علوم انسانی

دانلود پروژه مطالعه مقايسه اي و تطبيقي مسئوليت مدني مديران شركتهاي تجاري   فصل اول: بررسي مسئوليت مديران در قبال انجام معاملات در شركتهاي تجاري بخش اول: كليات: بيان قاعده كلي مبني بر ترتيب مسئوليت براي شركتهاي تجاري در انجام معاملات با فرض . . .
دانلود پروژه سيستم اطلاعات مديريت و كاربرد آن در برنامه ريزي توليد شركت توليدي مهپا   فهرست مطالب عنوان                                   صفحه بخش اول : سيستم‌هاي اطلاعاتي       مقدمه                                   1 فصل اول: سيستمهاي اطلاعات مديريت         ـ نگاهي كلي به سيستمهاي اطلاعات مديريت   6 ـ سيستمهاي اطلاعات مديريت چيست؟          6 ـ . . .
دانلود پروژه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال 1386 و ارائه راهبردهای مقابله با آنها مقدمه در تمامي جوامع بشري جوانان از سرمايه هاي اصلي و كارآمد كشور به حساب آمده و به عنوان آينده سازان جامعه . . .
دانلود سنجش خلاقيت دانشجويان كارشناسي سه رشته علوم تربيتي     « فهرست مطالب » عنوان                                                                                صفحه تشكر و قدرداني-------------------------------- أ چكيده ---------------------------------------- د فهرست مطالب----------------------------------- ه فهرست جداول ---------------------------------- ط فهرست نمودارها ------------------------------- ل -  فصل اول : طرح كلي پژوهش--------------------------- 1 دعاي هنرمند----------------------------------- 2 مقدمه---------------------------------------------- 3 بيان مسئله ----------------------------- 6 ضرورت و . . .
دانلود پروژه رابطة بين شيوه هاي فرزندپروري، با مكان كنترل در دانش آموزان پسر پاية سوم راهنمايي منطقه انگوت   فهرست مطالب فصل اول (طرح تحقيق)   مقدمه....................................... 2 بيان مساله.................................. 5 اهداف تحقيق................................. 7 فرضيه هاي تحقيق............................. 7 تعريف اصطلاحات............................... 8 شيوه هاي فرزندپروري......................... 8 مكان كنترل.................................. 9 فصل دوم . . .
دانلود پروژه توصيف و اولويت بندي عوامل انگيزش شغلي معلمان تربيت‌بدني نيشابور براساس نظريه هرزبرگ   چکیده   هدف از این پزوهش،توصیف و اولویت بندی عوامل انگیزش شغلی معلمان تربیت بدنی بر اساس نظریه هرزبرگ بود.جامعه اماری این پزوهش معلمان تربیت بدنی زن . . .
دانلود تهيه متن هاي آموزش واژه براساس نظريه حوزه هاي معنايي ويژه غير فارسي زبانان سطح پيشرفته     کشور پهناور ايران داراي فرهنگي و تمدن غني به وسعت تاريخ است و از اين جهت مايه ي فخر و مبا هات همه ي . . .
دانلود پروژه تأثير مصرف مکمل کراتين بر آمونياک خون و برخي شاخصهاي عملکردي و ساختاري در تکواندوکاران نخبه   فهرست مطالب عنوان  صفحه فصل اول : طرح تحقيق........................................................................................................................ 1 1-1. مقدمه..................................................................................................................................................... 2 1-2. بيان مساله............................................................................................................................................. 4 1-3. ضرورت و اهميت تحقيق.................................................................................................................... 7 1-4. اهداف تحقيق........................................................................................................................................ 10 1-5. متغيرهاي . . .
دانلود پروژه تأثير سطح مهارت الگو بر عملكرد و يادگيري مهارت سرويس سادة واليبال   شهريور 83   فهرست مطالب عنوان................................... صفحه فصل اول: مقدمه و بيان مسأله................. مقدمه....................................... بيان مسأله.................................. ضرورت و اهميت تحقيق......................... اهداف تحقيق................................. فرضيه‌هاي تحقيق.............................. پيش فرضهاي تحقيق............................ محدوديت‌هاي تحقيق............................ تعريف عملياتي متغيرها....................... فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق.............. مقدمه....................................... زمينة نظري موضوع . . .
دانلود مطالعه عوامل مؤثر در افزايش مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان متوسطه             فهرست صفحه فصل اول : كليات   1ـ1 مقدمه ................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 1ـ2 بيان مسئله ...................................................................................................................................................................................................................................................... 6 1ـ3 اهميت و ضرورت پژوهش .................................................................................................................................................................................................................. 9 1ـ4 اهداف پژوهش ........................................................................................................................................................................................................................................... 10 1ـ5 فرضيه‌هاي . . .