تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل Achieve

توضیحات محصول

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی با استفاده از مدل Achieve

 

عنوان                                         صفحه

چکیده...............................................................................................................................1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه..................................     3

1-2- بيان مسأله................................. 4

1-3- اهمیت و ضرورت تحقيق ....................... 6

1-4- اهداف تحقيق ............................... 8

1-5- مدل مفهومی تحقیق........................... 9

1-6- فرضيه‏هاي تحقیق............................. 9

1-7- تعريف مفهومی و عملیاتی متغیرها............ 10

1-8- قلمرو تحقیق............................... 12

فصل دوم: ادبيات و پیشینه تحقيق

2-1- مقدمه..................................... 14

2-2- مدیریت دانش............................... 19

2-3- عملکرد  .................................. 41

2-4- پیشینه عملی تحقیق......................... 60

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه..................................... 67

3-2- روش تحقیق................................. 67

3-3- جامعه‌ آماري‌............................... 67

3-4- نمونه آماري و تعيين حجم نمونه............. 67

3-5- روش نمونه گیری ........................... 68

3-6- ابزار گردآوری اطلاعات ..................... 68

3-7- روايي و پايايي ابزار سنجش تحقيق........... 70

3-8- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.................. 71

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها

4-1- مقدمه .................................... 73

4-2- تحلیل توصیفی داده ها...................... 74

4-3-  تحلیل استنباطی داده ها................... 87

فصل پنجم: نتایج تحقیق

5-1- مقدمه..................................... 97

5-2- پيشنهادها................................. 97

5-3- یافته های تحقیق........................... 98

5-4- بحث و نتیجه گیری......................... 100

5-5- محدودیتهای تحقیق......................... 101

5-6- منابع.................................... 102

5-7- پیوستها.................................. 108

 

 

چکیده

هدف کلی پژوهش تعیین تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد کارکنان بانک صادرات استان آذربایجان غربی  می­باشد. با توجه به‌ اينكه‌ پژوهش‌ حاضر قصد دارد بدون‌ دستكاري در متغيرهاي‌ مورد نظر به‌ شرح‌ مفصلي‌ از شاخصهای مدیریت دانش و عملکرد کارکنان بپردازد لذا از روش‌ توصيفي‌ همبستگی استفاده‌ شد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانکهای صادرات استان آذربایجان غربی می­باشد که بر اساس اطلاعات موجود تعداد آنها 1216 نفر مي­باشد. بر اساس‌ فرمول‌ تعيين‌ حجم‌ نمونه‌ كوكران‌ حجم‌ نمونه‌ آماري‌ اين‌ پژوهش‌ به‌ تعداد 315 نفر انتخاب گردید. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون آماری رگرسیون استفاده شده است. یافته های تحقیق: استفاده مجدد از دانش برای موقعیتهای کاری مشابه بر عملکرد کارکنان در شعبات بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.- حذف دانش بی اعتبار بر عملکرد کارکنان تأثیر دارد. - ایجاد تغییر در شکل دانش بر عملکرد کارکنان در شعبات بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.- خلق دانش جدید بر عملکرد کارکنان در شعبات بانک صادرات استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    زرین پال    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول