علوم انسانی

دانلود پروژه مقايسة عوامل موثر بر فشار رواني بر دانشجويان غيرشاهد و شاهد شهر تهران   فهرست مطالب عنوان                                  صفحه فصل اول : مقدمه ...................................... 2 بيان مسئله ................................. 4 پرسشهاي تحقيق .............................. 7 اهميت و ضرورت تحقيق ........................ 7 اهداف تحقيق ................................ 8 فرضيه‌هاي تحقيق ............................. . . .
مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري و مدني در انجام معاملات    فصل اول: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بخش اول: كليات: بيان قاعده كلي مبني بر تحقق مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام . . .
دانلود پروژه مطالعه روزن‌داران رسوبات هولوسن سواحل جنوبي جزيره كيش   مقدمه خليج فارس درياي حاشيه­اي و نيمه بسته وهلالي شكل است با عمق متوسط (حدود 35 متر) كه اين عمق به تدريج به سمت تنگه هرمز افزايش چشمگيري مي­يابد. بطوري كه . . .
دانلود پروژه مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر   مقدمه نياز انسان به طبيعت، نيازيست انكار ناپذير، سفر در طبيعت و هم اقامت در آن و مأنوس شدن با آن در ساختن روح انسان بسيار تأثير گذارند و معماري از عوامل تعيين . . .
دانلود پروژه مباني و مستندات قرآني و روائي نظام فلسفي سهروردي (شيخ اشراق)   -1- مقدمه: موضوع اين رساله « مباني و مستندات قر آني و روايي نظام فلسفي شيخ اشراق «سهروردي» است .  تا آنجا كه بنده سراغ دارم تا كنون در اين . . .
دانلود پروژه كيهانشناسي و تغيير نشانگان متريك   فهرست مطالب عنوان ............................................ صفحه مقدمه ............................................... 1 فصل اول كيهانشناسي .......................................... 5 كيهانشناسي پيش نسبيتي ............................... 6 كيهانشناسي نسبيتي ................................... 9      اصل كيهانشناسي ................................ 11      اصل وايل ...................................... 12  متريك رابرستون- واكر .............................. 13  مدل فريد من ....................................... 15     مشكل افق . . .
دانلود پروژه طرح خاورميانه بزرگ و تأثير آن بر امنيت جمهوري اسلامي ايران   طرح خاورميانه بزرگ و امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران     چكيده هدف اين مقاله توضيح مفاد و محتوا و تجزيه و تحليل علل، انگيزه‌ها و اهداف طرح خاورميانه بزرگ، با هدف . . .
طراحي و پياده سازي حوزه هنري استان گلستان مسئله: در تعريف حوزه هنري استان گلستان بايد گفت حوزه هنري مكاني است كه خود نياز به معرفي قسمت هاي مختلف و كاركردهاي هر قسمت دارد. كارهاي مختلفي در آن انجام مي شود مانند:برگزاري . . .
دانلود پروژه رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان   فصل اول مقدمه خانواده اولين پايه گذار شخصيت ، ارزشها و معيارهاي فكري فرد است كه نقش مهمي در تعيين سرنوشت و سبك و خط مشي زندگي فرد در آينده . . .
دانلود پروژه حقوق - تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران   فهرست مطالب   مقدمه.......................................... 1 طرح بحث........................................ 1 هدف تحقیق..................................... 10 سوالهای تحقیق................................. 10 فرضیات تحقیق.................................. 11 روش تحقیق..................................... 12 ارائه اجمالی پلان.............................. 12 بخش اول: تبيين مفاهيم و مباني مسؤوليت مدني دولت     14 فصل اول: مفاهيم . . .