4ـ متغیرها و تعریف نظری و عملیاتی آنها 18 خلاصه ................................. . . .
دانلود مقایسه میزان توانمندی فنی ،ادراکی ،انسانی مدیران زن و مرد   مقدمه اگر چه موضوع مدیریت همزاد زندگی انسان بوده و از آغاز پیدایش با او بوده است اما در جهان امروز به علت گسترش سازمانها و افزایش ، پیچیدگی ، تراکم . . .
دانلود پروژه معماري - شهرنشيني در زاهدان   فهرست مطالب عنوان                                           صفحه فصل اول : چهار چوب كلي تحقيق 1-1 -طرح مساله............................................................................................................................. 1 2-1 -ضرورت تحقيق ...................................................................................................................  1 3-1- قلمروتحقق ........................................................................................................................... 2 4-1- اهداف تحقيق........................................................................................................................ 2 5-1- سئوالات اساسی..................................................................................................................... 2 6-1- فرضيات پژوهش................................................................................................................... 3 7-1- روش تحقيق ......................................................................................................................... 3 8-1- . . .