دانلود پروژه گیربکس و سیستم انتقال قدرت پیوستهCVT

توضیحات محصول

 دانلود پروژه گیربکس و سیستم انتقال قدرت پیوستهCVT

 

فهرست مطالب

 

 

                                               عنوان

فهرست مطالب                                                                                                           1                                                                     

 

1- فصل اول                   تاریخچه جعبه دنده                                               5                                                                                                 1-1- تاریخچه جعبه دنده                                                                                                              6        

2-1- گیربکس های CVT                                                                                                              8

 

2- فصل دوم                      انواع CVT                                                          11

1-2- انواع CVT                                                                                                                           12

2-2-  چرخ وصفحه(Disc and Wheel )                                                                                   13

3-2- مخروط وچرخ (Cone and Wheel)                                                                                 14

4-2- مخروط چرخ مخروط (    (Cone &Wheel&Cone                                                          14

5-2- تورونیدال یا چنبره ای((Toronidal                                                                                  15

6-2- اکسترود(                       (Extroid                                                                                 16

7-2-Van Doorne CVT                                                                                                            17

8-2- CVT های هیدرواستاتیکی                                                                                               19

 

3- فصل سوم                    توصیف عملکردCVT                                          21

1-3- توصیف عملکرد CVT                                                                                                         22

2-3-  توصیف کلی CVT                                                                                                            23

 3-3- انتقال قدرت اتوماتیکAT-انتقال قدرت پیوستهCVT                                                      24

4-3-  قوانین اساسی وکلی در CVT                                                                                           25

5-3-  تغییرحالت                                                                                                                      26

6-3- کاربری درحالت پارک یا خنثی                                                                                         28

7-3- عملکرد معمولی Normal operation                                                                            29

8-3- ضربه گیر پیچشی Torsional damper                                                                         30

 

 

 9-3- یدک کش کردن وسیله نقلیه                                                                                      30          10-3- تعویض روغن در CVT                                                                                                 31

11- 3- طرح پیاده شده دریک جعبه دنده                                                                              31

12-3- اجزاء تشکیل دهنده                                                                                                   31

13-3-  گروه اول –جریان گشتاور پیچشی مکانیکی Mechanical Torque Flow             32

14-3- مجموعه چرخدنده های سیاره ای        Planetary gear set                                  32

15 -3-کلاچ های چندصفحه ایMulti plate clutches                                                      34    

16-3- قرقره وتسمه فولادیPulley and Steel Belt                                                         35 

17-3- محور پنیون Pinion Shaft                                                                                      37

18 -3- دیفرانسیل Diffrential                                                                                           38

19-3- عملکرد مکانیکی Mechanical operation                                                           38

20-3- اهرم ماهک دیفرانسیل در توقف یاخلاصی باشد                                                        39

21-3- اهرم ماهک دیفرانسیل درحالت Drive                                                                      40

22-3- اهرم ماهک دیفرانسیل درحالت حرکت به عقب قرار دارد                                          41

23-3-گروه دوم- کنترل سیستم Control system                                                           42

24-3- پمپ روغن Oil Pump                                                                                              42

25-3-  شیرالات Valves                                                                                                     43

26-3- سیستم Pitot                                                                                                            44

27-3-کفشک حسگر sensing shoe                                                                                 45

28-3- سنسورحرارتی روغنOil temperature sensor                                                   46

 29-3-گروه سوم- اتصالات خروجی External Connection                                            47

30-3-Park/Neutrial switch                                                                                          47 

31-3- موقعیتهای روغن خنک کنندهOil cooler locations                                              48

32-3- سنسور سرعت انتقال ثانویه            Transmission Secondary speed sensor49  

33-3- محورهای انتخاب کنندهSelector Shaft                                                                50

34-3- متصل کننده Connector                                                                                         51

35-3- راهکارها                                                                                                                   53

36-3- رفتاروعملکرد درحالات خاص                                                                                   53

37-3- اهسته رانندگی کردن                                                                                               53

38-3- حالت Take off/Pulling Away                                                                             53

 

 

39-3- شتاب دریچه گازدرحالت Sportیا Drive                                                                       54

40-3- پس زدن به سمت پایین در حالت SportیاDrive                                                            55

41-3- توقف اضطراری                                                                                                                55

42-3- عقب رفتن                                                                                                                      56

43-3- نرم افزار CVT                                                                                                                 56

4- فصل چهارم                                 مقایسه  CVTوAT                              57

1-4- تحلیل داده ها                                                                                                                    58

2-4- رفتاروسیله نقلیه برای                                                                    Launch Feel61   

3-4-کیفیت اطلاعات علمی                                                                                                        63

4-4-  اطلاعات علمی مرتط با پارامتر اول قابلیت رانندگی                                                           64

5-4-اطلاعات علمی مرتبط با پارامتر دوم قابلیت رانندگی                                                          68

6-4-توسعه یک استراتژی کنترل کننده زودگذر جدید                                                               70

 

5- فصل پنجم                           طراحی CVT                                             75

 

1-5- طراحی CVT                                                                                                                      76

2-5- خلاصه                                                                                                                               76

3-5- یادداشت                                                                                                                           77

4-5- مقدمه                                                                                                                                80

5-5- انتقال                                                                                                                                 81

6-5-کارهای قبلی                                                                                                                       82

7-5- مکانیسم خسارت تسمه                                                                                                     86

8-5- هندسه تسمه                                                                                                                     86

9-5- شناسایی مکانهای خسارت ها                                                                                            88 

10-5- سرعتهای وابسته بین اجزاء ترکیب کننده                                                                         88

11-5- نیروهایی که درگروه باند واجزاء فعالیت می کنند                                                               92

12-5- نیروهایی که دریک بخش فعالیت می کنند                                                                        92 

13-5- انالیزکردن زاویه پیچش کامل                                                                                            94

14-5- نیروی نرمال فعال بین باندها                                                                                             98

15-5-  نیروی اصطکاکی که بین باندها فعالیت می کند                                                                99

 

 

16-5- حسارت های طوق چنبره ای به خاطر لغزندگی باند                                                    101

17-5- تاثیر تفاوت های کشش                                                                                             101

18-5- توزیع های نیروی فشاروکشش                                                                                  101

19-5- پیش گویی های خسارت باند                                                                                     104

20-5- نتیجه گیری                                                                                                               106

21-5- کار آینده                                                                                                                    106

 

منابع ومراجع                                                                                          107

 منابع اینترنتی                                                                                                                       108

 مقالات لاتین                                                                                                                          109    

 مقالات فارسی                                                                                                                        110

 

 

 

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول

 
منصور حکامزاده
13:06 - 1398/03/20
0
با درود فراوان به مسئولین محترم ، من کد محصول 573 پروژه سیستم انتقال قدرت گیربکس را به مبلغ 1400 تومان خریداری نمودم ولی برایم باز نشده ، خواهشمندم برایم در تلگرام به شماره 09169411306 ارسال کنید با تشکر حکامزاده
پاسخ:
باسلام به ایمیل شما ارسال شد