تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین کودکان پیش دبستانی مضطرب بر کاهش نشانه¬های اضطرابی آنان

توضیحات محصول

تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین کودکان پیش دبستانی مضطرب بر کاهش نشانه­های اضطرابی آنان

 

چکیده

مقدمه: مطالعه آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان پیش دبستان به والدین موضوعی است که امروزه مورد توجه فزاینده­ قرار گرفته است. پژوهش حاضر در دو بخش انجام شد. در بخش اول به بررسی تاثیر آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین کودکان مضطرب بر کاهش اضطراب آنها  پرداخته شد و در بخش دوم پایداری و تاثیر این آموزش ها بر کاهش اضطراب کودکان در طول زمان مورد بررسی قرار گرفت.

روش: ابتدا 60 نفر از کودکان مضطرب را از طریق آزمون آخنباخ به عنوان پیش آزمون انتخاب گردیدند سپس نمونه های آماری به صورت گمارش تصادفی به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند و پس از گرفتن اطلاعات جمعیت شناختی از هر دو گروه به یک گروه از والدین آنان آموزش مربوط به رشد شناختی (بر اساس نظریه پیاژه) داده شد ( گروه آزمایش ) و به گروه گواه آموزشی داده نشد.  از هر دو گروه از کودکان همان والدین تست آخنباخ با مولفه­ی اضطراب به عنوان پس آزمون گرفته شد. مدتی) 3 ماه)پس از پایان نتایج آزمون ها و آموزش مربوطه مجدداً تست آخنباخ برای پایداری آموزش در طول زمان گرفته شد.

یافتهها: نتایج بدست آمده نشان داد که آموزش ویژگی های رشد شناختی کودکان پیش دبستان به والدین آنها بر کاهش اضطراب کودکانشان رابطه ی معناداری داشتند.در بخش دوم تحقیق پایداری این آموزش ها بر کاهش اضطراب کودکان در طول زمان نیز معنا دار بود.

نتیجه گیری: می­توان به عنوان یک راهکار در مورد کاهش اضطراب کودکان از این آموزش ویژگی های رشد شناختی به والدین در جهت کاهش اضطراب کودکان پیش دبستان بهره برد.

 

 

 

 

 

فهرست مطالب 

1.فصل اول: کلیات... 6

1.1مقدمه و بیان مساله. 7

1.2اهمیت و ضرورت پژوهش... 11

1.3اهداف پژوهش... 12

1.4سؤال های تحقیق.. 12

1.5فرضیه پژوهش... 12

1.6متغیر های تحقیق.. 13

1.7تعریف مفاهیم تحقیق.. 13

الف: تعریف نظری.. 13

ب: تعریف عملیاتی.. 14

2فصل دوم ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. 15

2مروری بر مبانی رشد کودک.. 16

2.1دیدگاه های مربوط به رشد اختلالات روانی در کودک.. 17

2.2الگوهای زیست شناختی.. 18

2.3ژنتيك... 19

2.4الگوي روان پويشي.. 20

2.5نظریه روابط موضوعی.. 22

2.6دیدگاه رفتارگرايي.. 23

2.7شرطي سازی كلاسيك... 23

2.8شرطي سازی كنشگر. 24

2.9يادگيری مشاهده ای.. 25

2.10الگوي شناختی.. 26

2.11تحريف ها و نواقص شناختی.. 26

2.12الگوي شناختی  رفتاری.. 27

2.13نظريه سيستمی.. 28

2.14تئوری­های روان شناختی و فیزیولوژیایی مختص به اضطراب کودک.. 29

2.15نظریه می.. 30

2.16نظریه سالیوان. 30

2.17نظریه اندرسون و هب... 31

2.18نظریه اضطراب حالت در برابر اضطراب صفت... 31

2.19نظریه لازاروس و آوریل.. 32

2.20مراحل رشد شناختی کودکان. 32

2.21مفاهیم پایه درنظریه پیاژه 33

2.22مراحل رشد شناختی پیاژه 36

2.23مرحله حسی –حرکتی: تولد تا 2 سالگی.. 37

2.24مرحله پیش عملیاتی: 2تا 7 سالگی.. 38

2.25مرحله عملیات عینی 7 تا 11سالگی.. 41

2.26مرحله عملیات صوری: 11 سالگی به بعد. 42

2.27کاربردهای آموزشی نظریه رشد شناختی پیاژه 43

2.28نظریه های نوپیاژه ای ورویکرد خبرپردازی رشد شناختی.. 43

2.29رشد عاطفي بهنجاردر کودک در طی مراحل رشد. 46

2.30جایگاه اضطراب در رشد شناختی کودکان. 47

2.31اختلال اضطراب تعميم يافته. 48

2.32شیوع اضطراب در کودکان. 51

2.33علل اضطراب در کودکان. 52

2.34رویکردهای مختلف سنجش اضطراب در کودکان. 53

2.35تعاریف عملیاتی واژه های تحقیق.. 71

2.36ارتباط بین اضطراب تعمیم یافته و رشد شناختی در مرحله پیش عملیاتی.. 55

2.37ارتباط بین مرحله رشد شناختی و اضطراب در کودکان. 58

2.38مروری بر مطالعات صورت پذیرفته در رابطه با رشد شناختی کودک در مرحله پیش عملیاتی  61

3.فصل سوم طرح پژوهش... 70

 

3.1جامعه آماري، روش نمونه گیري و نمونه تحقیق.. 72

3.1.1گروه نمونه و شیوه انتخاب آن. 72

3.2ابزار جمع­آوري اطلاعات... 72

3.3روش انجام تحقيق.. 73

3.4مراحل و زمان­بندی اجرای تحقیق.. 74

3.5روش تجزیه و تحلیل داده­ها 75

3.6ملاحظات اخلاقی.. 75

4فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 76

4.1شاخص های توصیفی.. 77

4.2یافته های استنباطی.. 82

5فصل پنجم  بحث و نتیجه گیری.. 86

5.1بحث کلی.. 87

5.2بحث در چارچوب فرضیه های پژوهش... 88

5.3محدودیت ها 94

5.4پیشنهادات... 95

 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول