بررسی تأثیر رسانه¬های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

توضیحات محصول

بررسی تأثیر رسانه­های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                    شماره صفحه 

چکیده 1

فصل اول: کلیات تأثیررسانه های دیداری بر بزهکاری و بزهدیدگی کودکان 

1-1- مقدمه 3

1-2- بیان مسأله 5

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 7

1-4- اهداف تحقيق 8

1-5- تعاريف واژه‏ها 9

1-6- کاربردتحقیق 11

1-7- سؤالات تحقیق 11

1-8- فرضیات تحقیق 11

1-9- قلمرو تحقیق 12

1-9-1 قلمرو زمانی 12

1-9-2 قلمرو موضوعی 12

1-10- روش انجام تحقیق 12

1-11- سازماندهی تحقیق 12

فصل دوم: ادبیات و تاریخچه رسانه ها و تاریخچه بزهکاری و بزهدیدگی کودکان

2-1- ادبیات تحقیق 14

2-2- مبانی نظری و تاریخچه تحقیق 17

2-2-1 وسایل ارتباط جمعی 17

2-2-1-1 تعریف لغوی ارتباط 17

2-2-1-2 تعریف اصطلاحی ارتباط 18

2-2-1-3 اصطلاح وسایل ارتباط جمعی چه امور و پدیده­هایی را در بر میگیرد 19

2-2-1-4 ایجاد ارتباط جدید در مرحله صنعتی 19

2-2-1-5 خصلت رسانه­های ارتباط جمعی 20

2-2-2 كاركردهای رسانه‌ها 21

2-2-2-1 اجتماعی شدن 21

2-2-2-2 اطلاع رسانی به افکار عمومی 22

2-2-2-3 پرکردن اوقات فراغت افراد 23

2-2-2-4 سایر کارکردهای رسانه 24

2-2-3 تأثیرات رسانه ها 24

2-2-3-1 به  لحاظ ابزار انتقال پیام 24

2-2-3-2 به لحاظ حوزه تأثیر جغرافیایی 24

2-2-3-3 به لحاظ تأثیر بر مخاطبین 25

2-2-3-4 به لحاظ نوع مالکیت و نحوه اداره آنها 26

2-2-4 مصادیق رسانه ها 26

2-2-4-1 رسانه های نوشتاری 26

2-2-4-1-1 مطبوعات و مجلات 26

2-2-4-1-2 کتب و مقالات 27

2-2-4-2 رسانه های مبتنی بر داده های دیجیتالی 27

2-2-4-3 رسانه های صوتی 27

2-2-4-4 رسانه های دیداری 28

2-2-4-4-1 تلویزیون 28

2-2-4-4-2 سینما 28

2-2-4-4-3 بازیهای رایانهای 29

2-2-4-4-4 ماهواره 29

2-2-5 تاریخچه مسؤلیت کیفری اطفال (بزهکاری اطفال) در ادوار مختلف 30

2-2-5-1 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در ایام باستان 30

2-2-5-2 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مذاهب گوناگون 32

2-2-5-3 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب کلاسیک 33

2-2-5-4 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار در مکتب نئوکلاسیک 35

2-2-5-5 شرایط مسؤلیت کیفری کودکان بزهکار درمکتب تحققی 36

2-2-6 تاریخچه بزهدیدگی به همراه انواع آن 38

2-2-6-1 انواع بزه دیدگان 38

2-2-6-1-1 زنان و دختران بزه ديده 39

2-2-6-1-2 كودكان بزه ديده 39

2-2-6-1-3 ناتوانان بزه ديده 39

2-2-6-1-4 اشخاص حقوقي بزه ديده 40

2-2-6-1-5 بزه دیدگان جرائم رایانهای 40

فصل سوم: رسانه های دیداری و تحریک و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

3-1- رسانه های دیداری و تحریک بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 42

3-1-1 تفسیر لغوی و اصطلاحی تحریک 42

3-1-2 مصادیق تحریکات رسانه­ای متضمن تحریک بر بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 44

3-1-2-1 اشاعه الگوهای تبلیغاتی انحراف آمیز 44

3-1-2-1-1 تبلیغات تجاری و تأثیر آن برکودکان 45

3-1-2-1-2 تبلیغات مذهبی و تأثیرآن برکودکان 46

3-1-2-2 عدم امکان تطبیق مضامین رسانه­ای با وضعیت کودکان 46

3-1-2-2-1 ایجاد ترس و اضطراب و تأثیرآن برکودکان 48

3-1-2-2-2 عارضه بلوغ زودرس درکودکان 49

3-1-2-2-3 اختلالات پنداری 51

3-1-2-2-4 انحراف در فرهنگ پذیری کودکان 53

3-1-2-2-5 ایجاد حس بزرگ­بینی درکودکان و ملاک ارزیابی آن 55

3-1-2-3 قهرمان طلبی و ایجاد حس شهرت طلبی درکودکان 57

3-1-2-4 ایجاد زمینه خشونت رسانه­ای و تأثیرآن برکودکان 58

3-2- رسانه­های دیداری و تسهیل بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 59

3-2-1- عادی نشان دادن بزهکاری و بزهدیدگی کودکان 60

3-2-1-1 نظریه مشارکت هدایت شده و تأثیر آن برکودکان 60

3-2-1-2 همسان سازی انحراف آمیز رسانه­ای و تأثیر آن برکودکان 60

فصل چهارم: نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان

4-1- نقش انواع رسانه های دیداری در ایجاد زمینه های بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 63

4-1-1 رابطه تلویزیون با کودکان 63

4-1-1-1 کارکردهای تلویزیون و تأثیر آن برکودکان 64

4-1-1-1-1 ایدئولوژی حاکم بر تلویزیون و تأثیرآن برکودکان 64

4-1-1-1-2 قابلیت­های تلویزیون برکودکان 64

4-1-1-1-3 آگهی­های تلویزیونی و تأثیرآن برکودکان 65

4-1-1-2 تلویزیون وتأثیرآن برروابط بین کودکان با خانواده و همسالان 66

4-1-1-3 خشونت در تلویزیون و تأثیرآن بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 66

4-1-1-4 راه­های مقابله با کارکردهای منفی تلویزیون 69

4-1-2 نقش سینما و تأثیرآن برکودکان 70

4-1-2-1 مقایسه بین سینما و تئاتر 70

4-1-2-2 مقایسه بین سینما و تلویزیون 71

4-1-2-3 تأثیر فیلم سینمایی برکودکان 73

4-1-2-4 نقش سینما و فیلم­های سینمایی بر ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 74

4-1-3 نقش بازی­های رایانه­ای برکودکان 76

4-1-3-1 چالش طلبی موجود در بازی­های رایانه­ای و تأثیرآن برکودکان 76

4-1-3-2 مشکلات اجتماعی عمدهی بازی­های رایانه­ای برکودکان 78

4-1-3-3 تأثیرات خوب و بد بازی­های رایانه­ای برکودکان 79

4-1-3-4 نقش بازی­های رایانه­ای در ایجاد زمینه بزهکاری و بزهدیدگی درکودکان 80

4-1-4 تأثیر ماهواره بر خانواده وکودکان 82

4-1-4-1 آسیب شناسی استفاده از ماهواره 83

4-1-4-1-1 به عنوان چشم اندازهای شیطانی 83

4-1-4-1-2 بحران گذار در خانواده ایرانی و تأثیرآن برکودکان 84

4-1-4-2 تأثیر ماهواره بر بزهکاری و بزهدیدگی خانواده وکودکان 86

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری 90

5-2- پیشنهادات 93

منابع  و مأخذ 95

فهرست منابع فارسی 95

فهرست منابع انگلیسی 99

چکیده انگلیسی 100

 

 

چکیده

امروزه رسانه­های دیداری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی انتقال و گسترش ارزش­های فرهنگی و اجتماعی، در رفتار کودکان و تغییر روابط اجتماعی آنان دارای نقش مهمی هستند. رسانه­ها به تأسیسات و سیستم­های فنی­ای اطلاق می­شوند که ارسال، نقل و انتقال، ارتباط و دریافت اطلاعات را میسر می­سازند و مهم­ترین ویژگی آنها عظمت نفوذ، گستردگی حوزه ی عمل و ماندگاری طولانی مدت  اثرات آنها می­باشد. رسانه­ها می توانند با توجه به کارکردها و اوصاف  شایان به ذکر خود در تبیین  قانون و مقررات، اجتماعی کردن افراد، اطلاع­رسانی به آنها و پرکردن اوقات فراغتشان نقش بسیار مهمی را ایفاء کنند. عصری که در آن قرار داریم، عصر ارتباطات و عصر سلطه پدیده رسانه بر زندگی انسان­هاست. بی­گمان رسانه­ها موفق گشته­اند افکار و عقاید انسان­های بی­شماری را دستخوش تغییر سازند. تمدن منحط غرب برای ترویج سکولاریسم اقدام به تأسیس هزاران شبکه رادیویی و تلویزیونی کرده است که به صورت شبانه روزی برنامه­های گوناگونی را با این هدف پخش می­کنند. متأسفانه دست­یابی به این شبکه­ها در کشور ما به سادگی          امکان­پذیر است؛ زیرا امکان تهیه و دریافت وسایل ماهواره­ای با سهولت و قیمت نازل فراهم آمده است. البته باید توجه داشت که وقتی سخن از ماهواره به میان می­آید، ابتدا مسائل ضد فرهنگی آن جلب توجه می­کند، سپس مسائل سیاسی، علمی و ورزشی ایفای نقش می­کنند. در این تحقیق نقش انواع رسانه­های دیداری در ایجاد زمینه­های  بزهکاری و بزهدیدگی در کودکان  مورد بررسی قرار گرفته است.


 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول