بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

توضیحات محصول

بررسی تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی( مصوب1392)

 

                                          فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چکیده........................................................................................................................................................1

 

فصل اول- کلیات تحقیق                                                                                            

1-1بيان مسأله ...........................................................................................................................................3

1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقيق .......................................................................................................5

1-3-مرور ادبیات و سوابق مربوطه ...........................................................................................................6

1-4-جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق .............................................................................................7

1-5-اهداف مشخص تحقيق ....................................................................................................................7

1-5-1-اهداف ویژه .................................................................................................................................8

1-5-2-اهداف كاربردي ...........................................................................................................................8

1-6-سؤالات تحقیق .................................................................................................................................8

1-7-فرضيه‏هاي تحقیق .............................................................................................................................9 

1-8- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی ................................................................................9

1-9-روش‌شناسی تحقیق ........................................................................................................................10

1-10- روش و ابزار گردآوري داده‏ها ....................................................................................................10

1-11-روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها .........................................................................................11

 

فصل دوم- تعاریف، مبانی و تاریخچه تعلیق مراقبتی

2-1-تعاریف مربوط به مفهوم «تعلیق مراقبتی» .......................................................................................13

2-1-1- تعلیق در لغت............................................................................................................................13

2-1-2-تعلیق اجرای مجازات.................................................................................................................14

2-1-3-تعلیق ساده..................................................................................................................................15

2-1-4-تعلیق مراقبتی..............................................................................................................................16

2-1-5- تعلیق مراقبتی فشرده  ...............................................................................................................19

2-1-6-مفاهیم مشابه...............................................................................................................................20

2-1-6-1-تعلیق تعقیب...........................................................................................................................20

2-1-6-2- آزادی مشروط.......................................................................................................................22

2-1-6-3- مقایسه تعویق صدور حکم با تعلیق اجرای مجازات.............................................................23

2-2- مبانی تعلیق مراقبتی........................................................................................................................24

2-2-1-اهداف مجازات‌ها.......................................................................................................................25

2-2-2-حبس..........................................................................................................................................26

2-2-3-سير تحول زندان‌ها در دنيا..........................................................................................................28

2-2-4-سیر تاریخی زندان در ایران........................................................................................................30

2-2-5-تاريخچه شكل گيري سازمان زندان‌ها پس از پيروزي انقلاب...................................................32

2-2-6- مراكز مراقبت بعد از خروج زندانيان كشور...............................................................................34

2-2-7- مجازات‌های جایگزین زندان.....................................................................................................37

2-2-8- فلسفه تعلیق مراقبتی..................................................................................................................39

2-3- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی مجازات در حقوق جزای ایران و سایر کشورها.............................41

2-3-1- سابقه تعلیق مجازات در اسلام...................................................................................................41

2-3-2- پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در ایران.......................................................................................41

2-3-3-پیشینه تاریخی تعلیق مراقبتی در سایر کشورها ....................................................................... 45

2-3-4- بررسی تطبیقی تعلیق مراقبتی اجرای مجازات...........................................................................48

 

فصل سوم- شرایط و موانع تعلیق مراقبتی مجازات قانون مجازات اسلامی

3-1- شرایط تعلیق مراقبتی اجرای مجازات............................................................................................53

3-1-1- شرایط ماهوی تعلیق مراقبتی.....................................................................................................54

3-1-1-1- شرایط مربوط به بزه‌کار........................................................................................................54

3-1-1-2- شرایط مربوط به نوع و درجه مجازات معلق و مدت تعلیق.................................................58

3-1-2-شرایط شکلی تعلیق مراقبتی مجازات.........................................................................................62

3-1-2-1-دادگاه صالح، نوع و نحوه تصمیم‌گیری دادگاه جانشین.........................................................62

3-1-2-2-تعلیق مراقبتی در محاکم تجدیدنظر و مراجع غیردادگستری و محاکم اختصاصی..............76

3-2- موانع تعلیق اجرای مجازات...........................................................................................................80

3-2-1- موانع عام تعلیق مراقبتی.............................................................................................................80

3-2-2- موانع خاص تعلیق مراقبتی........................................................................................................81

 

فصل چهارم- آثار و موارد رفع اثر از قرار تعلیتتق تعلیق مراقبتی در ق.م.ا مصوب 1392

4-1- آثار تعلیق مراقبتی...........................................................................................................................98

4-1-1- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی......................................................................98

4-1-1-1- آثار تعلیق نسبت به مرجع قضایی.........................................................................................98

4-1-1-2- آثار تعلیق نسبت به محکوم علیه........................................................................................100

4-1-2- آثار تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی، تکمیلی و اقدامات تأمینی و حقوق مدعی خصوصی

4-1-2-1- اثر تعلیق مراقبتی نسبت به کیفرهای تبعی تکمیلی و اقدامات تأمینی.................................102

4-1-2-2-اثر تعلیق مراقبتی نسبت به حقوق الناس..............................................................................104

4-2- موارد رفع اثر از قرار تعلیق مراقبتی مجازات...............................................................................105

بحث و نتیجه گیری

نتیجه و پیشنهادات.................................................................................................................................110

فهرست منابع

منابع فارسی............................................................................................................................................113 

 

چکیده انگلیسی.....................................................................................................................................116

 

چکیده

با تغییر نگرشی که در فلسفه مجازات در سال‎های اخیر ایجاد شده، اصلاح مجرم نسبت به تنبیه وی یا طرد او از جامعه در اولیت قرار گرفته است یکی از این روش ها که در جایگزینی تنبیه و طرد مجرم و البته اجتناب از اثرات سوء زندان پیش‌بینی شده است تعلیق اجرای مجازات خصوصاً تعلیق مراقبتی اجرای مجازات می‌باشد که بسیار با این فلسفه همخوانی دارد که می توان این امر را از مبانی تعلیق اجرای مجازات دانست. با اجرای دستورات مراقبتی مجرم می تواند فایده‌ای نیز به جامعه برساند تا جبران مافاتی نسبت به تخلفات وی نیز باشد. تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات اسلامی 1392 در مورد جرائم تعزیری درجه سه تا هشت با احراز شرایط مندرج درباره تعویق صدور حکم پذیرفته شده است. البته باید به این موضوع نیز اشاره کرد که قانون‌گذار شرایط صدور تعلیق مراقبتی را با شرایط تعلیق ساده اجرای مجازات یکی دانسته است. تعلیق اجرای مجازات نسبت به حقوق مدعی خصوصی بی تأثیر بوده و خسارات و دیه که ناشی از جرم تعلیق شده است می باید پرداخت گردد. مهمترین اثری که، از اجرای قرار تعلیق مجازات در صورت رعایت تمامی شرایط و دستوراتی که ضمن تعلیق مراقبتی صادر می گردد، ناشی می شود این خواهد بود که در صورتی که مجرم در این مدت مرتکب جرم عمدی موجب حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نگردد، محکومیت وی بی اثر می گردد. یکی از انتقادات اساسی که بر این موضوع در قانون مجازات اسلامی 1392 می‌باشد فقدان پشتوانه من جمله نهادی برای اعمال آن افرادی متخصص برای اجرا و کنترل آن و . .  برای این نوع قرار است که باعث عدم استقبال قضات به سوی این قرار شده است.اما با این حال نگارنده بر با تحقیق راجع به موضوع برآن شد باید معترف بود که قانون،‌ قانون تقریباً مترقی از آب درآمده است. در این پایان نامه به بررسی شرایط اعمال این قرار و فلسفه و مبانی آن در چهار فصل پرداخته شده است.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول