دانلود پروژه مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

توضیحات محصول

دانلود پروژه مبارزه ی بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

فهرست مطالب

عنوان·································· صفحه

مقدمه ····································· 1

نماتدها ··································· 3

نماتدهای انگل گیاهی ······················· 8

فرآیند بیماری زایی نماتدها ··············· 13

راههای مبارزه با نماتد مولد غده ریشه ····· 19

مبارزه بیولوژیک با نماتدها················ 28

باکتری Pasteuria penetrans ···················· 35

صفات مبارزه ی بیولوژیک ··················· 44

سیستماتیک Pasteuria penetrans ················· 54

اکولوژی Pasteuria penetrans···················· 58

دشمنان طبیعی اندسپورها ··················· 60

بیولوژی Pasteuria penetrans···················· 62

     مرحله اتصال ························· 63

     نفوذ ································ 66

     سیکل زندگی در بدن نماتد ············· 67

اسپورزایی ································ 70

عوامل موثر برچسبیدن باکتری Pasteuria penetrans به نماتد Meloidogyne spp·········································· 72

     اثر تراکم اندوسپورهای P. penetrans در خاک روی چسبیدن      76

     اثر بافت خاک روی چسبیدن اندواسپورها · 79

     تأثیر رطوبت خاک روی چسبیدن اندوسپورها 82

     اثر دمای خاک روی چسبیدن اندواسپورها · 85

     اثر سن نماتد روی چسبیدن اندواسپور ··· 87

     اثر PH روی چسبیدن اندوسپورها ········ 90

تفاوت عملکرد ایزوله های مختلف Pasteuria penetrans 91

تأثیر دمای ثابت و متغیر در گسترش Pasteuria penetrans در بدن نماتد Meloidogyne spp ···························· 96

کشت Pasteuria penetrans······················· 101

     کشت in-vitro··························· 103

     کشت in-vivo··························· 106

تهیه ی پودر ریشه ی پاستوریا ············· 108

پودر دتابل پاستوریا (P.W.P)··············· 111

مقایسه ی اثر کنترل بیولوژیک اندوسپورهای in-vivo و in-vito    115

علل عدم استفاده ی وسیع از Pasteuria penetrans به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک ································ 119

منابع ··································· 121

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول