اثرات ساختار دارایی نهایی و مالیات حقوقی رو ساختارهای سرمایه ای شواهد از تایوان

توضیحات محصول
چکیده
مطالعه ما این را بررسی می کند که چگونه ساختار دارایی نهایی و نرخ مالیات حقوقی (شرکتی) روی رابطه مبادله موازنه میان دارایی مدیر و وام (بدهی) در کاهش هزینه های عامل تأثیر می گذارد. با در نظر گرفتن وجود سهامداران کنترل کننده، ما دریافتیم که نرخ های مالیات حقوقی بالاتر باعث قدرت بخشیدن به رابطه معامله ای میان دارایی مدیر و وام می شوند در حالی که حقوق کنترل بالاتر بواسطه سهامداران کنترل کننده آن را تضعیف کرده و همچنین اثر نرخ مالیات حقوقی را تقویت می کنند. مطالعه ما در مقالات با نشان دادن مالیات و ابعاد ساختار دارایی نهایی و تعاملات آن ها به عنوان تعیین کننده های علاوه بر سازمان ساختار سرمایه حقوقی مشارکت دارد. 
 
۱- مقدمه
دارایی مدیر و بدهی او هزینه های عامل را کاهش می دهند و در موازنه در یک شرکت وجود دارند. این مطالعه بررسی می کند که چگونه ساختار دارایی نهایی و وضعیت مالیات حقوقی روی این موازنه تأثیر می گذارند. اثر ساختار مالکیت شرکت روی عملکرد توجه بسیاری در مقالات به خود جذب کرده است. اما مطالعات اندکی اثرات ساختار دارایی یا وضعیت مالیات حقوقی را در ساختار سرمایه آزموده اند و بیشتر روی تعامل میان سرمایه گذاری دارایی و وام مدیر یا روی اثر مالیه وام سوبسید مالیاتی برای پرداخت سودها تمرکز کرده اند. مورد استثنا کار Seerharaman، Swanson و Srindhi (2001) است که اثرات مالیه وام را هم از دسدگاه مالیات و هم از دیدگاه ساختار دارایی در نظر گرفته است.
در ایالات متحده امریکا، تمرکز نسبتاً کمی روی ساختارهای دارایی مشاهده می شود. در مقابل بسیاری از شرکت های آسیای شرقی توسط یک سهامدار منفرد کنترل شده اند. به علاوه شرکت ها در آسیای شرقی تنوع بیشتری بین حقوق جریان نقدی و حقوق کنترل نسبت به شرکت های امریکایی نشان می دهند. توان کنترل فرای شروط دارایی از طریق ساختارهای هرمی با مایملک مشترک میان شرکت ها توسعه یافته است. علاوه بر این سهامداران بزرگ مشوق های بسیار قوی و توانایی های زیادی برای غربال کردن مدیران شرکت ها دارند و بنابراین حضور سهامدار کنترل کننده می تواند باعث کاهش سودجویی های مدیریت شیود. این مشخصه های ساختار دارایی نهایی اظهار دارنده آن است که مطالعه شرکت های غیر امریکایی می تواند شواهد خوبی برای اثرات ساختار مالکیت روی نفوذ شرکت اعمال کند که تشخیص آن ها در داده های امریکا کار مشکلی خواهد بود.
به دلیل جداسازی حقوق کنترل و مالکیت، شرکت ها با تناقضات عامل میان سهامداران و مدیران روبرو هستند. دارایی سهام مدیر می تواند هزینه های عامل را با تخصیص سودهای مدیران شرکت ها به موارد مربوط به سهامدارانش کاهش دهد. اما برای تقویت مدیریت انتظار می رود که بتوان از افزایش دارایی مدیر برای افزایش هزینه های عامل استفاده کرد. بنابراین رابطه میان دارایی شرکت و هزینه های عامل غیر یکنواخت است.
هم وام و هم دارایی مدیر ابزارهایی برای کاهش هزینه های عامل هستند و رابطه معامله ای میان آن ها در کاهش هزینه های عامل وجود دارد. هماهنگ با این استدلال، مطالعات متعددی هستند که دریافته اند که دارایی مدیر تأثیری منفی روی نفود و قدرت شرکت ها دارد، و از مدل مبادله علاوه بر سازمانی پشتیبانی می کنند که در آن شرکت ها نفوذ بهینه شان را با سنگین کردن هزینه ها (به عنوان نمونه تنگدستی مالی) و مزایا (به عنوان نمونه کاهش هزینه های عامل) مقدار دلاری وام حاشیه ای تعیین می کنند. مشابهاً شرکت ها اثرات عامل را سنگین تر کرده و هزینه ها را تقویت می کنند تا سطح دارایی بهینه مدیر را تعیین کنند.

 

بخشی از مقاله انگلیسی

Abstract

Our study investigates how ultimate ownership structure and the corporate tax rate affect the equilibrium trade-off relation between manager ownership and debt in reducing agency costs. Considering the presence of the controlling shareholder, we find that higher corporate tax rates strengthen the trade-off relation between manager ownership and debt while higher control rights held by the controlling shareholder weaken it as well as the strengthening effect of corporate tax rate. Our study contributes to the literature by revealing tax and ultimate ownership structure dimensions and their interactions as additional determinants of corporate capital structure.

 

۱ Introduction

Manager ownership and debt both reduce agency costs, and they exist in equilibrium in a firm. This study investigates how ultimate ownership structure and corporate tax status affect this equilibrium. The effect of a firm’s ownership structure on performance has received considerable attention in the literature. However, few studies have examined the effects of ownership structure or corporate tax status on capital structure, and they focus on the interaction between manager ownership and debt financing (e.g., Crutchley & Hansen, 1989; Bathala, Moon, & Rao, 1994) or on the effect on debt financing of the tax subsidy for interest payments (Graham, 1996a, 1996b). The exception is Seetharaman, Swanson, and Srinidhi (2001) which has considered the effects on debt financing from both the perspectives of tax and ownership structure.2

In the United States, there is relatively little concentration in ownership structures. In contrast, in East Asia many firms are controlled by a single shareholder (e.g., La Porta, Lopez-de-Silanes, & Shleifer, 1999). In addition, firms in East Asia exhibit far more divergence between cash-flow rights and control rights than do U.S. firms. Control power is often enhanced beyond ownership stakes through pyramid structures or cross-holdings between firms. Moreover, large shareholders have stronger incentives and abilities to monitor firm managers, and the presence of the controlling shareholder can therefore reduce managerial self-dealing. These ultimate ownership structure characteristics suggest that a study of non-U.S. firms can provide evidence of the effects of ownership structure on a firm’s leverage that would be difficult to detect in U.S. data.

Because of the separation of control rights and ownership, firms face agency conflicts between stockholders and managers. Management stock ownership can reduce agency costs by aligning the interests of a firm’s managers with those of its shareholders. However, because of management entrenchment (e.g., Demsetz, 1983; Fama & Jensen, 1983), an increase in manager ownership can be expected to increase agency costs. The relation between manager ownership and agency cost is therefore non-monotonic.

Both debt and manager ownership are devices to reduce agency costs, and a trade-off relation exists between them in reducing agency costs. Consistent with this argument, numerous studies find that manager ownership negatively impacts firm leverage (e.g., Bathala et al., 1994; Chen & Steiner, 1999; Friend & Lang, 1988; Jensen, Solberg, & Zorn, 1992), supporting the traditional trade-off model where firms determine their optimal leverage by weighting the costs (e.g., financial distress) and benefits (e.g., reducing agency costs) of the marginal dollar of debt. Similarly, firms weight effects of agency and entrenchment costs to determine the optimal manager ownership level (e.g., Rozeff, 1982; Schooley & Barney, 1994).

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول