نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین¬المللی

توضیحات محصول

    نقش سازمان یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی         

 

فهرست مطالب

 

صفحه                                                                                                                           عنوان

 

فصل اول: کلیات                                                                                       1 

فصل دوم: آشنایی با سازمان یونسکو و تاثیر اقدامات آن بر صلح و امنیت بین­المللی   مقدمه فصل دوم                                                                                           20

مبحث اول: بررسي شكل‌گيري يونسكو و تشكيلات آن                                                  23

گفتار اول: چگونگي شكل‌گيري يونسكو                                                                  23

بند1- پيش از جنگ جهاني اول                                                                                                            24

بند 2- دوران بين دو جنگ جهاني                                                                                             25

بند3- دوران پس از جنگ جهاني دوم                                                                                         27

گفتار دوم: تشكيلات يونسكو و نحوه رأي‌گيري در اين ارکان                                                       31

بند 1- كنفرانس عمومي                                                                                                         31

بند 2- شوراي اجرايي                                                                                                                        35

بند 3- دبيرخانه                                                                                                                   36

مبحث دوم: نگاهي به اهداف، فعاليت ها و اهم اقدامات يونسكو                                                    37

گفتار اول: بررسي اهداف و حوزه فعاليت هاي يونسكو                                                                38

بند 1- آموزش                                                                                                                     39

بند 2- فرهنگ                                                                                                                    43

بند 3- علوم طبيعي                                                                                                              46

بند 4- علوم انساني و اجتماعي                                                                                                 48

بند 5- ارتباطات و اطلاع رساني                                                                                                            50

 

عنوان                                                                                                صفحه

گفتار دوم: بررسي اهم اقدامات يونسكو                                                                                   52

بند1- حفاظت از ميراث فرهنگي                                                                                               53

بند2- يونسكو و نابودي آپارتايد                                                                                                            58

بند3- يونسكو و آموزش حقوق بشر                                                                                            60

بند4- بهبود وضعيت زنان                                                                                                       63

بند 5-یونسکو و جوانان                                                                                                          66

بند 6-  یونسکو، آفریقا و کشورهای کمتر توسعه یافته                                                                      68

نتيجه‌گيري فصل دوم                                                                                                                                                        71

فصل سوم: مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي و نهادهاي تضمين كننده آن                   

مقدمه فصل سوم                                                                                                                  73

مبحث اول: مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي و ارتباط آن با مفاهيم بنيادين حقوق بشر و دموكراسي      74

گفتار اول: مفهوم صلح و امنيت بين‌المللي                                                                                                         75

بند 1- صلح منفی                                                                                                                76

بند 2- صلح مثبت                                                                                                                77

بند 3-  ميثاق جامعه ملل و صلح و امنيت بين‌المللي                                                                       79        بند 4- حفظ صلح و امنیت بین­المللی در منشور سازمان ملل متحد                                                    85

   گفتار دوم: ارتباط صلح و امنيت بين‌المللي با مفاهيم بنيادين دموكراسي و حقوق بشر                       88

بند 1-  ارتباط صلح و امنيت بين‌المللي با دموكراسي                                                                                           89

بند 2- ارتباط صلح و امنيت بين‌المللي با حقوق بشر                                                                                                               98

مبحث دوم: نهادهاي تضمين كننده صلح و امنيت بين‌المللي                                                                         104

گفتار اول: سازمان ملل متحد و اركان اصلي آن                                                                                                                104

بند 1- شوراي امنيت                                                                                                                                                 105

بند 2- مجمع عمومي                                                                                                                                                                111

 

عنوان                                                                                                 صفحه

  بند 3- دبیر خانه(دبیرکل)                                                                                                                                      113

بند 4- ديوان بين‌المللي دادگستري                                                                                                                        115

گفتار دوم: گزیده­ای از موسسه­های تخصصي سازمان ملل متحد                                                                  118

بند 1- سازمان تربيتي و علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (UNESCO)                                                     119

بند 2- سازمان بين‌المللي كار (ILO)                                                                                                             122

بند 3- سازمان بهداشتي جهاني (WHO)                                                                                                              127        نتیجه­گیری فصل سوم                                                                                                                                             132

فصل چهارم: راهکارها و چالش های یونسکو در حفاظت از صلح و امنیت بین­المللی

مقدمه فصل چهارم                                                                                                                                                    135

مبحث اول: راهكارهاي يونسكو براي حفاظت از صلح و امنيت  بين المللي                                                  135

گفتار اول: جهاني كردن جامعه اطلاعاتي و توسعه آن                                                                                       136

گفتار دوم: گفتگو و تعامل میان تمدن­ها                                                                                                             140

گفتار سوم: ایجاد کمیسیون­های ملی در کشورهای عضو                                                                                 145

بند 1- نقش مشورتی                                                                                                             147

بند 2- نقش ارتباطی                                                                                                             147

بند 3- نقش اجرایی                                                                                                              148

بند 4- نقش اطلاع رسانی                                                                                                       148

گفتار چهارم: ارتباط با سازمان های غیردولتی                                                                         149

مبحث دوم: چالش هاي سازمان يونسكو                                                                                                            152

گفتار اول: اصل عدم مداخله                                                                                                                                 153

گفتار دوم : فقر توسعه فرهنگي                                                                                                                            157

گفتار سوم : فقدان فرهنگ دموكراسي در كشورها                                                                                           161

عنوان                                                                                                 صفحه     

نتیجه گیری فصل چهارم                                                                                    166

نتیجه گیری نهایی                                                                                       167          

منابع و مآخذ                                                                                            170                                                             

مقدمه

الف) طرح مسأله

يونسكو، سازمان تربیتی، علمی و فرهنگي سازمان ملل متحد، يكي از مهم­ترين سازمان­هاي تخصصي سازمان ملل متحد است. تأسيس و شكل‌گيري اين سازمان به كنفرانسی برمي گردد كه در آن نمايندگان 44 كشور، طي فراخوان مشتركي كه توسط دولت­هاي بريتانياي كبير و فرانسه انجام شده بود، در 16 نوامبر سال 1945 در شهر لندن گرد هم آمدند و اساسنامه آن را امضا كردند. [1] اساسنامه مزبور با امضاي كشور يونان در تاريخ 4 نوامبر 1946 به­عنوان بيستمين كشور امضا كننده، الزام‌آور شده و يونسكو متولد شد. [2] اين سازمان در حال حاضر بيشتر از سازمان ملل متحد، كه نقش سازمان مادر را براي آن دارد، داراي عضو مي‌باشد و اعضاء آن در حال حاضر به 195 كشور مي‌رسد. اين سازمان از 3ركن زير تشكيل مي‌شود:

1- كنفرانس عمومي: عالي­ترين مرجع تصميم‌گيري يونسكو است که خط مشی و جهت کلی حرکت سازمان را تعیین و هر 2 سال يكبار با شركت نمايندگان كشورهاي عضو تشكيل جلسه مي‌دهد. برنامه­ها و بودجه یونسکو توسط این این رکن تعیین می شود. [3] 1- FEDERICO MAYOR,”The Role of UNESCO in the Construction of Peace”, UNESCO Lib, pp 1-3, at 1.

[2] - نادري قطب‌الديني، عباس و حميد زنگنه، يونسكو، مركز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1382، ص9.

[3]- نوروزيان، مهدي، آشنایی با سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد، مجله حقوقي رهيافت، شماره 34، زمستان 1383. ص2.

 

                  

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول