علوم انسانی

دانلود تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی   فهرست مطالب مقدمه......................................... 1 کلیات......................................... 6          الف- اهمیت رکن مادی.................. 6         ب- ماهیت و اجزای تشکیل دهندة رکن مادّی 10 فصل اول: رفتار مرتکب . . .
دانلود تدريس در مقطع ابتدا ئيبراي دريافت درجه كارشناسي دررشته  علوم تربيتي – آموزش و پرورش كودكان عقب مانده   مقدمه در مورد كودكان استثنايي بايد گفت كه به طور كلي دستگاه عصبي كودك به درجه رشد و كمال بزرگسالان نرسيده و . . .
دانلود تأثير محروميت های عاطفي محيط پرورشگاهها خودپنداره برخودپنداره کودکان پرورشگاهي   بيان مساله پژوهشگران در ديدار هاي خود با گروهي از کودکان پرورشگاهي شهر مشهد در حين    برنامه ها و فعاليتهاي فکري و حرکتي مختلف اين کودکان احساس مي کردند که . . .
دانلود تأثير فرهنگ و تمدن اسلامي در شكل گيري تمدن مدرن غرب   مقدمه بر اساس كشفيات باستان شناسي و مطالعات تاريخي، جامعه شرقي و به ويژه منطقة بين النهرين محل ظهور نخستين تمدن بشري و كانون تجمع انساني است. به همين . . .
دانلود پايان‌نامه ريشه هاي بدحجابي زنان     ريشه بيشتر انحرافات ديني و اخلاقي نسل جوان را در لابلاي افكار و عقايد آنان بايد جستجو كرد . فكر اين نسل از نظر مذهبي آن چنان كه بايد راهنمايي نشده است و از اين . . .
دانلود پايان‌نامه در مورد رسانه‌ها   مقدمه ما از نيمه‌ي دوم قرن بيستم، شاهد ظهور بسياري از رسانه‌هاي جديد بوده‌ايم. رسانه‌هايي كه بنيان بسياري از آنها بر سيستم‌هاي رايانه‌اي استوار بوده است. اين رسانه‌هاي متعاملي و پرتنوع، الگوي عمودي و ساده‌ي انتقال پيام . . .
پايان‌نامه بررسي وضعيت خانوادگي و تحصيلي نوجوانان سارق   مقدمه خانواده يكي از مهمترين و مقدسترين نهادهاي اجتماعي است كه در طول تاريخ از جمله عوامل دوام و قوام جامعه بشري بوده و آنچه موجب نگراني جوامع شده است صدمات و لطمات جبران‌ناپذيري . . .
دانلود پايان نامه جهت اخذ درجه كارداني كامپيوتر طراحي و پيا ده سازي وب سايت اطلاعات مشتركين روستايي و شهري   عنوان                                                                         صفحه     چكيده .........................................................................................................................  1 مقدمه ..........................................................................................................................  2 فصل اول :تعريف و امكان سنجي مسئله....................................................... 3 1-1        تعريف مسئله ..................................................................................................  4 1-2        اهداف مسئله ..................................................................................................  4 . . .
دانلود پايان نامه تورم   مقدمه در سالهای اخیر مطالعات بیشتری به بررسی دقیق و کامل چسبندگی و انعطاف پذیری قیمتها در سطح گروههای خرده فروشی پرداخته اند . با مطالعه ویژگی چسبندگی و نوسان قیمتها در سطح خرد ، تصویر روشنی از . . .
دانلود پايان نامه بررسي عوامل تهاجم فرهنگي از نظر دانشجويان دختر   چكيده پژوهش : عنوان تحقيق : بررسي عوامل تهاجم فرهنگي از نظر دانشجويان دختر دانشگاه‌هاي پيام نور و آزاد واحد سبزوار در سال تحصيلي 85-84 پژوهشگران استاد راهنما محل اجراي تحقيق سال اجراي تحقيق اعظم سعادتمند فاطمه . . .