علوم انسانی

دانلود پاورپوینت اصول و مبانی آموزش و پرورش  
دانلود پاورپوینت اصول برنامه ريزي آموزشي  
دانلود پاورپوینت ارزشیابی تکوینی
دانلود پاورپوبنت انواع ارزشیابی
دانلود پروژهوضعيت حقوقي كشتيها در آبهاي داخلي     مقدمه حقوق بين الملل درياها يكي از رشته هاي نوين جهان است كه نسبت به ساير رشته هاي نوين جهان است كه نسبت به ساير رشته هاي حقوق از اهميت دو چندان برخوردار است. اين . . .
دانلود پروژه نقش و سهم بازرگانان در جنبش مشروطيت ايران   «فهرست كلي مطالب» بخش اول/ ساختار جامعه شهري و پيشينه‌ي تحول‌خواهي بازرگانان ايران ....................................... فصل اول: ساختار جامعه شهري و هرم قدرت در ايران دوره‌ي قاجار   فصل دوم: مسايل بازرگانان و واكنش‌هاي آنان . . .
دانلود پروژه نقش‌ قدرت‌ و توسل‌ به‌ زور در روابط بین الملل   فصل‌ اول‌ قدرت‌ چيست‌؟ 1- مقدمه‌ 2- پديده‌ قدرت‌ 3- انگيزه‌ كسب‌ قدرت‌ 4- تفكيك‌ مفاهيم‌ «قدرت‌» و «نيرو»   1- مقدمه‌: قدرت‌، نفوذ و اقتدار واژه‌هائي‌ هستند كه‌ در دنياي‌ سياست‌ زياد شنيده‌ مي‌شود لكن‌استفاده‌ از . . .
دانلود پروژه نقش شرکت های سهامی زراعی در توسعه روستایی با تاکید بر شرکت سهامی زراعی نیل شهر     فهرست         عنوان                                                   فصل نخست :كليات تحقيق                                          صفحه     چكيده................................................ 1 مقدمه ...............................................  3 1-1موضوع تحقيق....................................... 3 2-1 هدف تحقيق ....................................... 4 3-1 فرضيات تحقيق..................................... 5 4-1روش . . .
دانلود پروژه نقش دولت در توسعه ي آموزش رايگان   فهرست‌ مطالب‌  عنوان‌  .....................  صفحه‌  مقدمه‌: ............................... 1  فصل‌ اول‌: حق‌ آموزش‌ و تئوري‌ دولت‌  ...... 4  بخش‌ اول‌ : مفهوم‌ حق‌ و حوزه‌ ي‌ حق‌ آموزش‌ . 5  مبحث‌ اول‌: تحليل‌ هوفلد از مفهوم‌ حق‌ .... . . .
دانلود پروژه مقايسه سلامت رواني دانشجويان دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي با دانشجويان دانشكده علوم   فهرست مطالب عنوان                                                                                                   صفحه فصل اوّل: 1- مقدمه .................................. 2 2- بيان مسئله ............................ 10 3- سوالهاي پژوهشي ........................ 13 4- اهداف پژوهش ........................... 13 5- اهميت و ضرورت پژوهش . . .