دانلود پروژه گیربکس و سیستم انتقال قدرت پیوستهCVT

توضیحات محصول

 دانلود پروژه گیربکس و سیستم انتقال قدرت پیوستهCVT

 

فهرست مطالب

 

 

                                               عنوان

فهرست مطالب                                                                                                           1                                                                     

 

1- فصل اول                   تاریخچه جعبه دنده                                               5                                                                                                 1-1- تاریخچه جعبه دنده                                                                                                              6        

2-1- گیربکس های CVT                                                                                                              8

 

2- فصل دوم                      انواع CVT                                                          11

1-2- انواع CVT                                                                                                                           12

2-2-  چرخ وصفحه(Disc and Wheel )                                                                                   13

3-2- مخروط وچرخ (Cone and Wheel)                                                                                 14

4-2- مخروط چرخ مخروط (    (Cone &Wheel&Cone                                                          14

5-2- تورونیدال یا چنبره ای((Toronidal                                                                                  15

6-2- اکسترود(                       (Extroid                                                                                 16

7-2-Van Doorne CVT                                                                                                            17

8-2- CVT های هیدرواستاتیکی                                                                                               19

 

3- فصل سوم                    توصیف عملکردCVT                                          21

1-3- توصیف عملکرد CVT                                                                                                         22

2-3-  توصیف کلی CVT                                                                                                            23

 3-3- انتقال قدرت اتوماتیکAT-انتقال قدرت پیوستهCVT                                                      24

4-3-  قوانین اساسی وکلی در CVT                                                                                           25

5-3-  تغییرحالت                                                                                                                      26

6-3- کاربری درحالت پارک یا خنثی                                                                                         28

7-3- عملکرد معمولی Normal operation                                                                            29

8-3- ضربه گیر پیچشی Torsional damper                                                                         30

 

 

 9-3- یدک کش کردن وسیله نقلیه                                                                                      30          10-3- تعویض روغن در CVT                                                                                                 31

11- 3- طرح پیاده شده دریک جعبه دنده                                                                              31

12-3- اجزاء تشکیل دهنده                                                                                                   31

13-3-  گروه اول –جریان گشتاور پیچشی مکانیکی Mechanical Torque Flow             32

14-3- مجموعه چرخدنده های سیاره ای        Planetary gear set                                  32

15 -3-کلاچ های چندصفحه ایMulti plate clutches                                                      34    

16-3- قرقره وتسمه فولادیPulley and Steel Belt                                                         35 

17-3- محور پنیون Pinion Shaft                                                                                      37

18 -3- دیفرانسیل Diffrential                                                                                           38

19-3- عملکرد مکانیکی Mechanical operation                                                           38

20-3- اهرم ماهک دیفرانسیل در توقف یاخلاصی باشد                                                        39

21-3- اهرم ماهک دیفرانسیل درحالت Drive                                                                      40

22-3- اهرم ماهک دیفرانسیل درحالت حرکت به عقب قرار دارد                                          41

23-3-گروه دوم- کنترل سیستم Control system                                                           42

24-3- پمپ روغن Oil Pump                                                                                              42

25-3-  شیرالات Valves                                                                                                     43

26-3- سیستم Pitot                                                                                                            44

27-3-کفشک حسگر sensing shoe                                                                                 45

28-3- سنسورحرارتی روغنOil temperature sensor                                                   46

 29-3-گروه سوم- اتصالات خروجی External Connection                                            47

30-3-Park/Neutrial switch                                                                                          47 

31-3- موقعیتهای روغن خنک کنندهOil cooler locations                                              48

32-3- سنسور سرعت انتقال ثانویه            Transmission Secondary speed sensor49  

33-3- محورهای انتخاب کنندهSelector Shaft                                                                50

34-3- متصل کننده Connector                                                                                         51

35-3- راهکارها                                                                                                                   53

36-3- رفتاروعملکرد درحالات خاص                                                                                   53

37-3- اهسته رانندگی کردن                                                                                               53

38-3- حالت Take off/Pulling Away                                                                             53

 

 

39-3- شتاب دریچه گازدرحالت Sportیا Drive                                                                       54

40-3- پس زدن به سمت پایین در حالت SportیاDrive                                                            55

41-3- توقف اضطراری                                                                                                                55

42-3- عقب رفتن                                                                                                                      56

43-3- نرم افزار CVT                                                                                                                 56

4- فصل چهارم                                 مقایسه  CVTوAT                              57

1-4- تحلیل داده ها                                                                                                                    58

2-4- رفتاروسیله نقلیه برای                                                                    Launch Feel61   

3-4-کیفیت اطلاعات علمی                                                                                                        63

4-4-  اطلاعات علمی مرتط با پارامتر اول قابلیت رانندگی                                                           64

5-4-اطلاعات علمی مرتبط با پارامتر دوم قابلیت رانندگی                                                          68

6-4-توسعه یک استراتژی کنترل کننده زودگذر جدید                                                               70

 

5- فصل پنجم                           طراحی CVT                                             75

 

1-5- طراحی CVT                                                                                                                      76

2-5- خلاصه                                                                                                                               76

3-5- یادداشت                                                                                                                           77

4-5- مقدمه                                                                                                                                80

5-5- انتقال                                                                                                                                 81

6-5-کارهای قبلی                                                                                                                       82

7-5- مکانیسم خسارت تسمه                                                                                                     86

8-5- هندسه تسمه                                                                                                                     86

9-5- شناسایی مکانهای خسارت ها                                                                                            88 

10-5- سرعتهای وابسته بین اجزاء ترکیب کننده                                                                         88

11-5- نیروهایی که درگروه باند واجزاء فعالیت می کنند                                                               92

12-5- نیروهایی که دریک بخش فعالیت می کنند                                                                        92 

13-5- انالیزکردن زاویه پیچش کامل                                                                                            94

14-5- نیروی نرمال فعال بین باندها                                                                                             98

15-5-  نیروی اصطکاکی که بین باندها فعالیت می کند                                                                99

 

 

16-5- حسارت های طوق چنبره ای به خاطر لغزندگی باند                                                    101

17-5- تاثیر تفاوت های کشش                                                                                             101

18-5- توزیع های نیروی فشاروکشش                                                                                  101

19-5- پیش گویی های خسارت باند                                                                                     104

20-5- نتیجه گیری                                                                                                               106

21-5- کار آینده                                                                                                                    106

 

منابع ومراجع                                                                                          107

 منابع اینترنتی                                                                                                                       108

 مقالات لاتین                                                                                                                          109    

 مقالات فارسی                                                                                                                        110

 

 

 

 

خرید این محصول

 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول

 
منصور حکامزاده
13:06 - 1398/03/20
0
با درود فراوان به مسئولین محترم ، من کد محصول 573 پروژه سیستم انتقال قدرت گیربکس را به مبلغ 1400 تومان خریداری نمودم ولی برایم باز نشده ، خواهشمندم برایم در تلگرام به شماره 09169411306 ارسال کنید با تشکر حکامزاده
پاسخ:
باسلام به ایمیل شما ارسال شد