بررسی اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در میان دانش آموزان

توضیحات محصول

بررسی اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر افزایش احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در میان دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران

Contents

فصل اول.. 7

مقدمه. 8

بیان مسأله. 11

اهمیت و ضرورت تحقیق... 14

اهداف پژوهش.... 16

هدف اصلی.. 16

اهداف جزیی.. 16

فرضیه های پژوهش.... 16

تعریف مفاهیم پژوهش.... 16

فصل دوم. 18

مبانی نظری  آموزش مثبت نگری... 45

پيشينه روان‌شناسي مثبت‌گرا 46

تعريف روان‌شناسي مثبت‌گرا 47

ضرورت وجود روان‌شناسي مثبت‌گرا 47

اهداف اوليه روان‌شناسي... 48

الف) درمان بيماري‌هاي رواني.. 48

ب) ساختن زندگي بارآور و رضايت‌بخش براي همگان.. 48

ج) شناخت و پرورش استعدادهاي برتر. 48

مبانی روان‌شناسي مثبت.... 50

ابعاد روان‌شناسي مثبت‌گرا 52

مثبت‏اندیشی... 53

تداوم: «گاهی» در برابر «همیشه». 54

فراگیر بودن: «خاص» در برابر «عام». 54

شخصی: «درونی» در برابر «بیرونی». 55

شناسایی علائم و نشانه‏های مثبت‏اندیشی... 55

گام‏های ایجاد مثبت‏اندیشی... 56

محدودیت‏های مثبت‏اندیشی... 57

تعاریف احساس تعلق به مدرسه. 20

احساس تعلق به مدرسه از نظر رویکرد یادگیری دانش آموز محور. 26

مدل افزایش احساس تعلق به مدرسه. 28

رابطه احساس تعلق به مدرسه با سلامت.... 32

تاثیرات احساس تعلق به مدرسه. 33

پیامد احساس تعلق به مدرسه. 34

روابط با دیگران.. 38

معنای ارتباط... 38

اهمیت ارتباط... 39

مدل های ارتباط... 40

فصل سوم. 65

ابزار اندازه گيري... 66

پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه 67

مقیاس روابط با دیگران.. 68

روش تجزيه و تحليل داده ها 69

فصل چهارم. 70

آزمون فرضیه اول.. 76

آزمون فرضیه دوم.. 77

فصل پنجم. 79

بحث و نتیجه گیری... 79

بحث و بررسی یافته هاي پژوهش.... 80

فرضیه اول: 80

فرضیه دوم : 80

محدودیت ها 81

پیشنهادها 83

پیشنهادهای کاربردی.. 83

پیشنهادهای پژوهشی.. 83

فهرست منابع.. 84

پیوست.... 94

 

 

چکیده 

 

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مثبت نگری بر احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران در دانش آموزان بود. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه منطقه 18 تهران بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است، به این صورت که از بین 39 دبیرستان و هنرستان پسرانه مقطع متوسطه منطقه 18 تهران یک دبیرستان را به تصادف انتخاب کرده ایم و از این دبیرستان نیز یک کلاس 10 نفره را به عنوان گروه کنترل و یک کلاس 10 نفره دیگر به عنوان گروه آزمایشی انتخاب شد. در این پژوهش گروه آزمایش به مدت نه جلسه ی 60 دقیقه ای با استفاده از رویکرد مثبت نگری با استفاده از پروتکل ساخته شده تحت آموزش قرار داده و نتایج آنرا بدست آورده و تفاوت بین دو آزمون اجرا شده ( پیش آزمون و پس آزمون) را گزارش داده ایم.

ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه احساس تعلق به مدرسه[1] (بری،بتی،وات ،2004) و مقیاس روابط با دیگران[2] (ریف، 1989) بود که این ابزار از ابزارهاي رایج در این زمینه می باشد که روایی و پایایی آن در تحقیقات مختلف مورد تأیید قرار گرفته است. طرح پژوهش حاضر آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد و داده­های پژوهش با استفاده از تجزیه و تحلیل کواریانس (ANCOVA)، تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد تفاوت معناداری در احساس تعلق به مدرسه و روابط با دیگران  دانش آموزان گروه آزمایش که آموزش مثبت اندیشی را دریافت کرده بودند  نسبت به گروهی که هیچ نوع آموزشی را در این زمینه دریافت نکرده بودند(گروه کنترل)، وجود دارد(05/0p<).1-  Sense of connectedness with school

2- Relation with others

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول