مقاله استفاده از FRP به عنوان تقویت کننده جاسازی شده در بتن

توضیحات محصول

چکیده

افزایش استفاده از FRP در ساخت و سازهای ساختمان تا حد زیادی برای دوام بخشیدن به سازه های فولادی دیده می شود که جزء برنامه های کاربردی شدید شرایط زیست محیطی است. به کارگیری FRP به عنوان تقویت کننده  های جاسازی شده در سازه جدید بوده و با این حال،بسیار کندتر از برنامه های دیگر پیش می رود. این به خاطر تعدادی از عوامل موجود مانند هزینه،دردسترس بودن،عملکرد ساختاری،عدم طراحی صحیح،و دوام آن در محیط های بسیار قلیایی مانند بتن بوده است. با این حال،تحقیقات زیادی در سراسر جهان انجام می شود و همچنان نگرانی های مختلفی از آن وجود دارد. این مقاله خلاصه ای از پژوهش را که در دانشگاه شفلید در طول دهه گذشته انجام شده است را ارائه می کند.

1-مقدمه:

برای بیش از یک قرن میله های فولادی به عنوان تقویت کننده ها در ساختارهای RC جهت جبران استحکام کششی کم به کار می رود. اگرچه فولاد به طور کلی تولید  و به طور مستقیم به کار گرفته می شود،آن به آسانی به صورت دوبعدی و سه بعدی برای استفاده در عناصر ساختاری  پیچیده تر واتصالات ساختاری بسیار مهم است.  

 

لینک این محصول

لینک فایل
 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول