نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین¬المللی

توضیحات محصول

    نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی         

 

فهرست مطالب

 

صفحه                                                                                                                           عنوان

 

فصل اول: کلیات                                                                                       1 

فصل دوم: آشنایی با سازمان یونسکو و تاثیر اقدامات آن بر صلح و امنیت بین­المللی   مقدمه فصل دوم                                                                                           20

مبحث اول: بررسي شكل‌گيري يونسكو و تشكيلات آن                                                  23

گفتار اول: چگونگي شكل‌گيري يونسكو                                                                  23

بند1- پيش از جنگ جهاني اول                                                                                                            24

بند 2- دوران بين دو جنگ جهاني                                                                                             25

بند3- دوران پس از جنگ جهاني دوم                                                                                         27

گفتار دوم: تشكيلات يونسكو و نحوه رأي‌گيري در اين ارکان                                                       31

بند 1- كنفرانس عمومي                                                                                                         31

بند 2- شوراي اجرايي                                                                                                                        35

بند 3- دبيرخانه                                                                                                                   36

مبحث دوم: نگاهي به اهداف، فعاليت ها و اهم اقدامات يونسكو                                                    37

گفتار اول: بررسي اهداف و حوزه فعاليت هاي يونسكو                                                                38

بند 1- آموزش                                                                                                                     39

بند 2- فرهنگ                                                                                                                    43

بند 3- علوم طبيعي                                                                                                              46

بند 4- علوم انساني و اجتماعي                                                                                                 48

بند 5- ارتباطات و اطلاع رساني                                                                                                            50

 

عنوان                                                                                                صفحه

گفتار دوم: بررسي اهم اقدامات يونسكو                                                                                   52

بند1- حفاظت از ميراث فرهنگي                                                                                               53

بند2- يونسكو و نابودي آپارتايد                                                                                                            58

بند3- يونسكو و آموزش حقوق بشر                                                                                            60

بند4- بهبود وضعيت زنان                                                                                                       63

بند 5-یونسکو و جوانان                                                                                                          66

بند 6-  یونسکو، آفریقا و کشورهای کمتر توسعه یافته                                                                      68

نتيجه‌گيري فصل دوم                                                                                                                                                        71

فصل سوم: مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي و نهادهاي تضمين كننده آن                   

مقدمه فصل سوم                                                                                                                  73

مبحث اول: مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي و ارتباط آن با مفاهيم بنيادين حقوق بشر و دموكراسي      74

گفتار اول: مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي                                                                                                         75

بند 1- صلح منفی                                                                                                                76

بند 2- صلح مثبت                                                                                                                77

بند 3-  ميثاق جامعه ملل و صلح و امنيت بين‌المللي                                                                       79        بند 4- حفظ صلح و امنیت بین­المللی در منشور سازمان ملل متحد                                                    85

   گفتار دوم: ارتباط صلح و امنيت بين‌المللي با مفاهيم بنيادين دموكراسي و حقوق بشر                       88

بند 1-  ارتباط صلح و امنيت بين‌المللي با دموكراسي                                                                                           89

بند 2- ارتباط صلح و امنيت بين‌المللي با حقوق بشر                                                                                                               98

مبحث دوم: نهادهاي تضمين كننده صلح و امنيت بين‌المللي                                                                         104

گفتار اول: سازمان ملل متحد و اركان اصلي آن                                                                                                                104

بند 1- شوراي امنيت                                                                                                                                                 105

بند 2- مجمع عمومي                                                                                                                                                                111

 

عنوان                                                                                                 صفحه

  بند 3- دبیر خانه(دبیرکل)                                                                                                                                      113

بند 4- ديوان بين‌المللي دادگستري                                                                                                                        115

گفتار دوم: گزیده­ای از موسسه­های تخصصي سازمان ملل متحد                                                                  118

بند 1- سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (UNESCO)                                                     119

بند 2- سازمان بين‌المللي كار (ILO)                                                                                                             122

بند 3- سازمان بهداشتي جهاني (WHO)                                                                                                              127        نتیجه­گیری فصل سوم                                                                                                                                             132

فصل چهارم: راهکارها و چالش های یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی

مقدمه فصل چهارم                                                                                                                                                    135

مبحث اول: راهكارهاي يونسكو براي حفاظت از صلح و امنيت  بين المللي                                                  135

گفتار اول: جهاني كردن جامعه اطلاعاتي و توسعه آن                                                                                       136

گفتار دوم: گفتگو و تعامل میان تمدن­ها                                                                                                             140

گفتار سوم: ایجاد کمیسیون­های ملی در کشورهای عضو                                                                                 145

بند 1- نقش مشورتی                                                                                                             147

بند 2- نقش ارتباطی                                                                                                             147

بند 3- نقش اجرایی                                                                                                              148

بند 4- نقش اطلاع رسانی                                                                                                       148

گفتار چهارم: ارتباط با سازمان های غیردولتی                                                                         149

مبحث دوم: چالش هاي سازمان يونسكو                                                                                                            152

گفتار اول: اصل عدم مداخله                                                                                                                                 153

گفتار دوم : فقر توسعه فرهنگي                                                                                                                            157

گفتار سوم : فقدان فرهنگ دموكراسي در كشورها                                                                                           161

عنوان                                                                                                 صفحه     

نتیجه گیری فصل چهارم                                                                                    166

نتیجه گیری نهایی                                                                                       167          

منابع و مآخذ                                                                                            170                                                             

مقدمه

الف) طرح مسأله

يونسكو، سازمان تربیتی، علمی و فرهنگي سازمان ملل متحد، يكي از مهم­ترين سازمان­هاي تخصصي سازمان ملل متحد است. تأسيس و شكل‌گيري اين سازمان به كنفرانسی برمي گردد كه در آن نمايندگان 44 كشور، طي فراخوان مشتركي كه توسط دولت­هاي بريتانياي كبير و فرانسه انجام شده بود، در 16 نوامبر سال 1945 در شهر لندن گرد هم آمدند و اساسنامه آن را امضا كردند. [1] اساسنامه مزبور با امضاي كشور يونان در تاريخ 4 نوامبر 1946 به­عنوان بيستمين كشور امضا كننده، الزام‌آور شده و يونسكو متولد شد. [2] اين سازمان در حال حاضر بيشتر از سازمان ملل متحد، كه نقش سازمان مادر را براي آن دارد، داراي عضو مي‌باشد و اعضاء آن در حال حاضر به 195 كشور مي‌رسد. اين سازمان از 3ركن زير تشكيل مي‌شود:

1- كنفرانس عمومي: عالي­ترين مرجع تصميم‌گيري يونسكو است که خط مشی و جهت کلی حرکت سازمان را تعیین و هر 2 سال يكبار با شركت نمايندگان كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي‌دهد. برنامه­ها و بودجه یونسکو توسط این این رکن تعیین می شود. [3] 1- FEDERICO MAYOR,”The Role of UNESCO in the Construction of Peace”, UNESCO Lib, pp 1-3, at 1.

[2] - نادري قطب‌الديني، عباس و حميد زنگنه، يونسكو، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1382، ص9.

[3]- نوروزيان، مهدي، آشنایی با سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، مجله حقوقي رهيافت، شماره 34، زمستان 1383. ص2.

 

                  

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول