ارتكاب جرم در حال خواب

توضیحات محصول

فهرست مطالب

عنوان

                                                                                                                                                             صفحه  

 

مقدمه: 1

 الف-   تشريح و بيان مسئله. 1

    ب- پيشينه تحقيق.. 1

 ج-اهداف تحقيق.. 2

 د-سؤالات تحقيق.. 2

 

فصل اول: کلیات 

مبحث اول- مفهوم خواب و انواع آن.. 3

گفتار اول-خواب طبیعی.. 4

بند اول- مفهوم و ماهیت خواب... 4

بند دوم-مقایسه خواب با اغما و بیهوشی و مستی.. 7

گفتار دوم – خواب مصنوعی.. 11

بند اول – تعریف خواب مصنوعی و انواع آن.. 12

بند دوم – ماهیت خواب مصنوعی.. 14

مبحث دوم – جرم و مسوولیت کیفری.. 17

گفتار اول – مفهوم جرم و ارکان تشکیل دهنده‌ی آن.. 18

بند اول – مفهوم جرم. 18

بند دوم – ارکان تشکیل دهنده‌ی جرم. 21

گفتار دوم –مفهوم، مبانی و ارکان مسؤولیت کیفری.. 24

بند اول – مفهوم و مبانی مسؤولیت کیفری.. 25

بند دوم – ارکان مسؤولیت کیفری.. 26

 

فصل دوم: ماهیت جنایت ارتکابی شخص خواب

مبحث اول – علل حرکت در خواب... 28

 

گفتاراول – اختلالات خواب... 30

بند اول – کژخوابی‌ها 30

بند دوم – بد خوابی‌ها 32

گفتار دوم – خوابگردی (سومنامبولیسم) 33

بند اول – انواع خوابگردی.. 34

الف – خوابگردی طبیعی.. 34

 ب -  خوابگردی مصنوعی.. 37

بند دوم – ملاک های تشخیص خوابگردی.. 39

الف-ملاک تشخیص 10- ICD..............................   41

ب- ملاک تشخیصیDSM-IV-TR-10 ...........................48

مبحث دوم – اراده، اختیار و قصد در خواب... 42

گفتار اول – اراده و اختیار در خواب... 43

بند اول - ماهیت اراده و اختیار در............52

بند دوم – جایگاه اراده و اختیار در خواب... 47

گفتار دوم – قصد در خواب... 51

بند اول – ماهیت قصد. 51

بند دوم – جایگاه قصد در خواب... 54

مبحث سوم – جرایم ارتکابی شخص خواب... 55

گفتار اول – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن مادی جرم. 56

بند اول – رکن مادی جرایم شخص خواب... 56

بند دوم – انواع رفتار مجرمانه شخص خواب از حیث رکن مادی.. 57

گفتار دوم – جرایم ارتکابی شخص خواب از حیث رکن روانی جرم. 59

بند اول- جرايم غيرعمدي شخص خواب... 60

بند دوم- جرايم عمدي شخص خواب... 61

گفتار سوم- جرايم ارتكابي شخص خواب از حيث ركن قانون جرم. 64

بنداول- جرايم شخص خواب در نگاه قانونگذار 65

بند دوم – مقايسه تحليلي ماده 153 با مواد 225 و 323 قانون مجازات اسلامي سابق.. 67

 

فصل سوم: مسؤوليّت كيفري شخص خواب 

مبحث اوّل – شرايط تحقّق مسؤوليّت كيفري شخص خواب... 71

گفتار اوّل: وجود عمل مجرمانه و قابليت اسناد مسؤوليّت كيفري به شخص خواب... 73

بند اول- وجود عمل مجرمانه. 74

بند  دوم- قابليت اسناد مسؤوليّت كيفري به شخص خواب... 78

گفتار دوم- فقدان موانع تحقّق مسؤوليّت كيفري شخص خواب... 80

بند اوّل – عوامل سالب مسؤوليّت كيفري.. 81

الف- عوامل موجهه جرم. 83

ب- عوامل رافع مسؤوليّت كيفري.. 86

بند دوم- ارتباط خواب با عوامل سالب مسؤوليّت كيفري.. 87

مبحث دوم- آثار مسؤوليّت كيفري شخص خواب... 90

گفتار اوّل – مجازات شخص خواب... 91

بند اول- مجازات شخص خواب از ديدگاه فقهاي اماميّه. 91

بند دوم- مجازات شخص خواب در حقوق كيفري ايران.. 95

گفتار دوم- جبران ضرر و زيان ناشي از جرم شخص خواب... 100

بند اوّل- جبران ضرر و زيان مادي.. 101

بند دوم- جبران ضرر و زيان معنوي.. 104

بند سوم- جبران زيان منافع ممكن الحصول.. 107

 

 

نتیجه گیری..................................

 

فهرست منابع و مآخذ..........................

 

شناخت خواب اعم از طبیعی یا مصنوعی در حیطه علم پزشکی و از نظر تخصص پزشکی در قلمرو علوم روانشناسی قرار دارد و صدور حکم قضایی مبنی بر مسولیت یا عدم مسولیت شخص خواب و مجازات وی نسبت به جرم ارتکابی اش در حیطه حقوق کیفری است. از این حیث شناخت طبیعت  و ماهیت ارگانیک خواب و چگونگی ارتکاب جرم از حیث ارکان تشکیل دهنده ی آن و نیز تعیین مسوولیت یا عدم مسوولیت کیفری خوابگرد٬ اهمیت بسزایی دارد. در قوانین کیفری ایران٬ جز در ماده 153 قانون مجازات اسلامی٬ اشاره ی دیگری به این موضوع ندارد

 

خرید این محصول

 
 بیت پی    ملت    زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا واتس آپ بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و  واتس آپ)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول