علوم انسانی

فصل اول : اداره مالي اداري امور متقاضيان و امور مشتركين واحد آبونمان فوائد و مضرات استفاده از كامپيوتر در آبونمان   فصل دوم : تشكيلات و روابط سازماني چارت سازماني   فصل سوم : معاونت اداره كل مخابرات استان تهران – مخابرات دكتر حسابي برنامه ريزي قوانين عمومي‌مديريت مسائل . . .
فهرست چکیده ..................................... مقدمه ..................................... سیستم حقوق و دستمزد چگونه باید باشد ....... اجزا و عناصر سیستم حقوق و دستمزد .......... وظیفه دایره کارگزینی چیست ................. وظیفه دایره نسبت ورود و خروج پرسنل چیست ... قرارداد و شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار چیست   حقوق یا مزد . . .
1- مقدمه بودجه‌ريزي عملياتي عوامل "صرفه‌جويي" و "اثربخشي" را به ابعاد سنتي بودجه‌ريزي اضافه مي‌كند. نظام بودجه‌ريزي عملياتي بين "كارآيي" و "اثربخشي" تماير قائل مي‌شود. در"كارآيي" استفاده مفيد از منابع مورد نظر است، در حاليكه "اثربخشي" با عملكرد مرتبط است. در . . .
انبارداري شرکت پخش البرز فهرست مقدمه مروري بر تاريخچه عمليات انبار در ايران حسابداري انبار داري هدف از طراحي يک سيستم حسابداري فرمهاي مورد نياز در يک سيستم حسابداري انبار داري کنترلهاي مورد نياز در هنگام دريافت کالا از فروشنده مشخصات مکان لازم براي نگهداري کالاي مورد نظر تعريف . . .
فهرست مقدمه تاريخچه ماديران تاريخچه گروه ماشين هاي اداري ايران   فصل اول : نظام مديريت انبارها تعريف انبار جايگاه انبار ساختار سازماني انبارها اهداف و وظايف انبارها انواع انبارها از نظر فرم ساختماني انواع موجودي هاي انبارها انتظارات مدير يك مؤسسه از سيستم كنترل انبارها تعريف طبقه بندي نكات مهم در طبقه بندي . . .
فهرست   تعريف انبار                                     جايگاه انبار                                    اهداف و وظايف انبارها                               انواع انبارها                                   انواع موجوديهاي انبارها                                              سيستم انبارداري و مزيتهاي آن                            وظايف انباردار                                  وظايف مدير انبارها                              طراحي و برنامه ريزي تامين کالا                       تامين انواع کالاهاي مورد نياز سازمان                   استاندارد کردن کالاهاي مورد نياز سازمان            . . .
مقدمه   فصل اول : تعاریف و کلیات انبار تعريف انبارداري تعريف كمك انباردار تعريف جابجايي تعريف سيستم اطلاعاتي انبار تعريف شركت سهامي (corporations ) تعريف شركت سهامي خاص ( pritoate  corpora tion ) تعريف استعلام بها تعريف انبار  مراحل انبار داري نمودار مراحل سيستم انبارداري در شركت سهامي آب و . . .
مقدمه فصل اول تاریخچهفصل دوم کارخانه برق نخستین كارخانه برق شهری در ایران برقراری انشعاب و نحوه وصول مطالبات فصل سوم صنعت برق تا پیش از تأسیس وزارت آب و برق صنعت برق در برنامه اول عمرانی كشور . . .
فهرست مطالب         عنوان                                                                                                             فصل اول- کلیات مقدمه فصل دوم- پیشینه تحقیق مروری بر ادبیات تحقیق مطالعات خارجی انجام شده در خصوص ارزش افزوده اقتصادی تحقیقات خارجی انجام شده در تائید EVA به عنوان محرکه MVA مطالعات داخلی انجام شده در خصوص ارزش افزوده اقتصادی فصل سوم- ادبیات . . .