بررسي فقهي و حقوقي ازدواج جهانگردان در ايران

توضیحات محصول

بررسي فقهي و حقوقي ازدواج جهانگردان در ايران

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            صفحه

چکیده .........................................................................................................................................................................................................................1

مقدمه ...........................................................................................................................................................................................................................2

فصل اول:كليات

1-1- تعاريف و مفاهيم و سير تاريخي جهانگردي ...................................................................................................................... 6

1-1-1- تعريف و مفهوم جهانگرد . ..................................................................................................................................................... 6

1-1-1-1- تعريف جهانگرد ..................................................................................................................................................................... 6

1-1-1-2- اهميت جهانگردي در قرآن ............................................................................................................................................. 8

1-1-1-3- اهميت جهانگردي در احاديث و روايات ............................................................................................................ 9

1-1-2- جهانگردي در ادوار مختلف تاريخ ايران ....................................................................................................................... 11

1-1-2-1- دوران ايران باستان ............................................................................................................................................................ 11

1-1-2-2- دوران بعد از اسلام ........................................................................................................................................................... 14

1-1-2-3- دوران معاصر(كاپيتولاسيون) ........................................................................................................................................ 16

1-1-3- جايگاه حقوق جهانگردي در علم حقوق ................................................................................................................... 19

1-1-3-1- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق خصوصی ................................................................................................... 19

 1-1-3-2- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق عمومی........................................................................................................ 19

 1-1-3-3- ارتباط حقوق جهانگردی با حقوق بین الملل .................................................................................................. 19

1-2- نكاح جهانگردان در حقوق ايران ............................................................................................................................................ 20

1-2-1- مفهوم و تاريخچه نكاح جهانگردان ............................................................................................................................... 20

1-2-2- شرايط نفوذ نكاح جهانگردان ............................................................................................................................................ 22

1-2-3- اقسام نكاح .................................................................................................................................................................................... 24

1-2-3-1- نكاح دائم ................................................................................................................................................................................ 24

1-2-3 -2- نكاح موقت ......................................................................................................................................................................... 25

1-3- طلاق جهانگردان در حقوق ايران .......................................................................................................................................... 26

1-3-1- مفهوم طلاق ................................................................................................................................................................................. 26

1-3-2- طلاق در نظام هاي حقوقي گذشته و حال ................................................................................................................ 27

1-3-3- اقسام طلاق .................................................................................................................................................................................. 28

فصل دوم:جایگاه ازدواج جهانگردان در فقه اسلام و حقوق ایران

2-1- جایگاه ازدواج جهانگردان از منظر فقهای اهل سنت و تشیع ................................................................................ 31

2-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد نکاح موقت مسلمان با بیگانگان................................................... 32

2-1-1-1- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج زنان مسلمان با مردان غیر مسلمان .................... 34

2-1-1-2- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مسلمانان با فرد مسیحی یا یهودی ..................... 37

2-1-1-3- نظر فقهای اهل سنت و تشیع در مورد ازدواج مرد مسلمان با زن غیر مسلمان ............................ 39

2-1-2- موانع نکاح جهانگردان در حقوق ایران ....................................................................................................................... 43

2-1-2-1- موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) ....................................................................................................................... 43

2-1-2-2- موانع ناشی ازقرابت سببی ............................................................................................................................................ 44

2-1-2-3- موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری) ................................................................................................................ 47

2-1-2-4- موانع متفرقه ........................................................................................................................................................................ 48

2-1-2-5- رعایت مصالح كشور ....................................................................................................................................................... 49

2-1-3- جایگاه ازدواج خارجیان(جهانگردان) در سایر ادیان ............................................................................................ 50

2-1-3-1- آيين يهود و مسئله ازدواج زنان با مرد خارجی ............................................................................................... 50

2-1-3-2- دين مسيحيت و ازدواج زنان با خارجیان ............................................................................................................ 50

2-1-3-3- ازدواج بهائی ......................................................................................................................................................................... 52

2-2- قانون حاکم بر احوال شخصییه اقلیتهای دینی در ایران ............................................................................................. 52

2-2-1- دیدگاه فقه شیعه ......................................................................................................................................................................... 54

2-2-2- دیدگاه حقوقی ............................................................................................................................................................................ 56

2-2-3- دیدگاه اسلامی ............................................................................................................................................................................ 58

2-3- قانون حاکم بر نکاح جهانگردان در صورت حدوث اختلاف تابعیت زوجین ............................................. 58

2-3-1- نکاح بیگانگان در ایران .......................................................................................................................................................... 59

2-3-2- نکاح ایرانیان در خارجه ........................................................................................................................................................ 60

2-3-3- اختلاف تابعیت زن و مرد .................................................................................................................................................... 62

فصل سوم : آثار ازدواج جهانگردان در حقوق ایران

3-1- تمکین ..................................................................................................................................................................................................... 65

3-1-1- اقسام تمكين ................................................................................................................................................................................. 65

3-1-1-1- شرایط تمکین ....................................................................................................................................................................... 66

3-1-1-2- موانع تمکين .......................................................................................................................................................................... 67

3-1-1-3- رابطه تمکین با نفقه .......................................................................................................................................................... 67

3-1-2- نشوز و آثار آن ............................................................................................................................................................................ 68

3-1-2-1- عدم استحقاق نفقه ............................................................................................................................................................. 69

3-1-2-2- دعواي الزام به تمكين ...................................................................................................................................................... 70

3-1-2-3- اجازه ازدواج دوم ............................................................................................................................................................... 71

3-1-3- مسئله استناد به قانون خارجی در روابط زوجين .................................................................................................... 72

3-1-3-1- سیستم آلمانی ؛ عدم لزوم استناد به قانون خارجی ......................................................................................... 72

3-1-3-2- سیستم انگلیسی ؛ لزوم استناد به قانون خارجی ............................................................................................... 73

3-1-3-3- سیستم فرانسوی یا سیستم حد وسط:عدم لزوم استناد به قانون خارجی وقتی که مسئله مربوط به نظم عمومی است ....................................................................................................................................................................................... 73

3-2- قانون حاکم بر طلاق جهانگردان ............................................................................................................................................. 74

3-2-1- طلاق بین زن و شوهری که تبعه یک دولت هستند  ............................................................................................ 74

3-2-2- طلاق بين زن و شوهري كه تابعيت آنان متفاوت است ...................................................................................... 75

3-2-3- عدم وجود قانون راجع به احوال شخصيه .................................................................................................................. 76

3-3- قانون حاکم بر تابعیت اطفال متولد از جهانگردان(روابط بین ابوین و اولاد .................................................. 76

3-3-1- در صورتی که پدر و مادر طفل هر دو معلوم باشند ............................................................................................. 77

3-3-2- در صورتی که پدر طفل معلوم نباشد و انتساب او به مادر مسلم باشد ..................................................... 77

3-3-3- ولايت و قيموميت از اطفال جهانگردان ....................................................................................................................... 77

نتيجه گيري .......................................................................................................................................................................................................... 79

پيشنهادات ..........................................................................................................................................................................................................81

منابع و مأخذ ................................................................................................................................................................................................... 82

چکیده انگلیسی ................................................................................................................................................................................................. 84

 

چکیده  

حقوق جهانگردان در ایران جزء حقوق خارجیان است و از مقررات کلی مربوط به حقوق خارجیان تبعیت می کند اما حق ازدواج برای جهانگردان از حقوق شناخته شده ومسلمی محسوب می شود که روز به روز این حق در میان جوامع بشری جایگاه خود را بهتر می یابد حق جهانگردی و حق ازدواج آنان تکمیل کننده حقوقی همچون حق آزادی و حق حیات می باشد و با بررسی حقوق خارجیان و سیر تاریخی آن روشن می شود که با توسعه تمدن بشری حقوق بیشتری به خارجیان اعطاء می شود اما در مواردی اعمال این حقوق (حق ازدواج جهانگردان) با محدودیت های شرعی و قانونی کشور توریسم پذیر(ایران) همراه است، که از جمله این موانع ،موانع ناشی از قرابت نسبی (خونی) و  موانع ناشی ازقرابت سببی و موانع ناشی از قرابت رضاعی ( شیری)و سایر  موانع متفرقه می باشند که به دلیل اینکه این موانع با نظم عمومی گره خورده است در واقع خلاف آن را نیز نمی توان توافق و یا شرط نمود البته به این  موانع ومحدودیت ها، موانعی نظیر اختلاف مذهب و دین را نیز می توان افزود بدین ترتیب که شرط انعقاد عقد نکاح وحدت دین واعتقادات زوجین می باشد به نحوی که هر دو باید تابع یک دین (مسلمان) باشند و در صورتی که یکی از آنان کافر یا غیر مسلمان با شند شرط نفوذ نکاح آنان منوط بر این است که زوجه غیر مسلمان فقط حق ازدواج موقت با زوج مسلمان تبعه ایران را دارد که البته حدود و صغور این بحث بی پایان است که در پایان نامه حاضر برانیم که تمامی این موارد را تک به تک بررسی نموده و با قلمی شیوا و رسا به تحریر در بیاوریم.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول