بررسي تاثير تنيدگي بر افراد سالم وافراد متبلا به بيماري ميگرن

توضیحات محصول

فهرست

عنوان                             صفحه

چكيده                             7

فصل اول :كليات                    8

مقدمه                             9

طرح مساله                         13

اهداف پژوهش                       15

ضرورت تحقيق                       16

فصل دوم : نگاهي به تاريخچه هاي پژوهش 17

مقدمه                             18

ادبيات تحقيق ( استرس )            20

پيشينه نظري ( استرس)              25

تعريف سردرد هاي ميگرني            27

انواع سردرد                       28

سردرد شرياني از نوع ميگرن         29

تعريف ميگرن ( تاريخچه )           30

نشانه هاي ميگرن                   34

ميگرن چند مرحله دارد              36

فراواني سردرد ميگرن               38

انواع مختلف ميگرن                 41

ميگرن كلاسيك                       42

ميگرن چشمي                        43

ميگرن بازيلر                      44

ميگرن يائسكي                      45

علت شناسي                         46

اختلالات عروق مغز                   47

احتلالات زيست – شيميايي             49

خواب                              52

عوامل روانشناختي                  54

تشخيص اختراقي                     55

درمان گري ميگرن                   56

ساير روشهاي درمان گري             57

پيشينه تحقيق                      58

تحقيقات صورت گرفته در خارج از ايران   61

تحقيقات صورت گرفته در ايران       63

فصل سوم : روش تحقيق               64

مقدمه                             65

جمعيت هدف                         66

روش اجرا                          68

روش آماري                         70

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها 71

مقدمه                             72

يافته ها وتجريه و تحليل داده ها   75

جدول 2-4 مقايسه تاثير تنيدگي بر افراد سالم وداراي سردرد ميگرني     76

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري           80

نتيجه گيري                        81

بحث درمورد يافته هاي تحقيق        82

محدوديت ها و پيشنهادات            83

پيشنهادات                         84

منابع                             86

ضمائم                             88

چكيده :

پژوهش حاضر به دنبال بررسي تاثير تنيدگي در افراد سالم و افراد مبتلا به بيماري ميگرن در تهران مي باشد . فرضيه هايي كه به معرض آزمايش گذشته شدند عبارتند از:

فرضيه اول : مقايسه تاثير تنيدگي بر افراد سالم و افراد مبتلا به ميگرن و فرضيه دوم : مقايسه تاثير تنيدگي در بين زنان  و مردان داراي سردردهاي ميگرني!

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول