پروژه بررسي تيپ شخصيتي(درون گرا- برون گرا) در بازيگران

توضیحات محصول

عنوان                                           صفحه

چکيده......................................... 1

 

فصل اول: طرح تحقيق

مقدمه......................................... 3

بيان مسئله.................................... 8

اهميت و ضرورت تحقيق ......................... 11

پرسش هاي پژوهشي ............................. 12

فرضيه هاي پژوهشي ............................ 12

تعريف مفهومي ................................ 12

تعريف عملياتي ............................... 12

 

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

تاريخچه ي در ارتباط با موضوع شخصيت .......... 14

تعاريف شخصيت ................................ 16

عوامل موثر در تعيين شخصيت ................... 25

 

 

شکل گيري شخصيت .............................. 28

رشد شخصيت ................................... 29

ابعاد شخصيت ................................. 30

نظريه هاي شخصيت ............................. 35

تيپ شناسي شخصيت ويليام شلدون ................ 43

تيپ شناسي شخصيت اميل کرچمر .................. 43

تيپ شناسي شخصيت يونگ ........................ 44

نظريه ريموند بي کتل ......................... 45

نظريه هانس جي آيزنگ ......................... 50

نظريه پنج عامل رابرت مک کري و پل کاستا ...... 51

نظريه خلق وخو آرنولد باس و رابرت پلامين....... 52

ديدگاه فطري درمورد صفات شخصيتي .............. 54

تئاتر چيست .................................. 64

نظريه خاستگاه آييني ......................... 70

نظريه هاي ديگر درباره خاستگاه آييني ......... 74

تئاتر کلاسيک و شخصيت بازيگران تئتار کلاسيک .... 80

تئاتر نئوکلاسيک و شخصيت بازيگران تئاتر نئوکلاسيک 84

تئاتر مدرنيسم و شخصيت بازيگران تئاتر مدرنيسم. 88

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه ....................................... 92

جامعه آماري ................................. 92

نمونه و روش نمونه گيري ...................... 92

ابزار اندازه گيري ........................... 92...

آزمون شخصيتي آيزنگ .......................... 93

اعتبار و روايي پرسشنامه شخصيت آيزنگ ......... 95

روش اجراي تست آيزنگ.......................... 95

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري

مقدمه........................................ 98

تجزيه و تحليل فرضيات ........................ 98

جدول شاخص هاي آمار توصيفي 2 متغير سبک هاي تئاتر و نوع شخصيت 99

جدول بررسي فرضيه ........................... 101

 

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

خلاصه ....................................... 105

محدوديت هاي پژوهش .......................... 107

پيشنهادات پژوهش ............................ 108

بحث و نتيجه گيري ........................... 109

منابع ...................................... 111

ضمايم ...................................... 114


 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول