ارزیابی تٲثیرات سیستم های اطلاعاتی بازرگانی رابطه ی بین پروسه ی بازرگانی و عملکرد سازمانی

توضیحات محصول

چکیده فارسی :

سیستم های اطلاعاتی بازرگانی (BI) قابلیت تحلیل شطلاعات بازرگانی را به منظور پشتیبانی وبهبود مدیریت تصمیم گیری از میان انواع مختلف فعالیت های بازرگانی فراهم می سازند. این سیستم ها بر سرمایه گذاری زیربنایی عظیم (به عنوان مثال ٬ سیستم های ERP) انجام شده توسط شرکت ها تٲثیر می گذارند و پتانسیل لازم برای به پول تبدیل کردن ارزش کلان نهفته در منابع داده ی یک شرکت را دارند. اگرچه سرمایه گذاری کلان تجاری در سیستم های اطلاعاتی بازرگانی (BI) در حال شتاب گرفتن می باشد ٬ فقدان کامل یک روش مشخص  و همه جانبه برای ارزیابی ارزش تجاری نقد شده در صورت وجود ٬ وجود دارد.  با بکارگیری درس های آموخته از اقداما ت قبلی برای ارزیابی ارزش تجاری سیستم های فشرده ی فناوری اطلاعات (IT) ٬ معیار جدیدی را گسترش می دهیم کهمبتنی بر درک ویژگیهای سیستم های اطلاعاتی بازرگانی (BI) در یک چهارچوب فرایند محور می باشد. سپس این معیار را برای بررسی رابطه ی بین عملکرد پروسه ی بازرگانی و عملکرد سازمانی به کار می بریم تا تفاوت های مهم در استحکم رابطه ی بین بخش های صنعتی را پیدا کند. این بررسی ضرورت در نظرگرفتن شرایط خاص بهره برداری را در زمان طراحی ارزیابی عملکرد برای سیستم های فشرده ی IT تقویت می کند ٬ و بر لزوم تحقیق بیشتر جهت بررسی تعدیل کننده های موقعیتی برای نقد کردن این منافع عملکرد تٲکید می کند.                                       

 کلمات کلیدی :  ارزش تجاری سیستم های فشرده ی IT – معیارهای عملکرد سازمانی -معیارهای عملکرد پروسه ی بازرگانی –    تٲثیرات صنعت  – سیستم های اطلاعاتی بازرگانی   

چکیده انگلیسی     :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Business intelligence (BI) systems provide the ability to analyse business information in order to support and improve management decision making across a broad range of business activities. They leverage the large data infrastructure investments (e.g. ERP systems) made by firms, and have the potential to realise the substantial value locked up in a firm’s data resources. While substantial business investment in BI systems is continuing to accelerate, there is a complete absence of a specific and rigorous method to measure the realised business value, if any. By exploiting the lessons learned from prior attempts to measure business value of IT-intensive systems,we develop a newmeasure that is based on an understanding of the characteristics of BI systems in a process-oriented framework. We then employ the measure in an examination of the relationship between the business process performance and organizational performance, finding significant differences in the strength of the relationship between industry sectors. This study reinforces the need to consider the specific context of use when designing performance measurement for IT-intensive systems, and highlights the need for further research examining contextual moderators to the realisation of such performance benefits.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول