دانلود پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

توضیحات محصول

دانلود پروژه مطالعه و شبیه سازی آنتنهای موبایل

 

فهرست مطالب                                          II

عنوان                                                              صفحه

I چکیده.........................................................................................................

فهرست مطالب............................................................................................... II

فرهنگ اختصارات......................................................................................... IV

فهرست اشکال............................................................................................... V

 

فصل 1  مشخصات تشعشعي يک آنتن...................................................................   2

1-1) مقدمه ..............................................................................................     2

1-2) تقسيم بندي نواحي اطراف يک آنتن ...............................................................  2

1-3) شدت تشعشعي آنتن....................................................................................3

1-4) نمودارهاي تشعشعي.................................................................................. 4

.......................................................................7 HPBW 1-5) پهناي تابه نيم توان

يک آنتن ..........................................................8VSWR 1-6) پهناي باند فرکانسي و

1-7) بهره جهتي آنتن .......................................................................................9

1-8) سمتگرايي .............................................................................................9

1-9) بازده تشعشعي آنتن .................................................................................10

) ............................................................................10g 1-10) بهره يا گين آنتن (

1-11) امپدانس ورودي آنتن .............................................................................11

1- 12) قطبش موج .......................................................................................11

1-13) ضریب کیفیت (Q) در مدارات سری.............................................................12

فصل 2-  آنتن های تلفن همراه............................................................................14

2-1) مقدمه...................................................................................................14

2-2) آنتن کوچک چيست ؟ ..............................................................................14

2-3) آنتن F معکوس و عملکرد یک آنتن تلفن همراه ...............................................15

2-4) شاسي در گوشي موبايل  ..........................................................................18

2-5) آنتنهاي سيمي.......................................................................................18

2-6) موقعيت آنتن در موبايل............................................................................21

2-7) حجم آنتن............................................................................................23

2-8) انواع کلاسهاي آنتنهاي موبايل...................................................................26

فصل 3 – توصیف کیفی و تحلیل عملکرد آنتن PIFA ..............................................30

3-1) مقدمه................................................................................................30

3-2) تغييرات پورت زمين  و تاثير آن روي آنتن PIFA در گوشي موبايل.......................30

3-3) تحليل آنتن PIFA  با استفاده از مدل هاي معادل .............................................37

3-4 ) روش تحليل عملکرد آنتن PIFA در اين پژوهش.............................................39

3-5) شبيه سازي يک آنتن مونوپل به کمک نرم افزار HFSS ...................................40

فصل 4 –  نحوه طراحی آنتن PIFA در این تحقیق..................................................44

4-1) مقدمه................................................................................................44

4-2) طراحي اوليه آنتن..................................................................................44

4-3) تبديل آنتن PIFA   تک باند به دو باند..........................................................49

4-4) بهينه سازي آنتن طراحي شده....................................................................51

4-5)جمع بندی............................................................................................62

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول