فروشگاه فایل

مقاله ترجمه شده :بهبود اجرای مدیریت زنجیره تأمین در سازمان ها چکیده فارسی: هدف از این مقاله شناسایی حوزه هایی برای ارتقای اجرای سطح مدیریت زنجیره تامین (SCM) است. یک مدل مفهومی ایجاد شد که شرایط SCM داخلی را پیشنهاد داده و . . .
مقاله ترجمه شده :به کار گیری برنامه ریزی تعاملی با تکیه بر رهبری بخش دولتی در هیئت مدیره شورای مهاجرت اندونزی چکیده فارسی: این روزها بخش دولتی تحت فشار می باشد تا خدمات را بهبود بخشد و بتواند به طور موثر تر . . .
مقاله ترجمه شده :به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار ترجمه چکیده ادبیات سیستم های اطلاعاتی (IS) مدت زیادی است که بر تاثیر مثبت اطلاعات ارائه شده توسط سیستم های هوشمند کسب و کار (BIS) در تصمیم گیری، تأکید . . .
مقاله ترجمه شده :به سمت هدف استراتژیک  دیدگاههای مدیران اقامت هتل در مورد تامین خدمات برای افراد معلول چکیده بخش گردشگری  بطور روزافزون با چگونگی تامین خدمات و سرویس برای افراد معلول سروکار دارد و اینکه چگونه باید برای جمعیت مسن انواع . . .
مقاله ترجمه شده :بنیان های بازاریابی رسانه های اجتماعی چکیده فارسی : رسانه های اجتماعی ساختارهای قدرت را در بازار تغییر داده اند . شواهد نشان دهنده ی انتقال قدرتی است که در حال رخ دادن است و ظهور نژاد جدیدی از . . .
مقاله ترجمه شده :بکارگیری موثر ساختار برند از طریق مزیت چکیده فارسی: در روش های سنتی مدیریت منابع انسانی غالباٌ از روش بازاریابی برای ایجاد تصویری موجه از یک شرکت به منظور استخدام کارمندان بهتر استفاده نمی شود. اخیراً برخی متخصصان برای . . .
مقاله ترجمه شده :بکارگیری خط و مش سازمانی در تجزیه و تحلیل عملکرد سازمان ها چکیده فارسی: مفهوم روش های سازمانی درک ما در ارتباط با رفتارهای سازمان ها و سازمانی گسترش داده است، اما از آن جایی که بررسی های تجربی، . . .
مقاله ترجمه شده :برون سپاری منابع انسانی  اثرات  بازار و عملکردهای اجرایی توابع HR اداری چکیده ترجمه: این مطالعه با استفاده از روش مطالعه رویداد و بررسی رگرسیون دو مرحله  ای بر روی نمونه ای از شرکت هایی که قراردادهای برون سپاری . . .
مقاله ترجمه شده :برون سپاری تحقیق و توسعه و اثربخشی سرمایه گذاری های ملموس   چکیدهسرمایه گذاری های خاص رابطه ملموس می تواند به عنوان شمشیر دولبه ای باشد، زیرا نه تنها باعث تسهیل نظارت روابط کسب و کار بلکه باعث انتقال . . .
مقاله ترجمه شده :برنامه‌کاربردی مدل حمل‌ونقل برای برنامه‌ریزی شهر با سطح‌پایین کربن – با نگاهی به شهر شینگ در چین چکیده توسعه‌ای که منجر به یک شهر با سطح‌پایین کربن‌شود، یک روند مهم در شهرسازی چینی است، و شکافی بین  منابع . . .