بررسی و مقایسه ویژگی‌های خانوادگی و اجتماعی سالمندان مبتلا به آلزایمر و سالمندان عادی

توضیحات محصول

عنوان ..................................... صفحه

مقدمه ...................................... 7

فصل اول

طرح مسئله .................................. 10

انگیزه پژوهشگر ............................. 12

هدف اصلی تحقیق.............................. 12

ضرورت و اهمیت موضوع......................... 12

سئوالات اصلی تحقیق........................... 14

فرضیه‌های تحقیق.............................. 13

فصل دوم

بخش اول ادبیات نظری ........................ 16

ویژگی‌های جمعیتی سالمندان ................... 17

1. ویژگی‌های جمعیتی سالمندان در جهان ...... 18

  1. ویژگی‌های جمعیتی سالمندان در ایران ..... 18

بیماری آلزایمر ............................. 19

تاریخچه .................................... 19

علائم بیماری آلزایمر ........................ 21

عوامل ایجادکننده بیماری آلزایمر ............ 22

رابطه تعداد افراد خانواده و آلزایمر ........ 24

مراحل بیماری آلزایمر ....................... 25

نظریه‌های جامعه‌شناختی ....................... 26

نظریه رهایی از قید ......................... 27

انتقادهای ارائه شده به نظریه رهایی از قید .. 29

نظریه فعالیت................................ 31

انتقادهای ارائه شده به نظریه فعالیت......... 33

نظریه تضاد.................................. 36

نظریه محیط اجتماعی ......................... 35

سالمندی به عنوان یک فرهنگ فرعی ............. 35

سالمندی به عنوان گروه اقلیت ................ 35

نظریه نقش .................................. 36

نظریه فرانوگرایی............................ 36

نظریه‌های روانشناختی......................... 37

نظریه پیوستگی............................... 37

نظریه روانی اجتماعی اریک اریکسون ........... 37

بخش سوم: چارچوب نظری تحقیق ................. 39

مدل نظری تحقیق ............................. 42

فصل سوم: روش‌شناسی پژوهش

............................................

جامعه آماری ................................ 44

روش نمونه‌گیری............................... 44

نحوه جمع‌آوری اطلاعات و ابزار سنجش ........... 45

تعریف مفاهیم پژوهش ......................... 45

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش

توصیف داده‌ها................................ 53

تحلیل داده‌ها ............................... 53

بخش اول نتایج توصیفی پژوهش ................. 54

بخش دوم نتایج استنباطی پژوهش ............... 75

نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش ........... 80

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

تجزیه و تحلیل یافته‌های حاصل از آزمون فرضیات 83

منابع و مآخذ................................ 88

ضمائم ...................................... 91

 

فهرست جداول

جدول 1- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب جنسیت 54

جدول 2- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب سن   55

جدول 3- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب تعداد افراد خانواده............................................ 56

جدول 4- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب وضعیت تاهل    57

جدول 5- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب پایگاه شغلی   58

جدول 6- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان تحصیلات 59

جدول7- توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه بر حسب میزان درآمد    60

جدول8- توزیع فراوانی سوال 8 پرسشنامه ....... 61

جدول9- توزیع فراوانی سوال 9 پرسشنامه ....... 62

جدول10- توزیع فراوانی سوال 10 پرسشنامه ..... 63

جدول11- توزیع فراوانی سوال 11 پرسشنامه ..... 64

جدول12- توزیع فراوانی سوال 12 پرسشنامه ..... 65

جدول13- توزیع فراوانی سوال 13 پرسشنامه ..... 66

جدول14- توزیع فراوانی سوال 14 پرسشنامه...... 67

جدول15- توزیع فراوانی سوال 15 پرسشنامه ..... 68

جدول16- توزیع فراوانی سوال 16 پرسشنامه...... 69

جدول17- توزیع فراوانی سوال 17 پرسشنامه ..... 70

جدول18- توزیع فراوانی سوال 18 پرسشنامه ..... 71

جدول19- توزیع فراوانی سوال 19 پرسشنامه ..... 72

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول