فروشگاه فایل

مقاله ترجمه شده :تاثیرات دو حالت از ارتباط بین نسلی بر روی ارزش ویژه نام تجاری چکیده فارسی ارتباطات بین نسلی (IG) درون یک خانواده یک منبع مهم برای ارزش ویژه برند است. این مطالعه به بررسی این می پردازد که ارتباطات . . .
مقاله ترجمه شده :تاثیرات جهانی¬شدن بر جوامع روستایی شهرستان کرمانشاه ایران چکیده ترجمه: چکیده: جهانی شدن، بعنوان یک فرآیند، نقش ابزارهای ارتباطی، احتمالات توسعه ای و ماهیت رو به توسعه سرمایه داری را تحلیل می کند. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر جهانی . . .
مقاله ترجمه شده :تاثیرات تضاد نقش ، تعادل زندگی کاری و استرس شغلی برروی قصد ترک شغل  مشاهداتی از پاکستان چکیده فارسی تحول سریع جهان و جو همیشه درحال تغییر در سازمان‌های بخش خصوصی خواهان میزان گردش مالی پایین برای عملیات موفقیت‌آمیز . . .
مقاله ترجمه شده :تاثیرات تبلیغات بر پاسخ های هیجانی مشتریان، ارزش های کسب شده و مقاصد رفتاری   abstract The purpose of this study was twofold: to investigate the structural relationships between patrons’ emo-tional responses induced by advertising, their perceived value, and their . . .
مقاله ترجمه شده :تاثیرات پویای چرخه های تجاری بر روابط تجاری چکیده مقاله: هدف این مقاله شناسائی تاثیرات چرخه های تجاری بر روابط صنعتی تجارت با تجارت(b-to-bدر صنایع بسیار سبک است. طرح/ روش شناسی/ دیدگاه - این مقاله مطالعه موردی دقیقOutotec plcارائه . . .
مقاله ترجمه شده :تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی بر ارتباط بین ادغام (یکپارچگی) زنجیرة تأمین و عملکرد عملیاتی چکیده فارسی: این مقاله، تحقیقات پیشین زنجیره تأمین را با ایجاد و آزمایش تجربی یک مدل تئوریک از تأثیرات اقتضائی عدم قطعیت محیطی(EU) بر . . .
مقاله ترجمه شده :تاثیرات استفاده از BSC بر عملکرد یادداشتی بر تجربه BSC در هلند چکیده ترجمه شده :هدف این مقاله مشارکت در تفهیم چگونگی به کارگیری بهینه ی روش ارزیابی متوازن (BSC) است. BSC  به بیان های مختلف تفسیر می . . .
مقاله ترجمه شده :تاثیرات ، هویت  و تصویر محبوبیت برند چکیده ترجمه: هدف – در حوزه ارتباطات مشتری با برند، محبوبیت برند مد روز، موضوع اصلی می باشد. مدیران برند، به برند با محبوبیت بیشتر تمایل دارند، مانند برند مک دونالد که در . . .
مقاله ترجمه شده :تأثیر ویژگی‌های شخصیتی سرمایه‌گذار در مورد کسب اطلاعات و رفتار تجاری شواهدی در مورد تبادلات سلف چین چکیده مقاله: هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط ویژگی های شخصیتی سرمایه گذاران بر رابطه بین کسب اطلاعات و رفتار معاملاتی سرمایه . . .
مقاله ترجمه شده :تاثیر و ویژگی مدیرت تغییر در سازمان دولتی- رهبری تحول گرا وساختارسازمانی بروکراتیک ترجمه چکیده تحقیقات گسترده‌ای درزمینه‌ی مدیریت تغییر سازمانی مربوط به بخش خصوصی وجود دارد. بااین‌حال، مطالعات اخیر نشان می‌دهند که زمینه‌ی اختصاصی سازمان‌های عمومی ممکن است . . .