فنی و مهندسی

دانلود پروژه ارزيابي ميزان توليد داروي دسفرال از سويه استرپتومايسس پيلوسوس به روش بيولوژيك   فهرست مطالب   عنوان                                                صفحه چكيده................................................ 1 مقدمه................................................ 3 فصل اول 1-1 - تالاسمي......................................... 8 1-2-اتيولوژي و سبب شناسي تالاسمي...................... 8 1-2-1 - خون شناسي.................................... 9 1-2-2- خون سازي و گلبولهاي قرمز..................... 10 1-3- تالاسمي و انواع . . .
دانلود  پروژه اصلاح رگولاسيون ولتاژ در خطوط انتقال نيرو   فهرست مطالب عنوان                               صفحه فصل اول : مقدمه‌اي در مورد خطوط انتقال و رگولاسيون ولتاژ در خطوط انتقال مقدمه ......................................... مفهوم رگولاسيون ولتاژ .......................... الف- خطوط انتقال كوتاه ........................ ب- خطوط انتقال متوسط . . .
دانلود پروژه بررسی رابطه بین واحدهای ژئومورفولوژی و اشکال فرسایشی در حوضه آبخیز رودخانه سقز با استفاده از  GIS   فهرست فصل اول:کلیات تحقیق 1-1-    اهداف 1-2-    پیشینه تحقیق 1-3-    روش تحقیق 1-4-    بیان مسئله 1-5- فرضیات 1-6- مسائل و مشکلات تحقیق                                 1-7- موقعیت جغرافیایی حوضه مورد مطالعه فصل دوم :اصول . . .
دانلود پروژه دانشجویی دزیمتری پرتوهای ناشی از بمب های هسته ای توسط ترمولومینسانس TLD   فهرست مطالب چكيده.......................................................................................................7 کلمات کليدي...........................................................................................8 فصل اول..................................................................................................13  مقدمه......................................................................................................14 تعريف موضوع.........................................................................................15 تاريخچه...................................................................................................16 اهداف تحقيق............................................................................................17 فصل دوم..................................................................................................18 خصوصيات مواد TLD.............................................................................19 پاسخ دز...................................................................................................19 حساسيت.................................................................................................20 پاسخ به انرژي..........................................................................................21 شرايط پخت.............................................................................................24 محوشدگي گرمايي...................................................................................25 محو شدگي غيرعادي................................................................................26 حساسيت نوري........................................................................................26 فصل سوم...........................................................................................29 كاربردها وخواص دزيمتري......................................................................30 دزيمتري فردي.........................................................................................30 دزيمتري محيطي.......................................................................................31 دزيمتري باليني..........................................................................................32 سينماتيك واپاشي گاما...............................................................................34 سينماتيك واپاشي آلفا................................................................................35 واپاشي . . .
دانلود پروژه دانشجویی مدلسازي و شبيه سازي اثر اتصالات ترانسفورماتور بر چگونگي انتشار   فهرست مطالب    1-1 مقدمه 2 1-2 مدلهای ترانسفورماتور 3 1-2-1 معرفی مدل ماتریسي Matrix Representation (BCTRAN Model) 4 1-2-2 مدل ترانسفورماتور قابل اشباع  Saturable Transformer Component (STC Model) 6 1-2-3 مدلهای بر مبنای . . .
دانلود پروژه دانشجویی فسفاتكاري و آماده سازي سطوح فلزي   فهرست مطالب عنوان                                    صفحه چكيده ................................... 1 مقدمه : آماده سازي فلز ................. 15 فصل اول : سابقه تاريخي فسفاتكاري قبل از جنگ جهاني ............. 15 فسفاتكاري درطي جنگ جهاني ............... 19 توسعه در زمان جنگ . . .
دانلود پروژه دانشجویی بررسي عوامل موثر در بهره وري كاركنان كارخانه‌ي آسفالت سازي سازمان مهندسي و عمران شهر تهران مقدمه در جهان امروز پيشتاز بودن تنها طريقه‌ي واقعي ادامه‌ي زندگي است و اينجاست كه مفهوم بهره وري هر چه بيشتر نمايان . . .
دانلود پروژه دانشجویی تهیه نرم افزار حقوق و دستمزد - کارشناسی نرم افزار   فهرست مطالب مقدمه و فصل اول : آشنايي با نرم افزارهاي استفاده شده در سيستم حقوق و دستمزد   1-1 مطرح شدن بعنوان يك استاندارد صنعتي................. 2 2-1 C#چيست ؟ 2 1-2-1 كد . . .
دانلود پروژه دانشجویی ارزيابي كيفيت اجرايي ماشين هاي حفاري    ‏1- مقدمه :. Error! Bookmark not defined. 2- عملکرد و کارايي عمليات حفاري:. Error! Bookmark not defined. 3- عملکرد ماشين رودهدر:. Error! Bookmark not defined. 3-1 مقدمه:. Error! Bookmark not defined. 3-2 پارامترهاي موثر ماشين رودهدر . . .
                                 فهرست مقدمه............................................ فصل اول            اصول کار لیزر......................... گسیل خودبه خود،گسیل القایی و جذب............... 1-1-گسیل خود به خود.............................. 1-2-گسیل القایی.................................. 1-3-جذب.......................................... 1-4-مبانی نظری لیزر.............................. 1-5-طرحهای دمش................................... فصل دوم        آناتومی پوست.............................. 2-1-لایه اپیدرمس.................................. 2-2-لایه کرنیوم................................... 2-3-لایه لوسیدم................................... 2-4-لایه دانه ای.................................. 2-5-لایه اسپینوزدم................................ 2-6-لایه رشد...................................... 2-7-ذرات ملانین................................... 2-8-چه قسمتهایی از پوست را می تواند لیزردرمانی شود؟ فصل سوم         برهمکنش لیزر(نور) . . .