تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفری

توضیحات محصول

تدوین استراتژی بر اساس Swot و فرآیند تحلیل شبکه ای (ANP ) مطالعه موردی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش

 


جدول شماره 2-1- برخی تفاوتهای برنامه‌ریزی استراتژیک و برنامه‌ریزی بلندمدت (Fahey, 1989). 15

جدول 2-2. 28

جدول شماره 2-3- جمع‌بندي سابقه تحقيقات مشابه. 64

جدول 3-1. 78

جدول-4-1- میانگین مقایسات زوجی نسبت به هدف. 89

جدول -4-2- میانگین مقایسات زوجی نسبت به s. 89

جدول-4-3- میانگین مقایسات زوجی نسبت به w.. 89

جدول -4-4- میانگین مقایسات زوجی نسبت به o. 90

جدول -4- 5- میانگین مقایسات زوجی نسبت به t 90

جدول 4-6-. 91

جدول 4-7- ماتریس بردار ویزه گزینه ها نسبت به معیار ها و زیرمعیار ها  91

جدول 4-8- ماتریس اوزان نهایی معیار ها نسبت به هدف. 93

جدول 4-9 - ماتریس اوزان نهایی گزینه ها نسبت به هدف. 94

جدول 4-10- ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های SO.. 95

جدول4-11- ماتریس بردار ویژه استراتژی های SO.. 96

جدول 4-12- ماتریس بردار ویزه نقاط قوت و فرصتها به استراتژی SO   96

جدول 4-13- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های SO.. 97

جدول 4-14 - ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های ST. 98

جدول 4-15- ماتریس بردار ویژه استراتژی های ST. 98

جدول 4-16- ماتریس بردار ویزه نقاط قوت و تهدیدها به استراتژیST  99

جدول 4-17- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های ST. 99

جدول -4-18- ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های WO.. 100

جدول 4-19- ماتریس بردار ویژه استراتژی های WO.. 101

جدول 4-20- ماتریس بردار ویزه نقاط ضعف و فرصتها به استراتژیWO   101

جدول 4-21- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های WO.. 102

جدول 4-22- ماتریس مقایسات زوجی استراتژی های WT. 103

جدول 4-23- ماتریس بردار ویژه استراتژی های WT. 103

جدول 4-25- ماتریس اوزان نهایی استراتژی های WT. 105

جدول 5-1. 114

جدول 5-2. 118

جدول 5-3. 119

جدول 5-4. 120

جدول 5-5. 121

جدول 5-6. 122

جدول 5-7. 123

 


 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                                               صفحه

نمودار شماره 2-1- مدل استراتژی صنعتی. 21

نمودار شماره 2-2- مدل ماتريس استراتژي اصلي (GSM). 22

نمودار شماره 2-3- مدل رایت. 27

نمودار شماره 2-4- مدل تحليل رقابتي پرتر. 29

نمودار شماره 2-5- مدل هيل. 30

نمودار شماره 2-6- الگوي جامع مديريت استراتژيك. 35

نمودار شماره 4-1- توزيع فراواني نمونه آماري از نظر جنسيت. 83

نمودار شماره 4-2- توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تأهل. 84

نمودار شماره 4-3- توزيع فراواني نمونه آماري از نظر سن. 85

نمودار شماره 4-4- توزيع فراواني نمونه آماري از نظر تحصيلات. 86

نمودار 4-5- ساختار شبکه ای مدل SWOT. 87

نمودار 4-6- اوزان نهایی معیار ها نسبت به هدف. 93

نمودار 4-7- اوزان نهایی گزینه ها نسبت به هدف. 94

نمودار4-8- اوزان نهایی استراتژی های SO.. 97

نمودار 4-9- اوزان نهایی استراتژی هاT S. 100

نمودار 4-10- اوزان نهایی استراتژی ها WO.. 102

نمودار 4-11- اوزان نهایی استراتژی های WT. 106

 


فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                               صفحه

شکل 3-1- تفاوت ساختاری ANP و AHP. 74

شکل 3-2- ساختار شبکهای ANP. 74

شکل 3-3- سوپرماتریس با ساختار شبکهای. 76

 


چکیده: 

شناسايي مسائل و مشكلات موجود سازمانها از نظر داخلي و خارجي كه در نهايت منجر به كشف و تبيين نقاط قوت و ضعف داخلي و فرصتها و تهديدات خارجي مي‌شود بعنوان بخشي از فرآيند برنامه‌ريزي استراتژيك است. يكي از ابزارهايي كه در مرحله­ي تدوين استراتژي براي تحليل موارد استراتژيك دروني و بيروني به كار مي­رود تحليلSWOT مي باشد که قادر است مهمترين فاكتورهاي دروني و بيروني كه مي توانند آينده­ي يك سازمان را تحت تاثير قرار دهند را خلاصه كند. هدف اصلی تحقیق حاضر تدوین استراتژي انجمن سرمايه گذاران و کارآفرينان کيش بر اساس تحليل SWOTو با استفاده از فرآيند تحليل شبکه اي (ANP) فازی بوده است. روش تحقیق توصیفی پیمایشی بوده و از حیث هدف کاربردی می باشد. 

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول