پروژه بررسي چگونگي گذران اوقات فراغت معلمان زن در شهر ري

توضیحات محصول

طرح مسئله

هر موجود زنده اي براي اينكه زنده بماند نشو و نمو نمايد ، بايد كاري انجام دهد و به تناسب شرايط محيط و وضع جسمي خود ، تلاش كند. از اين نظر در ميان موجودات زنده ، انسان وضعيت پيچيده اي دارد و به عبارت ديگر انسان به اقتضاي ، شرايط اقليمي ، نوع توليد و ميزان نيازها ، به گونه اي ديگر تلاش مي كند. همچنين پايگاه اجتماعي ، عقيدتي و ايدئولوژي ، وابستگي به گروه و سازمان و يا تشكيلات مختلف و متغير هاي نظير آن ، در كيفيت و كميت تلاشهاي انساني موثر است. نوع كاري كه كشاورز دارد و حتي اندازه آن و تقسيم بنديهاي زماني مربوط به آن به كلي با نوع و ميزان فعاليت يك كارمند شهر نشين تفاوت دارد و ميزان كوششهاي ماهيگيران در محدوده سال و ماه و روز و شرايط وابسته به آن با كيفيت و كميت كار عشاير به طور كلي متفاوت است و لي آنچه به صورت واقعيت مشترك بين همه انسانها با هر شغل و حرفه و شرايط و مقتضيات گوناگون وجود دارد ، اين است كه هر انسان با توجه به شرايط خود ، به ميزاني كه بتواند نيازهاي درجه اول خود را مرتفع سازد كار مي كند ، و يا در چارچوب قانون و عرف ، انجام وظيفه مي كند ولي اين چارچوب كم و زياد مي شود ، ولي هيچ انساني وجود ندارد كه در تمام فصول و ماهها به طور شبانه روز كار كند و يا به طور كلي كار نكند.

با قبول اين واقعيت پديده اوقات فراغت مطرح مي شود ، بدين مضمون كه وقتي انسان در طول روزمره ساعاتي را كار كرد ، پس از رهايي از كار تصميم مي گيرد ، بقيه را به گونه اي سپري كند و سپري گرديدن اين اوقات به قشر خاصي منحصر نيست ، و عده اي آن را براي شكوفايي و رشد شخصيت و جمعي براي تفريح و سرگرمي و جماعتي آن را جهت استراحت سپري مي كنند.

اما موضوع بررسي در اينجا «بررسي چگونگي گذراندن اوقات فراغت معلمان است. معلمان از فعالترين حساسترين و قويترين منابع نيرو و قدرت محركي هستند كه جامعه را به پيش مي رانند و توفيق در مسيري كه بشريت در قرن بيستم و بيست و يكم پيموده متكي بر آنان بوده و خواهد بود.

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول