بررسی تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارتهای ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا

توضیحات محصول

 

بررسی  تاثیر بازی درمانی شناختی-رفتاری برمهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده 10-7 ساله با عملکرد بالا 

فهرست

عنوان                                                                                                                                                          صفحه

فصل اول چارچوب پژوهش... 1

1-1-مقدمه و بیان مسئله.. 2

1-2-اهمیت و ضرورت پژوهش. 5

1-3-هدف پژوهش.. 6

1-4-سوال تحقیق..   6

1-5-تعاریف واژگان و مفاهیم اختصاصی پژوهش….     6

1-5-1- تعاریف نظری.. 6

مهارتهای ارتباطی: 6

اختلال درخودماندگی: 6

بازیدرمانی شناختی-رفتاری: 7

1-5-2- تعاریف عملیاتی.. 7

مهارتهای ارتباطی: 7

کودک درخودمانده با عملکرد بالا: 7

1-6-متغیرها. 7

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهش... 8

2-1- اتیسم. 9

2-1-1- ویژگیهای اصلی اختلال درخودماندگی.. 9

2-2- مهارتهای اجتماعی: 9

2-2-1- انواع مهارتهای اجتماعی.. 11

2-2-2- نقص مهارتهای اجتماعی: 11

2-3- هیجان های بنیادی: 14

2-3-1- شادی: 14

2-3-2- غم: 15

2-3-3- تعجب: 15

2-3-4- نفرت: 15

2-3-5- خشم: 15

2-3-6- ترس: 16

2-4- نقایص زبانی: 16

2-5- رفتار کلیشه ای.. 17

2-6- سبب شناسی.. 20

2-6-1- عوامل ژنتیکی.. 20

2-6-2- عوامل محیطی.. 21

2-6-3- عوامل روانی.. 22

2-6-4- عوامل عصب شناختی.. 23

2-6-5- عوامل شناختی.. 24

2-7- روشهای درمانی برای کودکان درخودمانده. 26

2-7-1- مداخلات جامع بهنگام رفتاری.. 27

2-7-2- آموزش و تربیت کودکان دارای اختلال درخودماندگی و ناتوانیهای ارتباطی.. 28

2-7-3- سیستم مبادله تصویر. 28

2-7-4- داستانهای اجتماعی.. 28

2-8- مداخلات تکمیلی.. 30

2-8-1- مداخلات غذایی.. 30

2-8-2- روش دی.آی.آر. 31

2-8-3- برنامهسان رایز. 31

2-8-4- روش یکپاچگی حسی.. 32

2-9- بازی درمانی: 32

2-9-1- نظریات مختلف در خصوص بازی درمانی: 35

2-9-2- ارزش درمانی بازی و بازی درمانی.. 38

2-9-3- رویکردهای مختلف در بازی درمانی.. 39

رویکرد روان تحلیل گری.. 39

تحلیل بازی از دیدگاه ملانی کلاین.. 40

کاربرد بازی درمانی از سوی آنافروید. 41

رویکرد ارتباطی.. 43

درمان بی رهنمود و یرجینیا اکسلاین.. 43

رویکردهای ساختارمند. 44

2-9-4- بازی درمانی شناختی-رفتاری.. 45

مزایای بازی درمانی وبازی درمانی شناختی-رفتاری.. 50

فصل سوم روش پژوهش... 52

3-1- مقدمه: 53

3-2- طرح تحقیق: 53

3-3- نمونه، روش نمونه گیری و تعداد شرکت کنندگان: 53

3-4- ابزار سنجش یا روش علمی جمعآوری دادهها: 54

3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها: 54

3-6- برگه ثبت داده ها: 55

3-7- برنامهی درمانی: 55

3-8- شرح حال کودکان: 55

فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها 57

4-1- مقدمه: 58

4-2- آزمودنی اول: 59

4-3- آزمودنی دوم: 62

4-4- آزمودنی سوم. 65

فصل پنجم بحث و نتیجه گیری.. 69

5-1- مقدمه: 70

5-2- محدودیت های پژوهش... 72

5-3- پیشنهادات: 73

منابع فارسی.. 74

منابع لاتین.. 77

 

 

چکیده

حوزه درخودماندگی، موضوع مهم مطالعه و پژوهش در زمینه سلامت روان و آموزش در سطح جهان است. شیوه­های بازی درمانی شناختی-رفتاری برای مقابله با دغدغه هایی نظیر خشم، اضطراب، کمال گرایی، پرخاشگری، جدایی، مهارت های اجتماعی، سواستفاده و اعتماد به نفس ارائه می­شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر بازی­درمانی شناختی-رفتاری بر مهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده با عملکرد بالا است. جامعه آماری شامل کودکان 7 تا 10 ساله درخودمانده با عملکرد بالا که در سال 1393 به فرهنگسراهای بهجت آباد و امیرآباد تهران مراجعه کرده اند. ابزار سنجش در این پژوهش برگه ثبت داده­ها می­باشد که از طریق مشاهده­ی دقیق و علمی پژوهشگر انجام شده است. در این پژوهش آزماینده دو بعد از ابعاد مهارت­های ارتباطی را که کودکان درخودمانده در آنها دچار نقص می­باشند و در پژوهش­های شارلوپ، والش در سال 1986 و کانر در سال 1943 به آنها پرداخته شده است( شارلوپ، 1986؛ ترجمه ناینیان، 1388) را به صورت رفتارهای قابل مشاهده و اندازه گیری تعریف می­کند و از طریق مشاهده دقیق و علمی به ثبت هر یک از آنها می­پردازد.

بررسی­ها در این پژوهش نشان می­دهد که فراوانی رفتارهای هدف بعد از اتمام این برنامه مداخله، افزایش داشته است که این نشان دهنده­ی موثر بودن این برنامه مداخله می­باشد. با استناد به این پژوهش می­توان به این نتیجه کلی دست یافت که بازی درمانی شناختی-رفتاری می­تواند بر افزایش مهارت­های ارتباطی کودکان درخودمانده با عملکرد بالا موثر باشد.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول