عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی

توضیحات محصول

عوامل موثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران بر اساس مدل سه شاخگی و راهکارهایی جهت پیاده‌سازی آن

 

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه 3

1-2- بيان مسئله 3

1-3- اهميت پژوهش 4

1-4- اهداف پژوهش 5

1-5- سوالات پژوهش: 6

1-1- فرضيه‌هاي تحقیق: 6

1-6- مدل تحقيق 7

1-7- قلمرو تحقيق 8

1-8- ابزار گردآوری اطلاعات 8

1-9- تعریف متغیرها و واژه هاي كليدي تحقیق: 9

1-10-                                      ساختار پژوهش 10

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 13

بخش اول- مبانی نظری تحقیق 13

2-2- تجارت الكترونيكي 13

2-3- تاریخچه تجارت الکترونیکی 14

2-4- روابط خريدار و فروشنده در تجارت الكترونيكي 15

2-5- بورس الکترونيک در ايران 17

2-6- بسترهای استقرار نظام الكترونيكي در بورس سهام 18

2-7- نيازمنديهاي و ملزومات جهت پياده سازي بورس الکترونيک 20

2-8- مزایای پياده سازي بورس الکترونيک 21

2-9- مروري بر تحولات بورس 23

2-10- نگاهي به وضعيت بورس اوراق بهادار در ايران و بررسي کاستيهاي آن 24

2-10-1-...................... بورس اوراق بهادار تهران 25

2-10-2-....... نقاط ضعف و کاستيهاي سيستم معاملاتي فعلي 26

بخش دوم- پیشینه تجربی تحقیق 27

2-11-                                پیشینه داخلی تحقیق 27

2-12-                                پیشینه خارجی تحقیق 33

بخش سوم- مختصری درباره جامعه مورد پژوهش 36

2-13-                                 بورس اوراق بهادار 36

2-14-                           بورس اوراق بهادار تهران 36

2-15-                             افزایش سرمایه شرکت ها 37

فصل سوم: روش شناسی تحقیق

3-1- مقدمه 42

3-2- روش شناسی تحقيق 42

3-3- متغیرهای تحقیق 43

3-4- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات 43

3-5- جامعه آماري تحقیق 43

3-6- نمونه آماري 43

3-7- روش نمونه گيري 44

3-8- قلمرو تحقيق 44

3-9- ابزار سنجش 45

3-10- بخش سنجش عوامل ساختاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک 46

3-11- بخش سنجش عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک 46

3-12- بخش سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک 47

3-13-                       اعتبار و روایی  ابزار تحقیق 47

3-13-1-............................... روايي پرسشنامه 48

3-13-2-.............................. پايايي پرسشنامه 48

3-14-                       روش‌های تجزيه و تحليل اطلاعات 49

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داد ها

4-1- مقدمه 52

4-2- بخش تحلیل توصیفی تحقیق 52

4-2-1-......................................... جنسیت 52

4-2-2-.......................................... تأهل 53

4-2-3-........................................ تحصیلات 54

4-2-4-............................................ سن 55

4-2-5-.................... سابقه فعالیت در بازار بورس 56

4-3- بخش تحلیل استنباطی تحقیق 57

4-4- اولویت بندی عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران 65

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه 68

5-2- نتایج فرضیه های تحقیق 68

5-3- پیشنهادهای تحقیق 72

5-3-1-............................. پیشنهادهای اجرایی 72

5-3-2-....................... پیشنهادهای پژهشی تحقیقی 74

5-4- محدودیت های تحقیق 74

ضمائم و پیوست ها 76

منابع و مآخذ 119

منابع فارسی 120

منابع انگلیسی 121

چکیده انگلیسی 123

 


 

فهرست جدول ها

عنوان                                           شماره صفحه

جدول 2-1- سير تكاملي سازمان بورس در ايران 25

جدول 3-1- متغيرهاي جمعيت شناختي پرسشنامه. 45

جدول 3-2 طيف ليكرت. 46

جدول 3-3- بخش عوامل ساختاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک 46

جدول 3-4- بخش سنجش عوامل رفتاری موثر بر استقرار بورس الکترونیک 47

جدول 3-5- بخش سنجش عوامل زمینه ای موثر بر استقرار بورس الکترونیک 47

جدول 3-6- آلفاي كرونباخ پرسش‌نامه‌ها 49

جدول 4-1: توزیع جنسیت 52

جدول 4-2: توزیع تأهل 53

جدول 4-3: توزیع تحصیلات 54

جدول 4-4: توزیع سن 55

جدول 4-5: توزیع سابقه فعالیت در بازار بورس 56

جدول 4-6: آماره های مربوط به آزمون کولموگروف اسمیرنف 57

جدول4-7- نتایج مربوط به عوامل ساختاری و استقرار بورس الکترونیک 58

جدول4-8- نتایج مربوط به عوامل رفتاری و استقرار بورس الکترونیک 59

جدول4-9- نتایج مربوط به عوامل زمینه‏ای و استقرار بورس الکترونیک 59

جدول4-10- نتایج مربوط به نیروی انسانی متخصص و استقرار بورس الکترونیک 60

جدول4-11- نتایج مربوط به عوامل مخابراتي و استقرار بورس الکترونیک 61

جدول4-12- نتایج مربوط به بانكداري الكترونيكي و استقرار بورس الکترونیک 61

جدول4-13- نتایج مربوط به زيرساخت های فني بورس و استقرار بورس الکترونیک 62

جدول4-14- نتایج مربوط به پذیرش مدیران بورس و استقرار بورس الکترونیک 63

جدول4-15- نتایج مربوط به پذیرش سهامداران و استقرار بورس الکترونیک 63

جدول4-16- نتایج مربوط به بسترهای قانونی و حقوقی و استقرار بورس الکترونیک 64

جدول4-17- نتایج مربوط به عوامل فرهنگی و استقرار بورس الکترونیک 64

جدول4-18- نتایج مربوط به هزینه های اقتصادی و استقرار بورس الکترونیک 65

جدول 4-19- نتایج مربوط به عوامل مؤثر بر استقرار بازار بورس الکترونیک در ایران 66


 

فهرست نمودار ها

عنوان                                           شماره صفحه

نمودار 2-1- سيستم كنوني معاملات در ايران 27

نمودار 2-2: ساختار بورس اوراق بهادار تهران 37

نمودار 4-1: توزیع جنسیت 53

نمودار 4-2: توزیع تأهل 54

نمودار 4-3: توزیع تحصیلات 55

نمودار 4-4: توزیع سن 56

نمودار 4-5: توزیع سابقه فعالیت در بازار بورس 57

 

 

 

 

 

چکیده

بورس الكترونيك در بازارهاي پيشرفته سرمايه به عنوان گامي رو به جلو در مسير توسعه دولت الكترونيك، ايجاد شده است. حال آنكه اين امر در بورس ايران مسأله‏ای نو ظهور و نوپا تلقي مي‏گردد. در كشورهاي توسعه يافته به استقرار نظارت الكترونيك به عنوان يكي از مهمترين پيشنيازهاي استقرار بورس الكترونيك توجه شده است. زيرا توسعه بازار بدون توسعه نظارت، باعث كاهش كارايي آن و در نتيجه كاهش اعتماد سهامداران به بازار و عدم جذابيت آن براي سرمايه گذاران داخلي و بين المللي خواهد شد. در کنار این مهم باید به این امر نیز توجه داشت که عوامل مختلف دیگری نیز هستند که می توانند بر روی استقرار بازار بورس الکترونیک تأثیرگذار باشند.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال    بیت پی    ملت   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول