تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی

توضیحات محصول

چکیده:

در این تحقیق که به صورت آزمایشی صورت گرفت تأثیر آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و عملکرد تحصیلی به مهک آزمایش گذاشته شد. دانشجویان کارشناسی ارشد روانشناسی نیمه حضوری دانشگاه علامه  که در سال تحصیلی 90-1389 مشغول تحصیل بودند جامعه آماری تحقیق را تشکیل داده اند در همین رابطه جهت شناسایی میزان شیوع اهمالکاری تحصیلی در دانشجویان مذکور ابتدا 200 نفر به شکل تصادفی انتخاب و پس از تحلیل مقدماتی داده ها 63 نفر آنان به عنوان دانشجوی اهمالکار شناسایی و از بین این تعداد 30 نفر به شکل تصادفی طبقه ای نسبی انتخاب و به گروه آزمایشی و کنترل تقسیم و گروه آزمایش در معرض 10 جلسه آموزشی مهارت های مدیریت زمان قرار گرفتند و جهت جمع آوری داده ها از مقیاس اهمالکاری سولومون و مقیاس عملکرد تحصیلی EPT استفاده شد.

نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که آموزش مهارتهای مدیریت زمان بر کاهش اهمالکاری و افزایش عملکرد تحصیلی دانشجویان تأثیر گذار بوده است. در این پژوهش سطح خودکارآمدی تحصیلی و همچنین تاثیرات هیجانی دانشجویان نیز مورد بررسی قرار گرفت.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول