پروژه بررسي تفاوت سبک اسنادي کودک عادي و کودک عقب مانده ذهني

توضیحات محصول

              عنوان                                                               صفحه

 

فصل اول

 

 مقدمه ...........................................................................2

              بيان مسئله ............................................................................................3

فرضيه تحقيق  ........................................................................................4

تعاريف عملياتي .......................................................................................5

فصل دوم: پيشينه تحقيق

سابقه پژوهش ............................................................................................8

نظريه هايدر...............................................................................................9

             جونز وديويس............................................................................ .........10

هارولد کلي......................................................................................... 11

شيور............................................................................................... 12

              سه بعدي واينر.................................................................................... 13

              خطاها و سوگيري اسناد........................................................................ 14

              سوگيري مربوط به جنس....................................................................... 17

           اسنادها درمورد خود............................................................................. 18

             عاملان در برابرناظران..........................................................................19

             سبکهاي انتسابي.................................................................................. 20

 

 

نتسابهاي درماندگي انسان.................................................................... 22

اسناد مربوط به بازده......................................................................  24

اسناد بعد از موفقيت وشکست............................................................   25

اسنادها ورفتار .............................................................................. 27

تعريف استثنايي .............................................................................28  

گروهبندي دانش آموزان استثنايي...................................................... 29

تاريخچه عقب ماندگي ذهني ........................................................... 30

تعريف عقب ماندگي ذهني .............................................................. 31

رفتار سازشي...............................................................................35

طبقه بندي کودکان عقب مانده .......................................................... 37

گروه آموزش پذير ....................................................................... 39

تحقيقات داخلي وخارجي.................................................................41

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

روش طرح وتحقيق ..................................................................... 44

جامعه آماري ...............................................................................44

نمونه آماري.................................................................................44

ابزار تحقيق .................................................................................45

روش اجراي تحقيق........................................................................45

روش تجزيه وتحليل ......................................................................46

 

 

 

فصل چهارم : تجزيه وتحليل اطلاعات

تجزيه وتحليل اطلاعات ...............................................................48

فصل پنجم : بحث ونتيجه گيري

نتيجه گيري ..................................................................................65

پيشنهادات .....................................................................................66

محدوديتهاومشکلات .......................................................................67

منابع

منابع............................................................................................69

ضمائم

ضمائم ....................................................................................... 73

 

خرید این محصول

 
 زرین پال   
 
 

خواهشمنداست در صورت عدم دریافت فایل به با یادداشت کردن کد رهگیری و مراجعه به بخش پیگیری سفارش ها با زدن کد رهگیری فایل خود را مجددا دریافت کنید در غیر این صورت جهت هر گونه مشکل با شماره ذیل پیامک و یا تلگرام بدید

پشتيباني 24 ساعته (پيامك و تلگرام)

09189431367 

امکان پرداخت با کلیه کارت های عضو شتاب میسر است


 

سوالات و نظر شما در مورد این محصول