ارتباط موجود میان ویژگی های کارشناسان (متخصصان ) کمیته حسابرسی ، کرسی و یا اعضای کمیته ی حسابرسی و

توضیحات محصول

چکیده – از زمان اجراسازی قانون ساربنز-آکسلی (SOX)، انبوهی از تحقیقات، نظارت کارشناسان مالی بر کمیته ‌های حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی را مورد بررسی قرار داده اند. با این حال، مقالات شواهد مختلطی را یافته اند. هدف از تحقیق حاضر، تطبیق فرا تحلیلی نتایج 90 مطالعه با 165,529 مشاهدات سالانه شرکتی در مورد رابطه بین مهارت مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود می ‌باشد. نتایج نشان می‌ دهد که تخصص مالی کمیته حسابرسی رابطه مثبتی با کیفیت سود دارد و کارشناسان مالی حسابداری، رابطه قوی تری با کیفیت سود نسبت به کارشناسان مالی غیر حسابداری دارند. علاوه بر این، سیستم ‌های حاکمیت شرکتی، استانداردهای گزارش مالی بین المللی (IFRS)، و SOX رابطه بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و کیفیت سود را تعدیل می ‌کنند. تعدیل گرهای دیگر این رابطه، جایگزین های متفاوت کیفیت سود و تخصص مالی کمیته حسابرسی، استقلال و مشغولیت مالی کارشناسان مالی، نقش حسابرس خارجی و کیفیت انتشار هستند. این مطالعه مفاهیمی را برای قانون گذاران از نظر تنگنای تعریف متخصص مالی کمیته حسابرسی و نیاز به حداقل دو متخصص مالی ارایه می ‌دهد. علاوه بر این، این مطالعه فرصت‌ هایی برای تحقیقات آتی را شناسایی می‌ کند. ما به طور خاص پیشنهاداتی برای بهبود اثربخشی متخصصان مالی و توسعه تحقیقات موجود ارایه می ‌کنیم. ما همچنین حوزه های تحقیقاتی نوظهور را برجسته می ‌کنیم.

نمونه متن انگلیسی مقاله

Since the implementation of the Sarbanes–Oxley Act (SOX), a plethora of research has examined financial experts' monitoring on audit committees of financial reporting quality. However, the literature has found mixed evidence. This present study's objective is to reconcile through meta-analysis the results of 90 studies with 165,529 firm-year observations concerning the relationship between audit committee financial expertise and earnings quality. The results show that audit committee financial expertise has a positive relationship with earnings quality and that accounting financial experts have a stronger relationship with earnings quality than non-accounting financial experts. Moreover, corporate governance systems, International Financial Reporting Standards (IFRS), and SOX moderate the relationship between audit committee financial expertise and earnings quality. Additional moderators of this relationship are different proxies of earnings quality and audit committee financial expertise, financial experts' independence and busyness, the external auditor's role, and publication quality. This study provides implications for regulators in terms of tightening the definition of audit committee financial expert and the need for at least two financial experts. Further, the study identifies opportunities for future research. Specifically, we provide suggestions for the improvement of financial experts' effectiveness and the expansion of existing research. We also highlight emerging research areas.


 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول