فروشگاه فایل

مقاله ترجمه شده :تجزیه‌وتحلیل کمی مقاومت سازمانی و مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکار بررسی کشور اوگاندا چکیده فارسی: بسیاری از سازمان‌ها در کشور افریقا نیازمند مهندسی مجدد فرآیند کسب‌وکارشان برای بهبود کارایی هستند. هدف عمومی این مطالعه شناخت تاثیرات فاکتورهای متفاوت، شامل مقاومت . . .
مقاله ترجمه شده :تجزیه وتحلیل انتظارات دانشجویان مدیریت ورزشی از نظر کیفیت چکیده فارسی: درحال حاضر، مدیران ورزشی باید به جای مدارک تحصیلی از هرگونه مدیریت، دارای مدارک تحصیلی رشته ی خاصی باشند.براین اساس،برنامه های مدیریت ورزشی که مدیران ورزش برای آنها . . .
مقاله ترجمه شده :تجزیه و تحلیل نمونه موردی از چارچوب مدیریت اطلاعات طول عمر محصول برای شرکت های کوچک و متوسط چکیده فارسی : مدیریت اطلاعات در طول چرخه عمر محصول توجه زیادی در چند سال گذشته را به خود جلب کرده . . .
مقاله ترجمه شده :تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد انگیزه منابع انسانی در بخش دولتی چکیده مقاله: مدیریت دولتی نوین را برخی از صاحب نظران نوعی پارادایم جهانی یا فلسفه اداری، عده ای دیگر انقلابی در مدیریت بخش دولتی، برخی نوعی تئوری و . . .
مقاله ترجمه شده :تجزیه و تحلیل ریسک و روش ارزیابی در محل کار بر مبنای مرور، طبقه بندی و بررسی تطبیقی تحقیقات علمی دوره 2000 تا 2009 چکیده فارسی: هدف این مطالعه تعیین و بررسی، تجزیه و تحلیل و شرح، دسته بندی . . .
مقاله ترجمه شده :تجزیه و تحلیل برنامه های کاربردی ارزش طول عمر مشتری (CLV) بر اساس تقسیم بندی سود برای بخش بانکداری چکیده فارسی : تقسیم بندی ( بخش بندی به اجزا) راهکاری مهم و حیاتی در امر بازاریابی می باشد زیرا . . .
مقاله ترجمه شده :تجزیه تحلیل تغییرات ارزی پول ایالات متحده از زمان بحران مالی چکیــده در پاسخ به بحران مالی 2008، فدرال رزرو[1] به شدت پایه پولی را افزایش داد. بانک ها به این موضوع با افزایش ذخیره های اضافی پاسخ دادند . . .
مقاله ترجمه شده :تجربه¬های احساسی و تصویری در استفاده¬ی لذت¬محور از IT  یک دیدگاه مصرف hedonic چکیده بر اساس تئوری بازاریابی مصرف hedonic، این مطالعه آثار 6 نوع تجربه­ی تصویری و عاطفی را بر روی استفاده از IT لذت­محور بررسی می­کند. فرضیات . . .
مقاله ترجمه شده :تجربه ی انگیزش و رفتار شهروندی سازمانی در میان کارمندان هتل چکیده انگیزش، یک جنبش روانشناسی مثبت است که زندگی معمولی را تکمیل تر میکند،وتاثیر زیاد آن تایید شده و اثبات شده که با بهبود عملکرد به طور مثبتی . . .
مقاله ترجمه شده :تجانس تصویرفردی در رفتار مصرف کننده چکیده فارسی تجانس تصویر فردی  به توضیح و پیش بینی واقعیت‌های مختلف رفتار های مصرف کننده کمک می‌کند. تا به امروز، کاربرد نظریه های تجانس تصویر فردی محدود به ارزیابی‌های بعد از مسافرت . . .